(16.40 hodin)
(pokračuje Richterová)

Takže tato připomínka byla podávána organizacemi lidí s autismem, když se připomínkovaly vyhlášky. Jde konkrétně o vyhlášku 72/2011 Sb. a mě zajímá, zda budou přesunuty tyto takzvané pervazivní vývojové poruchy ze skupiny 1 do skupiny 2, a tak se umožní individuální posouzení v rámci odborného vyšetření. Jde o praktickou věc týkající se běžného života lidí s určitou ne úplně běžnou, ale také ne zcela výjimečnou potíží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je to samozřejmě podnět, který, přiznám se, slyším poprvé. Ostatně i dneska funguje při Vládním výboru pro zdravotně postižené občany odborná skupina pro koncepční řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra. Prověřoval jsem to. Tento podnět tam zatím v rámci této odborné skupiny nezazněl, takže se jím nezabývala. Pravdou je, že dnes tedy jsou ty podmínky nastaveny v oné vyhlášce č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Funguje to tak, že vyšetření provádí praktický lékař a může si případně vyžádat posudek odborníka, v tomto případě psychiatra nebo klinického psychologa.

Ty informace, které mám, tak dnes skutečně probíhají jednání týkající se změny vyhlášky, kdy by se v příloze 3, bodu 7, skupiny 1, písm. g) pervazivní vývojové poruchy vypustily a v téže příloze č. 3, skupina 2 se doplnily nové pervazivní vývojové poruchy. To je něco, co je technického rázu, ale ten obsah si myslím, že je asi jednoznačný. Prostě se to posuzuje v rámci kompetence praktického lékaře, případně s vyjádřením odborníka. Ale pokud je s tím nějaký zásadní problém, tak bych doporučoval, aby se to řešilo právě v rámci oné skupiny při Vládním výboru pro zdravotně postižené občany, která se zabývá systematicky otázkou poruch autistického spektra a práv těchto osob, a to je asi fórum, kde by případně mohly zaznít nějaké podněty, co by se mělo zlepšit.

Přiznám se, že v tomto směru jinak nemám žádné bližší informace. My samozřejmě s autisty jinak spolupracujeme, teď jsme dokončili vydání speciálního průkazu pro autisty, kteří se jím budou moci prokázat, že tedy trpí poruchou autistického spektra, což je něco, co bylo vyžadováno napříč zástupci autistů, takže tyto průkazky jsou dnes už vytištěné a budeme teď pracovat na jejich distribuci, takže to je taky něco, co mohou i využívat pro to, aby se vůbec prokázali, že trpí tímto zdravotním hendikepem. Ale pokud jde o tuto konkrétní věc, nemám k tomu úplně detailní informace a doporučuji tedy řešit to právě přes onu odbornou skupinu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Ano, prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji moc za odpověď. Jenom velice stručně. Právě proto, že vím, že ministerstvo se věnuje problematice lidí s autismem, tak mě překvapilo, že vlastně ta stížnost byla, že to jaksi nedošlo sluchu. Tak mě jenom zajímá, co tedy má člověk dělat, když je nějaká skupina, která se věnuje své problematice, obrátí se na ministerstvo a nic. Co je tedy ten správný e-mail? Já chápu, že existují pracovní skupiny. Ale jaký je ten třídicí mechanismus? Co je ten univerzální kontaktní bod, na nějž se mají lidé obrátit, aby věděli, že se potom postupně dopracují ke správné pracovní skupině?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji. Já jsem v tomto směru mluvil o vládní skupině, protože bezesporu problematika osob s poruchou autistického spektra je mezirezortní záležitost, to není pouze záležitost Ministerstva zdravotnictví, ostatně toto zasahuje možná i do Ministerstva dopravy, takže to je jedna z možností v rámci této skupiny na vládní úrovni. A pokud má někdo konkrétní problém, ať napíše mně, e-mail adam.vojtech@mzcr.cz, a tam se na mě může obrátit a já to určitě předám tam, kam to patří. Je jasné, že samozřejmě možná někdy v rámci úřednického aparátu jsou ty věci složitější, já s tím také bojuji sám jako ministr, že někdy se v tom úředním aparátu něco ztratí, takže pokud někdo má konkrétní problém, ať se na mě obrátí a já to pak předám na správné místo.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dalším v pořadí je pan poslanec Marian Bojko na pana ministra Adama Vojtěcha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Bojko: Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vážená vládo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, předvánoční doba přináší nejenom radostné očekávání a chvíle štěstí, nýbrž naopak obavy, stres a slzy pro ty občany, kteří prožívají pocity určité křivdy, kteří si prožili traumatizující zážitky, a nynější systém jim nedokázal poskytnout náležitou satisfakci jak v duchovní, duševní, tak i materiální rovině. A právě Vánoce dokážou být pro tyto lidi dvakrát tak těžké.

Říkám to všechno proto, jelikož se na mne obrátila se svou prosbou o pomoc paní Andrea Konopková s rodinou, které zemřel dne 7. října 2018 v Nemocnici s poliklinikou Havířov za dosud přesně neobjasněných okolností člen její rodiny, o kterého se tam chodila se svou maminkou pravidelně starat. Rodina Konopkových v osudný den poukazovala opakovaně v nemocnici dle svých dlouholetých zkušeností během péče o hospitalizovaného těžce nemocného na problémy při zvoleném léčebném postupu. Po úmrtí došlo navíc k velmi politováníhodné situaci. Rodina Konopkových byla vykázána od mrtvého člena rodiny z nemocnice nejprve ochrankou a posléze také místními příslušníky státní policie. Rodině Konopkových zkrátka nebylo umožněno důstojné rozloučení se zemřelým a není mi známo, že by jí byla poskytnuta odborná, citlivá duševní a ostatně také duchovní pomoc v dané těžké životní situaci. Podle vyjádření rodiny Konopkových také došlo bohužel na neetické, pohrdlivé a velice neprofesionální poznámky na adresu pozůstalých. Situace vyústila v trestní oznámení a prošetřuje ji Generální inspekce bezpečnostních sborů a další orgány.

Po prostudování ucelené a vskutku hluboce znepokojující dokumentace od rodiny Konopkových vás prosím, abyste celou věc pečlivě prověřili a dali pozůstalé rodině vědět, k jakému závěru jste dospěli. Veškerá dokumentace je dostupná na vyžádání na mém poslaneckém mailu. Pokud se stala chyba, tak prosím poskytněte rodině Konopkových náležitou omluvu včetně včasného návrhu mimosoudního vyrovnání, aby nedošlo k otřesení dobré pověsti českého zdravotního systému.

Mám zde ještě citaci z mailu. (Předsedající upozorňuje na čas.) Tak příště.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: V doplňující otázce můžete. Pan ministr odpoví. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče, úvodem mi dovolte vyjádřit soustrast nad úmrtím pana Lumíra Konopky.

Pokud jde o otázku nespokojenosti s péčí v té konkrétní nemocnici, je třeba v prvé řadě říci, že to je nemocnice, která není zřizovaná Ministerstvem zdravotnictví, to znamená, nemáme přímou řídicí působnost ve vztahu k této nemocnici. Je to nemocnice krajská, takže kraj případně může zjednat nápravu. Ale samozřejmě pokud je kdokoliv nespokojen s poskytováním zdravotních služeb, je zde zákon o zdravotních službách, který má jasně nastavený mechanismus stížností, které musí být vyřízeny jednak tedy v první fázi u poskytovatele, pokud ten stěžovatel není spokojen, tak se obrátí na krajský úřad, pokud ani v tomto případě není spokojen, tak pak se samozřejmě musí obrátit na soud. Ministerstvo zdravotnictví v tomto směru nemá ze zákona kompetenci do toho jakkoliv zasahovat, nemá vlastně možnost ani kontrolovat tuto nemocnici. My kontrolujeme nemocnice, které jsou pod Ministerstvem zdravotnictví. Toto je kompetence krajského úřadu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP