(11.50 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Za druhé. Paní zpravodajka říkala, že ty pozměňovací návrhy jsou seřazeny podle toho, jak dalece mění původně předložený návrh, a to si myslím, že není pravda. Nechci se o to přít. Původní návrh říká: ve čtvrtém stupni plus 6 tisíc, a když se podíváte na návrhy třeba paní zpravodajky a pana poslance Bauera, tak víc ten původní návrh mění návrh pana poslance Bauera, ale přít se o to nechci. Mám konkrétní návrh a rozhodneme spor hlasováním.

Navrhuji, abychom hlasovali nejprve o písmenu D, pozměňovací návrh pana poslance Bauera, poté o písmenu E, pozměňovací návrh pana poslance Sklenáka, poté o písmenu G, pozměňovací návrh paní poslankyně Gajdůškové, potom o pozměňovacích návrzích H7 až H9 pana poslance Kaňkovského, poté o pozměňovacím návrhu pod písmenem F paní poslankyně Dražilové a zbytek bych nechal stejný. Je to přesně v té logice, na kterou jsem vás upozornil ve svém vystoupení v obecné rozpravě, od toho, který zvyšuje příspěvky nejvíce, až po ten, který to zvyšuje nejméně.

Takže jenom zopakuji: D, E, G, H7 až H9, F. A pak by byly H1 až H3, B, D, A1 až A2, A1 a A2 v těch částech, o kterých jsem mluvil, že podle mě hlasovatelné jsou, C, A3, zákon jako celek a doprovodné usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Jestli jsem to pochopil, navrhujete část návrhu A1, zdá se, že by se hlasovala zvlášť, a tím pádem by nebyla v rozporu s tím zbytkem.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Protože jsou hlasovatelné, i když projdou jiné návrhy v třetím a čtvrtém stupni. Jsem o tom přesvědčený. Nemohou se hlasovat písmena C a D, která se týkají třetího a čtvrtého stupně, ale písmena A a B se hlasovat podle mě mohou. Nevím, jestli s tím souhlasí paní předkladatelka, paní poslankyně Pekarová Adamová, ale já si myslím, že to takhle je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A co se týče toho druhého návrhu, tak tam je pořadí D, E, G, H7 až H9, F, H4 až H6, H1 až H3, B, A1, A2.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: A1, A2 buď celé, nebo jenom v té části, pokud bude přijato něco předtím. C, A3, celek, doprovodné usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: H10 a A3. Dobře, děkuji. Ještě nějaké jiné návrhy k proceduře? Pan poslanec Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já jsem tedy zcela zásadně proti postupu, který navrhuje pan předseda Stanjura. Víte, my jsme v minulém volebním období přijali změnu jednacího řádu Poslanecké sněmovny, ustanovili jsme takzvaný garanční výbor a jednou z povinností garančního výboru je navrhnout proceduru a přijmout stanoviska k jednotlivým návrhům. A udělali jsme to právě proto, abychom potom při třetím čtení tady na Sněmovně neřešili takto detailně postup, jak budeme hlasovat jednotlivé body jednotlivých pozměňovacích návrhů.

Výbor pro sociální politiku jako garanční výbor se samozřejmě tímto tiskem zabýval. ODS tam měla svého zástupce, neřekl ani slovo a proceduru, jak je navržena, schválil. Schválili ji tehdy všichni. Já si myslím, že rozdělovat teď jednotlivé pozměňovací návrhy po odstavcích vede tak akorát k tomu, abychom udělali nějakou chybu. Ale samozřejmě nezpochybňuji vůbec právo pana kolegy Stanjury navrhnout takovýto postup, ale myslím si, že Sněmovna by o tom měla rozhodnout hlasováním.

Ale já tedy dávám, tak jak jsem avizoval v obecné rozpravě, návrh na změnu procedury. (Výbuchy smíchu zprava.) Ten je ale podstatně jednodušší. (Smích v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím o klid v sále.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já jsem přesvědčen, že má logiku, a nakonec zase Sněmovna rozhodne, jestli se se mnou ztotožňuje, nebo ne. Jak už jsem říkal v obecné rozpravě, když se potom hlasují doporučující či nedoporučující stanoviska výboru, tak pouze dva pozměňovací návrhy získaly doporučující stanovisko. Já jsem navrhoval to, aby se nejprve hlasovalo o tom, který je takzvaně štědřejší, nebo který je ve větším rozsahu, a pakliže neprojde, aby se hlasovalo o tom druhém. Protože spousta lidí mi říká: budeme hlasovat pro ten první a když neprojde, tak pro ten druhý. Proto navrhuji tento postup, protože kdyby to bylo obráceně, tak by potom už nebylo možné se vrátit k něčemu, co by třeba člověk rád podpořil, pokud by neprošel jeho pozměňovací návrh, který preferuje.

Takže moje změna procedury je velmi jednoduchá. Já pouze navrhuji, abychom po hlasování o legislativně technických úpravách jako první hlasovali pozměňovací návrh můj, který je veden pod písmenem E, a potom teprve pořadí, jak navrhl sociální výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Chápu tedy, že jste proti oběma návrhům změny procedury kolegy Stanjury, jak proti rozdělení návrhu A1, tak proti změně pořadí. Já poprosím paní zpravodajku.

Pan předseda Stanjura se hlásí.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ten můj první návrh směřuje podle mě k jasné legislativní chybě, vyloučit některé návrhy z hlasování chybným úsudkem je podle mě chyba, která může ohrozit platnost celého zákona. To je rozdělení bodu A1 a A2. Pokud to Sněmovna odmítne, prosím, já jsem na to jenom upozornil, že přijetím jiného návrhu se nevylučuje hlasování o těch bodech. To za prvé.

Ale musím vystoupit k tomu druhému. Roman Sklenák, můj ctěný kolega, logicky říkal, že chce, aby se hlasoval jeho pozměňovací návrh dříve než pozměňovací návrh paní zpravodajky, protože je štědřejší. S tím já naprosto souhlasím. Ale on už nesouhlasí s tím, aby se hlasovalo před jeho návrhem o návrhu pana poslance Bauera, který je štědřejší než návrh pana poslance Sklenáka. A tady ta logika dostává na frak, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. Já souhlasím s tím, že to rozhodne Sněmovna. Ale v té argumentaci bychom měli říct, máme tři návrhy, ten můj je nejštědřejší, proto musí být hlasován dřív než ten třetí, ale ten první nejštědřejší, ten ať... to je úplně jedno, tam už ta logika pokulhává. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP