(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Končíme interpelace na premiéra vlády České republiky a přikročíme k interpelacím poslanců na jednotlivé ministry. Vyzývám pana poslance Jana Zahradníka, aby přednesl interpelaci na ministra dopravy pana Dana Ťoka a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, obracím se se svou interpelací na pana ministra dopravy Ťoka. Pane ministře, nebude to ohledně D1, s tou vám dám dnes pokoj, a nakonec já tam moc nejezdím jako Jihočech, spíš jezdím směrem na sever, tedy zajímá mě dálnice D3.

Tam došlo k takové docela nepříjemné věci, kdy pozemek, který už byl vyvlastněn a byla u něj stanovena cena, tak nějaký úředník na ŘSD to neproplatil tomu majiteli. Prostě zapomněl na to, nebo to neudělal, ten majitel požádal o zpětné vrácení toho pozemku. Ten se mu vrátil zpátky. Proběhlo druhé kolo, druhý návrh na vyvlastnění, což už je provázeno potížemi. Ten majitel se proti rozhodnutí o vyvlastnění odvolal, není známo, jaká cena mu byla nabídnuta. Teď to vypadá tak, že by, pokud by nedošlo k dohodě s tím majitelem, úsek D3 mezi Ševětínem a Borkem nedaleko Českých Budějovic byl zprovozněn jenom na určité části, bez toho sporného úseku. Auta budou muset zpomalovat, bude tam dopravní překážka, bude chybět asi 50 metrů dálnice, což je pro nás jako zpráva z jiného světa.

Proto se vás ptám, pane ministře, co s tím budete dělat, jaké úkoly dáte vašim podřízeným na ŘSD, aby se ty věci jednak tedy odčinily, ale proboha, aby se už nadále neopakovaly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Zahradníku, prostřednictvím pane předsedajícího, v uvedeném případě se zde jedná o pozemek soukromého vlastníka pana Zevla pod stavbou dálnice D3, který dosud není majetkoprávně vypořádán, tak jak jste uvedl. Z uvedeného důvodu jsou v dané lokalitě v krátkém úseku usměrněny dopravní proudy z nově vybudované poloviny dálnice na souběžnou silnici 1/3, která byla historicky vybudována jako budoucí polovina dálnice D3.

Majetkoprávní vypořádání s vlastníkem zajišťoval pro ŘSD smluvní partner Valbek. Jeho jednání s vlastníkem o výkupu pozemku nevedla k dohodě, proto bylo přistoupeno k podání žádosti o vyvlastnění pozemku a bylo vydáno rozhodnutí o vyvlastnění. Vzhledem k nepřiměřené ceně se ŘSD odvolalo proti té části výroku týkající se výše náhrady. Následně Krajský úřad Jihočeského kraje vydal rozhodnutí, ve kterém výši náhrady snížil zhruba na pětinu původní částky. Bohužel smluvní partner nedoručil ŘSD toto rozhodnutí po nabytí jeho právní moci a z toho důvodu marně uplynula lhůta, ve které mělo ŘSD uhradit vyvlastňovanému náhradu za vyvlastnění. Vyvlastňovaný tudíž proto využil zákonnou možnost a na základě jeho žádosti vyvlastňovací úřad rozhodl, že se provedené vyvlastnění zrušuje.

V následujícím období proběhla řada jednání s vlastníkem, ale k dohodě jsme se bohužel nedostali, takže ŘSD proto na základě nového znaleckého posudku požádalo o vyvlastnění potřebného pozemku. Nové rozhodnutí o vyvlastnění bylo vydáno v listopadu 2018. Proti rozhodnutí o vyvlastnění se vlastník pozemku opět odvolal. Nyní řeší Krajský úřad Jihočeského kraje toto odvolání. ŘSD předpokládá, že odvolací řízení proběhne v zimních měsících a v případě příznivého výsledku bude dálnice na daném pozemku stavebně dokončena a zprovozněna do května roku 2019, což znamená, že celkový harmonogram výstavby bude dodržen a bude se tam jezdit v celém profilu.

Ještě k tomu dodám - my jsme tu situaci řešili, musíme se podívat, aby se taková věc systémově nestávala. Ona by se systémově nestala, tam došlo k pochybení jednotlivce, což se při těch tisících procedur, které se tam dějí, prostě stane. Já jsem tady doporučil, aby to projednali s Valbekem a aby ten přišel s velkorysou nabídkou a vyřešil to rychle, protože stejně budeme jinak proti nim uplatňovat smluvní sankce. Takže by se to možná jednodušším způsobem takto vyřešilo. Na druhé straně teď podle nové čtyřistašestnáctky můžeme využít mezitímní rozhodnutí a dokončit to a dojednat to později. Takže já pevně věřím tomu, že tady na tom úseku se bude jezdit tak, jak se má jezdit, že se nakonec dohodneme. Byl jsem i připraven se to toho vložit sám, pokud by v tom měl být nějaký problém. A budu trvat na tom, že ŘSD mi předloží opravdu takovéto věci, že proběhne marná lhůta, že takové věci se nebudou opakovat, protože je to nepřijatelné.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Vidím, že ano, takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane ministře za účinnou naději, kterou jste nám Jihočechům dal. Je to možná také proto, že ten Valbek, jestli on není z Liberce, korespondují s těmi lidmi přes celou republiku, nejedou tam, nemají ani tu možnost. Všechno se řeší písemně, nadlouho. Jestli by možná nebylo lepší, kdybyste takto citlivé věci, a je známo, že ŘSD není přeborníkem na vykupování pozemků, neustále s touto citlivou věcí mají potíže, jestli byste nesituovali tyto citlivé věci a nesvěřili je tomu ředitelství ŘSD v tom daném kraji. Aby to dělali lidi ze ŘSD v Budějovicích, kteří by měli daleko lepší možnost přímo s těmito možná problémovými lidmi jednat, aby pak nedocházelo k takovým šíleným věcem, které normální člověk nemůže pochopit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr má zájem o odpověď. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Máte pravdu v tom, že jednání s vlastníky je obecně problém. To není jenom o tom, že bychom nebyli ochotni jednat. Vím, že ředitel té oblasti s tím pánem byl jednat, nabízel mu dokonce i velkorysé navýšení ceny, ale nijak se nedohodli. Možná tam byly nějaké staré reminiscence.

Dneska jsme v problému, protože přestože se tady v této Sněmovně často skloňuje, že nestavíme, my opravdu připravujeme a stavíme takové množství staveb, že dneska nejsou kapacity ani na ŘSD, ani u těch projekčních firem, aby tyto práce měl kdo dělat. Nehledě k tomu, že tím, že se to dává na ty projektanty, tak musím přiznat, že oni to dělají tak, že na projekty dávají ty své nejzkušenější lidi na to projektování, ale na ta majetkoprávní vypořádání už prostě ti nejkvalitnější lidé nejsou, takže to možná dopadá takto. Je to i mnou detekovaná dlouhodobá bolest. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP