(9.50 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Těch 30 tisíc dokonce ani nekopíruje růst mezd, kopíruje to pouze inflaci. Kdybychom chtěli valorizovat přímo na růst mezd, tak by ta sleva byla ještě vyšší. Chtěli jsme ale, aby to byl nějaký kompromis, který má naději touto Sněmovnou projít. Proto jsme tedy předložili, Piráti a ODS společně, návrh na snížení daně z příjmu v České republice formou zvýšení slevy na dani tak, aby každý daňový poplatník zaplatil o 5 tisíc korun na daních méně. Rozpočtové dopady jsou necelých 20 miliard korun, což je kompenzováno růstem výběru inkasa této daně každoročně v posledních letech, a plánuje to i rozpočet, který jsme schválili ve středu.

Takže prosím o podporu tohoto návrhu. Výbor k němu nezaujal žádné stanovisko, je to čistě otázka politické vůle ve Sněmovně. Výbor k němu byl bez stanoviska.

Další dva spíše technické pozměňovací návrhy, které jsem podal, si dovolím představit, a to je zrušení výslovné implementace obecného protizneužívacího pravidla. Ten daňový řád zavádí pravidlo GAAR, které po nás chce Evropská unie pro právnické osoby, nicméně my už ho implementováno máme, protože je to jednoznačně řešeno judikaturou. Dnes právnické osoby, když se snažily obcházet daňové právo, tak soudy zakročily a daly za pravdu správě daní a neumožnily toto jednání, přestože výslovně žádné paragrafy nepřekračovaly.

Proč se obávám zavedení toho protizneužívacího pravidla obecně do daňové legislativy? Je to proto, že ono se nezavádí jen pro právnické osoby, zavádí se do daňového řádu obecně. To znamená, úplně pro všechny, včetně těch nejmenších živnostníků. A já mám obavu, že právě tito lidé se nebudou schopni bránit proti excesivnímu využívání tohoto pravidla daňovou správou, a proto mi přijde rozumnější ho vyjmout. Ostatně podpořily to i profesní komory, vyškrtnout tento návrh z daňového řádu. Myslím si, že je to nadbytečné, a především oproti požadavkům Evropské unie se to nevztahuje zdaleka jen na právnické osoby, ale na všechny. Naopak zase kdybychom to zavedli jen pro právnické osoby, tak by to vedlo k otazníkům u fyzických osob, jestli stále platí ta judikatura i pro fyzické osoby ve chvíli, kdy to zákonodárce explicitně neuvedl u těch fyzických osob. Proto mi dává největší smysl to vyškrtnout. Je to čistě filozofické dilema. Podle mě daňová legislativa má být předvídatelnější, a když je něco v zákoně, tak to má platit. Myslím si, že právní jistota OSVČ je velmi důležitá a v posledních letech bohužel v této zemi příliš nefunguje.

Poslední pozměňovací návrh, který jsem podal, je návrh na zrušení krycích dokladů pro kontrolu EET. Návrh Ministerstva financí rozšiřuje používání krycích dokladů, to znamená možnosti, kdy celníci dělají kontroly ne pod svým jménem, ale pomocí krycích dokladů. Zatímco v oblasti kontroly heren mi to přijde ještě skousnutelné, tak v oblasti kontroly EET mi to přijde skutečně nepřiměřená pravomoc Celní správy. Z toho důvodu jsem navrhl používání krycích dokladů pro kontrolu EET škrtnout. Ještě jednou to řeknu: pokud skutečně dochází k ohrožení zdraví a života celníků, když kontrolují EET, problém je někde úplně jinde než v tom, že nemají pravomoc používat krycí doklady.

Ještě jednou děkuji za zvážení podpory svých pozměňovacích návrhů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. A nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, nejprve mi dovolte, abych se přimluvil za ten pozměňovací návrh, který tu prezentoval poslanec Ferjenčík, týkající se zvýšení slevy na dani. Dovolím si apelovat zejména na levicové poslance. Když jsem v roce 2007 prosadil jednu jedinou sazbu daně z příjmů fyzických osob oproti dosavadním čtyřem, levice to velmi kritizovala s tím, že jsme zavedli - říkali tomu - rovnou daň a že jsme zcela zničili progresi. Ona to nebyla úplně pravda, ona to nebyla rovná daň a nezničili jsme zcela progresi, protože vlivem právě té slevy na dani byla ta křivka zdanění progresivní. A dokonce vlivem slevy na dani i u dětí bylo několik progresivních křivek podle toho, zda daňový poplatník danil sám za sebe, nebo měl i vyživované osoby.

Tím, jak rostou mzdy, progrese se snižuje, dochází k něčemu, co lze označit za studenou degresi. Snižování progrese je přece něco, co nutně musí levicovým poslancům vadit. Protože čím méně progrese, tím menší výhody pro nízkopříjmové, tím větší výhody pro vysokopříjmové. Takže se domnívám, že v zájmu právě těch nízkopříjmových, pro které ta sleva na dani je mnohem zásadnější než pro vysokopříjmové, by zejména levicoví poslanci mohli tento návrh podpořit.

Dovolte nyní, abych na vás ještě jednou apeloval, pravděpodobně marně, ale přece jenom to musím zkusit, u svých dvou pozměňovacích návrhů - týkající se solidární přirážky a týkající se daně z přidané hodnoty. Jak solidární přirážka, tak zvýšení daně z přidané hodnoty byly stabilizačními opatřeními v době krize, byly časově omezeny do 1. 1. 2016. A v tom platném právním řádu ta účinnost skutečně platila jenom do 1. 1. 2016. Obě dvě tato opatření byla velmi kritizována dnešními vládními stranami ANO i ČSSD. Přesto, že to tak strašně kritizovali, tak odstranili onu omezenou časovou účinnost a nechali si ty daně takzvaně na jeden furt.

Chci vás proto poprosit, zda bychom vzhledem k tomu, že už je rok 2018 a za týden bude rok 2019, jestli bychom si neřekli, že už to stačí, že už ty daně oproti původní dohodě s veřejností, oproti původně platnému zákonu, vybíráme o tři roky déle, než jsme měli. A znovu si dovoluji apelovat na levicové poslance, protože dokážu pochopit, že se jim líbí ona solidární přirážka, nebo chcete-li druhá sazba, ale už nedokážu pochopit, proč se jim líbí to vyšší DPH. Zvlášť když ho tak strašně kritizovali. Nechcete to, kolegové, přece jenom vrátit na tu úroveň, kam to patří, podle původních zákonů?

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Jako další je do diskuse přihlášen poslanec Jurečka. Máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, vážené milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych stručně ještě před hlasováním ve třetím čtení okomentoval pět pozměňovacích návrhů, které jsem k tomuto sněmovnímu tisku načetl. Ve druhém čtení jsem tady bohužel nemohl být přítomen, tak se k nim přihlásili poslanci Pavla Golasowská a Jan Čižinský.

Jde o principiálně o tyto pozměňovací návrhy. Týkají se úpravy výše slev pro děti, podpora poctivě pracujících rodičů, kde navrhujeme zvýšení slevy na první dítě o 500 korun měsíčně, i na druhé, a potom o tisíc korun měsíčně vyšší sleva na třetí a další dítě. Vnímáme to jako důležitý krok podpory rodin v České republice, rodičů, všech, kteří poctivě pracují, a zároveň chceme odstranit určitou diskriminaci, která tady dlouhodobě je, a sice že pro ty, kteří jsou nízkopříjmoví, ale přesto poctivě pracující rodiče, tak dnes daňový bonus na úrovni 60 300 korun je prostě hendikepuje, a ten rodič, který má čtyři děti a více, tak vlastně už není tou slevou a následně tím bonusem podporován tak, jako jsou podporováni ti, kteří mají první, druhé a třetí dítě. Tuto disproporci chceme také odstranit, proto je tady tento návrh. Jsou to pozměňovací návrhy pod písmenem J. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP