(10.30 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Proti tomu návrhu není žádný věcný argument. Jediný argument, kvůli kterému ho ministerstvo, které ho mimochodem připravilo, nepodpořilo, je z důvodu, že je prý potřeba více času na to zvážit další aspekty. Ve chvíli, kdy je to od roku 2021, tak myslím, že bychom skutečně ten signál, že elektronizace veřejné správy je pro nás priorita, vyslat mohli. Stejně jak výbor k němu byl neutrální, bych uvítal, kdyby i ministerstvo zvážilo ještě přehodnocení své pozice a podpořili jste tento návrh.

A dále bych velmi uvítal, kdybyste podpořili návrhy M4 a M5, které zrovnoprávňují české pokerové servery. Zákon o hazardních hrách fakticky zlikvidoval český poker a jediné, co udělal, že čeští hráči hrají v zahraničí a neplatí tady daně. Myslíme si, že narovnat to prostředí je velmi rozumné, opět na tom stát vydělá -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, skončil vám čas k faktické poznámce. (Ano.) A nyní další faktická poznámka, paní poslankyně Jany Černochové. (Řádná.) V tom případě, jestli není faktická, tak je přihlášen kolega Pavel Staněk. Dobře, kolega Staněk s faktickou poznámkou a s přednostním právem eviduji přihlášku paní kolegyně Černochové.

 

Poslanec Pavel Staněk: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jenom chviličku obrátil vaši pozornost ještě jednou k pozměňovacímu návrhu, který upravuje DPH u tepla a chladu, protože mám pocit, že panuje poměrně rozpolcený názor na tuhle záležitost. Souhlasím s vyjádřením, které jsme dostali, že toto je krátkodobé opatření, které neřeší systémově celou tuhle záležitost, ale přesto bych zde poprosil o podporu tohoto návrhu i své kolegy, protože se jedná skutečně o jakési zastropování psychicky přijatelné hladiny ceny za teplo z centrálních zdrojů, která ve chvíli, kdy se dostane nad tuto psychologickou hladinu, tak pravděpodobně dojde k masivnímu odpojování od centrálního zásobování. A tohle je pro nás do budoucna velmi špatná zpráva, protože centrální zásobování má opravdu nezastupitelné místo v dodávkách tepla, především v dodávkách tepla, prakticky ve všech větších městech, ve všech regionech naší republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Staňkovi. Nyní paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Nechtěla jsem zneužívat technickou.

Vážené kolegyně, kolegové, myslím si, že poděkovat není slabost v jakémkoliv konání a odvětví našeho života. Dovolte mi tedy, abych dnes poděkovala paní ministryni financí Schillerové za to, že vyšla vstříc mému požadavku, návrhu, aby byla od spotřební daně osvobozena pivovarnická škola. Původně jsme šli cestou pozměňovacího návrhu v jiné právní normě. Tam bych chtěla poděkovat i panu poslanci Kottovi, protože jsme ty věci diskutovali i v rámci výboru hospodářského a rozpočtového, a nakonec jsme se tedy dohodli na tom, že zvolíme tuto formu, že se ten návrh přidá do daňového balíčku. V mezičase se s panem ředitelem pivovarnické školy, která je u nás na Praze 2 v Podskalské ulici a slavila 150. výročí, setkali úředníci z Ministerstva financí, vysvětlili si některé věci, které předtím nebyly ani legislativně jasné, ani metodicky jasné.

Takže můj příspěvek je takový vlastně skoro až vánoční, takový harmonický. A já tímto tedy děkuji paní ministryni za to, že splnila slib a to, co jsme si dohodli ohledně osvobození od nesmyslné daně škole, která svoje výrobky, svoje produkty neprodává, pouze je tedy má ke studijním účelům, tak že tomu požadavku vyšli vstříc a že tady zvítězil zdravý rozum. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Černochové a ptám se, kdo se hlásí z místa, protože všechny přihlášky do rozpravy byly vyčerpány. Pokud nikdo... Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura v rozpravě. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vystupovali někteří kolegové z našeho klubu, tak já bych jenom velmi krátce vás seznámil s celkovým postojem našeho klubu k pozměňovacím návrhům. Samozřejmě budeme rádi, když podpoříte naše pozměňovací návrhy, ať už se týkají výdajových paušálů - vždycky tam máme nějaké kolegy, tak nebudu vždycky číst všechny spolupředkladatele, protože u některých pozměňovacích návrhů nejsme sami, ale máme tam i kolegy z jiných poslaneckých klubů. Takže budeme rádi, když podpoříme návrat výdajových paušálů na 2 mil., budeme rádi, když podpoříte zvýšení základní odpočitatelné položky, budeme rádi, když podpoříte snížení DPH na teplo. Určitě budeme rádi, pokud byste podpořili zrušení superhrubé mzdy a zvýšení čistých mezd našim zaměstnancům.

U tohoto bodu bych se zastavil, protože argument Ministerstva financí je docela pochopitelný. Ministerstvo financí odhaduje výpadek příjmů veřejných rozpočtů kolem 55 mld. Zní to jako obrovské číslo, ale musíme si říct, kam by ty peníze šly, těch 55 mld. Zůstaly by zaměstnancům! Takže ten návrh přináší do kapes zaměstnanců, ne podnikatelů, ale zaměstnanců, 55 mld. Myslím, že v době, když budete mluvit dneska se zaměstnavateli, tak vám zaměstnavatelé potvrdí, že se snižuje jejich ekonomický prostor pro další zvyšování platů a příjmů, to se prostě snižuje tento prostor, a tady je nástroj, jak zvýšit čisté příjmy našich zaměstnanců bez toho, že bychom zvyšovali náklady zaměstnavatelům. A týkalo by se to všech zaměstnanců bez ohledu na to, zda pracují ve veřejné sféře, ve veřejném sektoru, nebo v soukromém sektoru.

Určitě podpoříme mnohé pozměňovací návrhy kolegů z jiných poslaneckých klubů. Podpoříme opětovné zavedení dvou sazeb DPH, odpadne nám to velmi časté handrkování a spory, které položky, které komodity, které služby převést z 15% DPH do 10%. Včera schválil Senát snížení DPH na 10 % ve veřejné dopravě, v rámci EET je zase několik položek, které se navrhují převést z 15 do 10. Ano, nijak to nezpochybňujeme. Ta úspora, resp. snížení příjmů veřejných rozpočtů je přes 3 mld., zhruba 3,5 mld. Nicméně my jsme pro každé snížení daní.

Já bych se chtěl zastavit možná u okrajové věci a tou je ten online poker. Ministerstvo financí je proti a já tomu nerozumím. Pokud říkáme, že chceme zvýšit daňové příjmy, a pokud vidíme, že nejsme v této konkrétní věci konkurenceschopní, a ten pozměňovací návrh jde směrem, že vlastně dává stejnou sazbu jako v okolních zemích, to znamená, ne že bychom tady vytvořili nějaké hráčské doupě a nějakou oázu hazardu, ale jenom dává šanci, aby se zvýšily příjmy českého státního rozpočtu, protože pokud to neuděláme, tak ty peníze, ty daně z této konkrétní komodity skončí v rozpočtech jiných zemí a ne v českém státním rozpočtu.

Pokud pozměňovací návrhy, aspoň některé z nich, projdou, pak jsme připraveni jako klub občanských demokratů podpořit návrh zákona jako celku.

Zapomněl jsem na poslední pozměňovací návrh, kde bych vás rád požádal o podporu, a to je pozměňovací návrh pod písmenem D2 a tento návrh se týká spotřební daně na pivo. Já už jsem v prvém nebo ve druhém čtení říkal, že tehdejší úřednická vláda zvedla v rámci Janotova balíčku tuto sazbu na přechodné období, tehdy to odhadovali rok nebo dva, teď končí osmé zdaňovací období. Pokud se na to podíváme objektivně, tak zjistíme, a opakovaně na to poukazují ti, kteří produkují pivo, že na rozdíl od vína jsou zatíženi spotřební daní. A máme dvě cesty: buď budeme zdaňovat víno, což my považujeme za chybnou cestu, anebo alespoň o něco snížíme spotřební daň z piva. To považujeme za správnou cestu a alespoň částečné přiblížení podmínek.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi a nyní zpravodaj ještě v rozpravě. Prosím, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP