(Jednání pokračovalo v 11.47 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 11.47. Já vás vítám po přestávce zpět v sále. Prosím, usaďte se případně do svých lavic.

Jako první pro vás mám informaci, že pan poslanec Bojko stahuje svoji omluvu a je přítomen.

Přestávku jsme si brali na poradu klubu ODS. Nevím, jestli nás bude chtít klub ODS seznámit s nějakými závěry? Nevypadá to. V tom případě přistoupíme k závěrečným řečem.

Jako první bych se chtěl zeptat paní senátorky Třískové, jestli má zájem o závěrečné slovo. Nemá zájem. V tom případě paní poslankyně Dražilová. Nemá zájem. Paní poslankyně Jírovcová také nemá zájem.

V tom případě jsme vyčerpali závěrečná slova a přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Já myslím, že nejprve bychom měli hlasovat o stažení pozměňovacího návrhu 1647 pana poslance Kaňkovského, který máme označen jako H10, protože zde požádal o stažení tohoto pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já souhlasím. Vidím zde žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Svolám kolegy poslance a poslankyně do sálu. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami... Až se nám počet přihlášených ustálí... což se stále nestalo...

 

Zopakuji pro příchozí, budeme hlasovat o zpětvzetí pozměňovacího návrhu H10, je to sněmovní dokument 1647 pana poslance Kaňkovského.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Já vám děkuji. V hlasování číslo 88 bylo přihlášeno 148 poslanců a poslankyň, pro 147, proti nikdo. Návrh byl stažen a já prosím paní zpravodajku, aby pokračovala.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Nyní přečtu usnesení, tak jak bylo navrženo v sociálním výboru, kdy sociální výbor doporučuje hlasovat

Za prvé. Návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené v třetím čtení.

Za druhé. Pozměňovací návrh pod písm. F, G, E, H7 až H9, H4 až H6, H1 až H3, B, D, A1 a A2, C, A3. Dále budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. A naposled budeme hlasovat o návrhu doprovodného usnesení.

Já bych k této hlasovací proceduře chtěla říct, že byla schválena na sociálním výboru jednohlasně všemi členy sociálního výboru a motivací pro tvorbu hlasovací procedury nebyl největší dopad do rozpočtu, ale seřazení podle pozměňovacích návrhů, které mění nejvíce ustanovení zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Mám za to, že byly avizovány další návrhy procedury, takže prosím pana předsedu Stanjuru jako prvního. Nebo pan poslanec Sklenák? Tak se domluvte, pánové.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Ještě bych ráda doplnila, že v případě schválení jakéhokoliv pozměňovacího návrhu jsou ostatní nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Mám tady poznámku, že to se netýká návrhu A3. Ten je hlasovatelný bez ohledu na ty ostatní.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Ano. Návrh doprovodného usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Teď prosím, jestli jsou jiné návrhy procedur. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám dvě věci. Za prvé - ta nesouvisí s postupem projednávání, ale s logikou a to je otázka i na legislativu. Já jsem přesvědčený, že to, co říkala paní zpravodajka, že když projde jeden návrh, ostatní jsou nehlasovatelné, prostě není pravda. Teď nemluvím o A3. Mluvím o těch ostatních. A mluvím zejména, já jsem o tom mluvil ve svém vystoupení, o písm. A1 bod a) a b) v odst. 1 a v odst. 2 bod 2a) a 2b).

Vysvětlím. Všechny pozměňovací návrhy s výjimkou těchto dvou bodů se týkají závislosti ve třetím a čtvrtém stupni. Tam tomu rozumím, že když rozhodneme, jak to bude ve třetím a čtvrtém stupni v kterékoliv variantě, všechny ostatní varianty ve třetím a čtvrtém stupni jsou samozřejmě nehlasovatelné. Nicméně jediný bod, který se týká závislosti v prvním a druhém stupni, jsou body A1.a), A1b) a A1.2a a A1.2b). Takže si nemyslím, že je pravda, že tyto návrhy jsou nehlasovatelné. Mohou se hlasovat úplně klidně jako poslední před hlasováním zákona jako celku. To za prvé. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP