(16.10 hodin)
(pokračuje Ťok)

Určitě hledáme cesty, jak to systémově řešit, protože tam podle mého názoru je ještě druhý moment, a to dáme do nové čtyřistašestnáctky, do vládního návrhu, abychom jim dali možnost zaprvé vykupovat větší část toho pozemku, protože většinou kupujeme nějakou nudli a jemu se nelíbí, že mu nedáme kompenzaci za celé, což má pravdu. Ale v zákoně to nejde. A pak druhá věc, abychom mohli i velkoryseji odškodňovat ty lidi. Já si myslím, že to by tomu pomohlo, protože tam nejde o to, že bychom se s těmi lidmi neuměli bavit. Jde o to, že nám zákon neumožňuje dát jim ty podmínky, které by si i oni a možná i ten pracovník, který to s nimi projednává, představovali. Ale jsou svázáni zákonem a jsou svázáni tím, že když to poruší, tak na ně přijde NKÚ a řekne, že tady neoprávněně vyplatili prostředky státu.

Takže ono to má několik rovin, které je potřeba řešit (upozornění na čas) dohromady a není to úplně jednoduché. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dalším interpelujícím bude pan poslanec Vít Rakušan na paní ministryni Alenu Schillerovou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Rakušan: Dobrý den. Děkuji vám za slovo, vážený pane místopředsedo.

Vážená paní nepřítomná ministryně financí Schillerová, můj dotaz se váže k tomu, co jsme všichni v mediálním prostoru minulý týden zaregistrovali, to znamená usnesení Evropského parlamentu ve vztahu k Evropské komisi v případu možného střetu zájmů premiéra ČR pana Andreje Babiše. Zároveň jsme zaregistrovali informaci, že Ministerstvo financi ČR oznámilo, že dočasně nebude Evropskou komisi žádat o proplácení finančních prostředků, které jsou spojeny právě s holdingem Agrofert.

Jak všichni víme, předfinancování evropských projektů probíhá z českých zdrojů, tedy z národního rozpočtu. Můj dotaz je vcelku jednoduchý - zda Ministerstvo financí ČR poskytlo už nějaké finanční prostředky v rámci předfinancování projektů spojených s holdingem Agrofert. Jak vysoké tyto finanční prostředky z našeho státního rozpočtu doposud byly. Potom se zároveň táži, o kolik konkrétních dotačních projektů se v danou chvíli jednalo. A jako šéfky státní kasy se vás zároveň táži na to, zda tak učinilo jiné ministerstvo, v tomto případě nejpravděpodobněji Ministerstvo zemědělství.

Ten dotaz je celkem jednoduchý. My víme, že holding Agrofert je kumulátorem velkého množství dotačních prostředků, a my se ptáme, zda tyto finanční prostředky byly Agrofertu vyplaceny z českého národního rozpočtu, tedy z peněz českých daňových poplatníků. Táži se, zda bude český stát případně požadovat navrácení těchto financí po holdingu Agrofert. A zároveň se táži, zda nás můžete svou odpovědí ujistit, že skutečně nebudou projekty Agrofertu placeny z českých financí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož paní ministryně není přítomna, bude na interpelaci odpovězeno písemně.

Dalším v pořadí je pan poslanec Ondřej Polanský na pana ministra Dana Ťoka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, na opravovaném úseku dálnice D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem vznikají od středy 12. prosince z důvodu zpoždění stavebních prací a očekávaných zhoršených klimatických podmínek několikahodinové kolony. Zhotovitel, to je sdružení TGS Joint Venture, měl stavbu původně předat již před třemi týdny. V pondělí 17. 12. oznámilo ŘSD ukončení smlouvy se společností Geosan Group, ta o svém odstoupení od smlouvy informovala v úterý. Nyní na opravě dálnice pracuje firma, kterou ŘSD vybralo bez soutěže formou jednacího řízení bez uveřejnění. Práce na posouvání betonových svodidel znamenají, že doprava je stahována do jednoho jízdního pruhu a opět kolabuje. Tvoří se kolony - to je informace třeba z dnešního rána. Z vašeho vyjádření plyne, že stát bude po firmě Geosan vymáhat penále.

Ptám se tedy za prvé: Ze smlouvy s Geosan Group plynulo státu penále 1,5 mil. korun denně. Jak velké penále bude stát po firmě vymáhat?

Za druhé: Vzhledem k tomu, že je nyní nutno okamžitě vypsat novou smlouvu tak, aby na jaře na úseku mohla začít pracovat další firma, jaké je očekávané zpoždění stavby a reálný cíl dokončení prací? Podle mých odhadů to vychází asi na druhou polovinu roku 2020.

A za třetí: Existovaly ve smlouvě s Geosan Group kontrolní dny? Jak bylo řešeno neplnění dílčích termínů? Na základě čeho povolilo ŘSD odklad ukončení prací? Děkuji vám za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já to zkusím, jestli jsem si to všechno zapamatoval, odpovědět od začátku do konce.

To, že jsme posunuli ta svodidla tak, aby tam vznikly dva plnohodnotné pruhy, bylo rozhodnutí z pondělí. A samozřejmě při tomto přesouvání, zvlášť v situaci, kdy svodidla byla přimrznutá a byla obalená sněhem, tak přesto, že jsem navrhoval, aby se to dělalo z jedné strany, tak z hlediska bezpečnosti to nebylo možné. Takže to zúžení bylo v podstatě zcela zásadní nutností toho, aby se ta svodidla posunula. Nicméně měli jsme tam šest skupin pracovníků a dělali to pouze, uzavírali to do toho jednoho pruhu pouze v té části, kde pracovali. Takže máte pravdu, že tam kolony byly. Ale ten průjezd tam byl docela dobře zabezpečený.

Souhlasím, byla tam asi hodinová zpoždění ve špičkách. Nicméně chtěl bych oznámit všem, že práce skončily. Svodidla jsou posunuta, jezdí se ve dvou plnohodnotných pruzích a dělá se tam údržba, tak jak se má. Takže v tomto okamžiku, nebo už dobré dvě tři hodiny ty práce jedou. Na dálnici jsou nějaké kolony, ale jsou kvůli zvýšenému pohybu vozidel u Brna. A je tam ještě jedna nehoda, myslím, že směrem na Vyškov. Takže tolik k tomu.

Co se týče vztahu s tímto konsorciem, vezmu to od začátku. Samozřejmě v takové smlouvě jsou dány milníky a jsou dána penále. Já vám možná úplně přesně teď neřeknu ta čísla, ta kdyžtak vám můžeme doplnit písemně. Já bych jenom chtěl říct jednu věc. Samozřejmě, že od začátku na této stavbě byly veškeré kontrolní mechanismy, byly kontrolní dny. My jsme s tou firmou pravidelně, nebo Ředitelství silnic a dálnic s tou firmou pravidelně jednalo a upozorňovalo je, že mají nasazený poměrně nízký počet pracovníků i techniky a že to znamená, že získávají prodlení.

Problém je, že ta smlouva podle obchodního zákoníku a podle obchodních podmínek, které má ŘSD, tak umožňuje, má jisté mechanismy, ve kterých můžete tu firmu upozorňovat. Za prvé upozornění na nedodržení milníků je jedna věc. Pak jim musíte dát náhradní milník. Takže oni dostali konečný milník, že mají dokončit tu stavbu do konce listopadu. Oni ten termín bohužel nesplnili, i když splnitelný v době, kdy jsme se nimi bavili, ještě byl. Bohužel ta firma, jak jsem říkal, se začala, nebo to konsorcium se začalo rozpadat. Dokonce se nám tam stávaly paradoxní věci, nebo jim se stávaly paradoxní věci, že tím, jak si neplatili, tak si dokonce kradli techniku. Takže tam vyšetřovala policie krádež bagru.

Je to prostě ponaučení, že tady v této soutěži, která proběhla zcela standardně, dokonce bych řekl i z hlediska těch debat tady my jsme byli tlačeni k tomu, abychom nedávali zakázky jenom stavebním firmám českým a osvědčeným, ale abychom dávali v otevřeném výběrovém řízení ty šance i ostatním. Byly na mě tvořeny, neřekl bych nějaké zásadní, ale prostě i tlaky k tomu, abychom tam vybrali toho, kdo uspěje v soutěži, prokáže kvalifikační kritéria a pak dává nejnižší cenu, takže tady to dopadlo tímto způsobem.

Ještě se vrátím. Když toho třicátého nesplnili termín, tak jsme jim podle smlouvy museli dát ještě náhradní. To bylo toho 16. prosince. Tady se rozvinul krásný omyl, že jsem řekl, že jsme čekali, že nebude sněžit. Ne. My jsme byli nuceni jim ten termín prodloužit. Tím, že jsme ho prodloužili, tak jsme opravdu doufali, že ten sníh nebude. Ale my jsme jinou šanci neměli. Poté co tento termín vypršel, jsme měli možnost od té smlouvy odstoupit. To jsme udělali. Samozřejmě Geosanu jejich právníci hned poradili, ať odstoupí také, a tím se dostanou do výhodnější pozice z hlediska vymáhání toho závazku.

Takže co se týče těch prvních věcí. Geosan, nebo celé konsorcium nám dalo bankovní garanci. Tak tu jim samozřejmě stáhneme úplně celou. A budeme vymáhat všechna penále. Já se ale obávám, že to bude nějaký proces soudního sporu (upozornění na čas), protože oni si to nenechají a budou se bránit. Ale to je bohužel kolorit při všech stavebních zakázkách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Je zájem o doplňující otázku. Ano. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Já vám děkuji za podrobnou odpověď. Přidám ještě jednu otázku, která vlastně chodí hodně od občanů, a to je vlastně na důvod. Na důvod odstoupení od té smlouvy, protože ta otázka od občanů směřuje tak, že pokud tomu rozumím správně, tak Ministerstvo dopravy odstoupí od smlouvy, která vlastně přináší penále 1,5 mil. korun denně, a vlastně tím přijetím odstoupení ze strany stavební firmy se jak ta zpožděná stavba, tak nárok na penále vlastně zastaví. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP