(16.20 hodin)
(pokračuje Polanský)

Budoucí vývoj asi bude takový, že se vypíše soutěž na nového zhotovitele. Pokud do toho žádná z firem takříkajíc nehodí vidle, tak by se teoreticky mohla v létě podepsat nová smlouva, jestli to správně odhaduji, na podzim předat staveniště, přes zimu se asi stavět nedá, začne se v roce 2020 na jaře a termín ukončení, to je jedna z těch otázek, na které jsem se ptal předtím, asi druhá polovina roku 2020 podle mých odhadů.

To je asi všechno, děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr má zájem o odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Ano, máte pravdu, já jsem ještě neodpověděl na tuhle záležitost. My dneska hledáme možnost, jak bychom v té stavbě pokračovali ne soutěží, ale že bychom tam hledali cestu pro přímé zadání výběrem ze tří nabídek. Budeme mít stanovisko, zdali se tento způsob zadání dá použít, někdy začátkem ledna, takže existuje opravdu velmi reálná šance, já tomu věřím, že neztratíme celou stavební sezónu roku 2019 a budeme schopni v té stavbě pokračovat v této době. Dneska odhadovat zpoždění nechci. Je samozřejmě nutno říci, že stavba měla už dneska být jinde, takže zpoždění tam je, ale podle mého názoru se dá do velké míry nezvyšovat nebo možná i částečně eliminovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Karla Maříková na pana ministra Miroslava Tomana. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, máme tady zimu a s ní je spojené lyžování, které se však bez technického sněhu kvůli postupnému oteplování neobejde. Žádný větší lyžařský areál a ani lyžaři by si v době mírných zim bílé sjezdovky užívat nemohli nebýt technického sněhu. A my jsme si zvykli na to, že umělé zasněžování k zimě patří.

Přestože sněhová děla a technický sníh bereme jako samozřejmost, mají na životní prostředí negativní vliv. Při umělém zasněžování dochází k velkému plýtvání vodou. Na jeden hektar sjezdovky je zapotřebí až 1 milion litrů vody; pro přiblížení, spotřeba vody jedné osoby na den je 106 litrů. Odčerpávání většího množství vody je nepřirozené a má vliv na životní prostředí, nemluvě o přidaných aditivech do umělého sněhu kvůli přibývajícím dnům, kdy teplota nedosahuje ani bodu mrazu.

Podle zákona musí za odběr povrchové vody platit každý, kdo odebere více než 6 tisíc m3 vody ročně. Výjimkou jsou však v současné době právě odběry na výrobu umělého sněhu. Má vaše ministerstvo přehled, o jaké množství odebrané povrchové vody se jedná a zda dochází při výrobě sněhu k jejímu znečištění vzhledem k přidaným aditivům, nejčastěji proteinům produkovaným baktérií Pseudomonas syringae. Tato baktérie má totiž protihoubové působení a může mít také negativní vliv na houbová vlákna a vést k narušení symbiotických propojení mezi rostlinami a houbami a vést tak k případnému vymizení některých druhů rostlin z daného území. Uvažuje vaše ministerstvo o regulovaném využívání umělého zasněžování nebo zdanění odběru povrchové vody, když opakovaně řešíme nedostatek vody v krajině a její znečištění? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den, vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně. V rámci České republiky je v současnosti povolen odběr vody pro zasněžování v maximální výši řádově 5,6 milionu m3 ročně a v loňské sezóně, to znamená 2016-2017 bylo pro tyto účely reálně odebráno množství 3,1 milionu m3 vody. Odběry podléhají povolení vodoprávních úřadů. My na ministerstvu si uvědomujeme, že se mohou vyskytovat případy, kdy množství odebrané vody překračuje povolené množství. Vodoprávní úřady ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí nicméně provádějí kontroly a za tato nerespektování vodoprávních povolení mohou udělit pokuty až do výše 500 tisíc korun.

Otázku dostatku vody pro skiareály během hydrologicky podprůměrných období do budoucna lze řešit například tím, že si skiareály vybudují vlastní retenční nádrže, v nichž by akumulovaly vodu v době jejího nadbytku, a některé již k tomu přistoupily.

Na jaře loňského roku byla ve zkušebním vzorku odebraném ve skiareálu u Monína laboratoří státního podniku Povodí objevena látka, takzvaný modifikovaný heptamethyltrisiloxan. Na základě této zkušenosti se laboratoře státních podniků Povodí na testování umělého sněhu zaměřily a v průběhu zimní sezóny 2018-2019 budou odebírány další vzorky.

Ministerstvo zemědělství si uvědomuje závažnost situace. Budeme se touto záležitostí nadále zabývat a budeme se snažit zasněžování nějakým způsobem eliminovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Vidím, že ano. Prosím.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, uvažuje vaše ministerstvo o omezení přidávaných aditiv do technického sněhu? Děkuji.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman My budeme odebírat vzorky, jak jsem řekl, po celou dobu sezóny. Pokud dojde k překročení povoleného množství, tak o tom budeme přemýšlet a budeme to regulovat. V tuto chvíli není možno regulovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Jakub Janda na pana ministra Roberta Plagu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, moje interpelace se týká aktuálních programů ministerstva, a to konkrétně výzev určených pro podporu materiálně technické základny sportu. Vaše ministerstvo aktuálně pro účely rekonstrukcí sportovní infrastruktury vyhlašuje dvě výzvy. Pro sportovní kluby nebo tělovýchovné jednoty a druhou, ve které mimo kluby mohou žádat ještě obce. Co se týká té druhé výzvy, dá se polemizovat s některými podmínkami, především s tím, že sportoviště malých obcí si opět na opravy nesáhnou, byť by to potřebovala nejvíce.

Chápu ale, že výzva měla sloužit především k rekonstrukci městských stadionů. To podstatné je totiž v druhé výzvě, která je určena výhradně klubům. V této výzvě lze žádat v minimální výši 4 miliony korun, a to se spoluúčastí 30 %. To znamená, že sportovní klub musí mít zajištěných minimálně 1,2 milionu korun z vlastních zdrojů. To jsou pro kluby obrovské peníze, které nemají ani některé prosperující kluby. Mít totiž našetřeno přes milion je opravdu vysoká částka. Výši 4 miliony chápu, záměrem bylo opravovat velké věci a podporovat koncepčnější nákupy, byť si osobně myslím, že je stanovena proto, aby žádostí bylo co nejméně, protože ten objem nejsou schopni úředníci administrovat. Ale ta výše 30 % je opravdu smrticí. Je to hodně a řada klubů, zejména opět ty malé, si skutečně není schopna na takovou dotaci sáhnout.

Pane ministře, proto se vás ptám, zdali se nechystáte tyto podmínky přehodnotit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož pan ministr není přítomen na dnešních interpelacích, bude odpovězeno na vaši interpelaci písemně.

Dalším v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová na paní ministryni Kláru Dostálovou. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, včera bohužel neprošel pozměňovací návrh Starostů a nezávislých, který přidával 310 milionů korun obcím a městům do 10 tisíc obyvatel na rekonstrukce místních komunikací. Stav těchto komunikací je velmi špatný a tyto menší obce a města si nemohou dovolit jejich opravy.

Na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj bylo konstatováno, že není nutné navyšovat rozpočet v tomto dotačním programu, nicméně jste připustila, že by bylo možné v rámci příštího roku a státního rozpočtu, resp. rozpočtu vašeho ministerstva, přidat nějaké finanční prostředky. Zajímá mě tedy, jestli tento váš slib stále platí a zda si ním stojíte a kolik financí se chystáte přidat na opravy těchto komunikací.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož paní ministryně není přítomna, tak bude rovněž na tuto interpelaci odpovězeno písemně.

Dalším v pořadí je pan poslanec Petr Pávek na pana ministra Jana Hamáčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP