(10.20 hodin)

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já bych taky chtěl říct pár slov k projednávanému bodu, k projednávané novele.

Obecně je potřeba říct, že samozřejmě nejde o žádnou systémovou změnu naší daňové legislativy. Ten zákon nesměřuje k jednodušším a nižším daním, což by Česká republika pro svoji vyšší konkurenceschopnost potřebovala. Neslouží to k tomu, abychom poskočili z toho nelichotivého místa, ve kterém se mezinárodně srovnává složitost našeho daňového prostředí, kde jsme skutečně podprůměrní. Novela je spíše technická, implementační. Nicméně dostala se do ní řada zajímavých pozměňujících návrhů, které sice nemění komplexně daňový systém, ale jdou dobrou cestou a mohou znamenat dílčí snížení daní nebo dílčí zjednodušení daní.

Já bych samozřejmě velmi rád chtěl požádat, abyste podpořili to, co už vláda dlouho slibuje, má to v nejrůznějších koaličních smlouvách a vládních prohlášeních, ať už tato, či ta předchozí, a to je zrušení superhrubé mzdy, věc, kterou čekáme už od této vlády dlouho, přestože to také dlouho slibuje.

Další věc, kterou bych chtěl, abyste podpořili, je vyšší atraktivita výdajových paušálů. Dobře víte, že malí a střední podnikatelé toho v posledních letech ze strany zejména hnutí ANO musí snášet mnoho. Ta nebývalá míra regulace, která roste, dopadá zejména na naše malé a střední podnikatele. A pokud chceme, aby v České republice posiloval domácí kapitál, tak musíme pomáhat zejména malým a středním podnikatelům, aby se z nich stávaly větší, někdy v budoucnu možná i úspěšné mezinárodní firmy.

Přesto ale, proč vystupuji zejména, je snaha také upřít vaši pozornost na náš společný pozměňující návrh s kolegou Ferjenčíkem, který jsme za naše kluby podali, a to je zvýšení základní slevy na poplatníka daně z příjmů fyzických osob, a to navýšení z částky 24 840 Kč, která takto byla stanovena v roce 2008, na částku 30 000 Kč, což je zhruba 21% nárůst. Proč s tím přicházíme, má dva důvody, resp. jeden, ale jde to vysvětlit dvěma důvody.

Zatímco ekonomika se nezastavila, roste jak průměrná mzda, tak inflace, tak bohužel základní sleva na poplatníka od roku 2008 zůstává v absolutní hodnotě stejná. Co to znamená? Znamená to, že jak z důvodu růstu průměrné mzdy, tak z důvodu růstu inflace samozřejmě klesá relativní význam této základní slevy na celkovém zdanění, kterému poplatník čelí. Děje se to dvěma kanály. Jeden kanál je inflace, která od roku 2008 do roku 2017 narostla kumulovaně o více jak 20 %. Když se podíváme na ten druhý kanál, kterým klesá relativní význam základní slevy, to je růst průměrné hrubé mzdy, tak ta rostla dokonce o 30 %. Přesto základní sleva na dani se od roku 2008 nezvýšila. Co to znamená? Znamená to, že aniž by stát cokoli dělal, tak daňového poplatníka zatěžuje vyšším daňovým břemenem, aniž by mu to jakkoli kompenzoval.

Kdybychom chtěli vrátit relativní význam základní slevy na úroveň růstu průměrné mzdy, tak by ta základní sleva musela vzrůst až na 32 440 Kč. My jsme se s kolegou Ferjenčíkem, abychom zvýšili pravděpodobnost přijetí tohoto pozměňujícího návrhu, vydali cestou druhou a navyšujeme tuto základní slevu pouze o inflaci, čili snažíme se v tomto smyslu vyjít stávající vládní koalici vstříc. Snažíme se, aby dopad na veřejné rozpočty nebyl tak dramatický, aby byl akceptovatelný i pro současnou vládní koalici. Proto navrhujeme navýšit základní slevu jenom o zhruba 20 % na těch 30 000 Kč.

Velmi rád bych také zdůraznil to, co už tu koneckonců říkal pan kolega Kalousek, a sice že tento návrh má ambici oslovit i levicové voliče a levicové poslance. Pravicoví poslanci, doufám, pro to zvednou ruku, protože to snižuje daně, snižuje to daňové zatížení poplatníků. Levicovým poslancům bych rád chtěl říct, že to znamená vyšší míru progrese v našem daňovém systému. Byť pravicová vláda zaváděla, jak tu bylo správně, nikoliv rovnou daň, ale rovnou nebo jednotnou sazbu, tak základní odečitatelnou položkou právě do ní včlenila jistou míru progrese, která z těch důvodů, o kterých jsem mluvil, jak díky inflaci, tak růstu průměrné hrubé mzdy, klesala. Dnes máte, milí kolegové z levicové části tohoto sálu, šanci touto jednoduchou novelou tu progresi zvrátit na úroveň roku 2008. I to snížení daňového zatížení není nějak dramatické. Nebavíme se o nějakém skokovém snížení daňového břemene, pouze se budeme vracet na úroveň cenové hladiny roku 2008. Proto doufám, že to bude akceptovatelné i pro levici.

Abychom nedělali vládě problémy s nedávno schváleným státním rozpočtem, tak jsme se s kolegou Ferjenčíkem domluvili, že účinnost tohoto zákona bude platit od roku 2020, to znamená, že vláda, Ministerstvo financí, má dostatečný časový prostor na to připravit do rozpočtu 2020 výpadek příjmů z titulu zvýšení této základní slevy. Ještě bych rád upozornil, že tento výpadek není v kontextu toho, jak nám roste každoročně inkaso celkových daní, ale i daní z příjmů fyzických osob, nijak dramatické. Počítá se tam s výpadkem kolem 20 mld. Kč, což je skutečně nárůst inkasa daně z příjmů fyzických osob, který se pravidelně každý rok opakuje. Čili stát zde přijde jenom o jednoroční nárůst inkasa daně z příjmů fyzických osob.

Nevím, jak už bych dál zatraktivnil tento pozměňující návrh, tak abyste ho podpořili. Myslím si, že to je skutečně rozumná cesta. Vy všichni, kteří se hlásíte k PR kampani odborů "konec levné práce", což já skutečně považuji za PR kampaň než za cokoli reálného nebo smysluplného, tak v tomto návrhu máte velmi rychlou šanci, jak lidem zvýšíte čisté příjmy. Je to velmi rychlá a účinná cesta, jak lidem zůstane více v peněženkách. Když se tady bavíme o růstu mezd ve státním sektoru, o růstu důchodů, velmi často zmiňujete důležitost vysoké spotřeby na růstu hrubého domácího produktu. Pokud ušetříme občanům České republiky tímto návrhem zhruba 5 000 Kč ročně, je to úžasný příspěvek k tomu, aby tímto jejich vyšší disponibilní příjem mohl ještě více zvýšit spotřebu, což se znovu projeví i ve vyšším výběru daní. To znamená, o co stát přijde tím, že mu daňoví poplatníci nezaplatí na dani z příjmů fyzických osob, se samozřejmě do té ekonomiky vrátí prostřednictvím spotřeby a prostřednictvím výběru jiných typů daní do státního rozpočtu.

Poslední argument, který tady přednesu, jsou blížící se Vánoce. Já myslím, že máme všichni napříč politickým spektrem velkou šanci dát poměrně hezký vánoční dárek daňovým poplatníkům, a proto vás v souvislosti s blížícím se Štědrým dnem prosím, abyste se stali v této Poslanecké sněmovně v uvozovkách Ježíšky a nadělili jste daňovým poplatníkům vyšší základní slevu na dani. Děkuji pěkně za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl pan poslanec Jan Skopeček. Nyní faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jen velice stručně. Chtěl jsem podpořit pozměňovací návrhy kolegy Tomáše Martínka, především návrh, který prodlužuje lhůtu na podání daňového přiznání elektronicky o jeden měsíc. Tam skutečně vydělají jak poplatníci, kteří si můžou vybrat, jestli to podají o měsíc později, nebo ne, a současně vydělá i správa daně, která tím, že ta data dostane elektronicky, tak pro ni to bude jednodušší zpracovat. Je to tedy návrh M1 a dostal neutrální stanovisko výboru. Velmi vás žádám zde na plénu Sněmovny o podporu. Je tam dostatečně dlouhá doba odložení účinnosti, je to až od roku 2021, kdyby náhodou ministerstvo objevilo nějaké detaily, které je potřeba ještě napravit, tak aby na to bylo dostatek času. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP