(10.40 hodin)

 

Poslanec Jiří Dolejš: Při vší stručnosti s ohledem na poslední jednací den před Vánoci bych vám chtěl doplnit tu mozaiku informací o to, že ten vánoční apel kolegů zprava na levici, že pravicové snižování daní v tomto případě může nalézt i jakousi odezvu u těch, co mají srdce nalevo, tak tato debata proběhla i na rozpočtovém výboru. A musím říci, že i když my také vnímáme potřebu už konečně zrušit superhrubou mzdu, že i my bychom rádi, aby nízkopříjmové kategorie měly vyšší čistý příjem, a i my jsme v minulých volebních obdobích, kdo jste tady byli, tak si to určitě pamatujete, navrhovali radikálnější a přitom jednodušší úpravu DPH, tedy zpět k dvěma sazbám, tak musím říci, že tam zaznělo a zazní to i teď, že když dva dělají totéž, není to úplně totéž. Pokud tento návrh zákona byl označen za spíše dílčí, který nenese systémovou změnu daní, tak si troufnu říci, že takové daňové návrhy, které znamenají výpadek na straně příjmů - tu 20 miliard, což jsou ty zvýšené slevy případů pánů Ferjenčíka a Skopečka, nebo zrušení solidární daně z těch současných 23 % a zejména pak zavedení pouhých dvou sazeb DPH, kde by byl výpadek 50, možná 60 miliard korun, takto nezbilancovaný zásah odbýt s tím, že ekonomika roste, a tudíž to dožene tím pouhým růstem, nepovažujeme za promyšlené.

My jsme to v minulosti vždycky kompenzovali jinými daňovými návrhy, které šly směrem nahoru. Čili jsme pro stabilní daňovou kvótu, ale solidárnější strukturu daňového břemene. A o to jde. A pokud nedojde k tomuto kroku, že i když ekonomika nám možná nějakou dobu ještě poroste, tak si myslím, že snižovat daňovou kvótu - a teď hovoříme o čisté daňové kvótě, tedy neřešíme odvody, která se pohybuje na poměrně rozumné úrovni, když to srovnáme se zeměmi OECD, tak to není náš přístup. Takže bychom byli rádi, abychom se dohodli na podobných námětech možná v dalším období. Není to součástí vládního programového prohlášení, není to součástí žádných dohod, ale téma to nepochybně bude, protože s ohledem na stupňující se tlak, zbilancovanost veřejných financí, opatření na straně příjmů nepochybně budou namístě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ale mám tady dvě další faktické poznámky, pana poslance Ferjenčíka a Skopečka. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na pana zpravodaje. Já myslím, že to neříká úplně přesně. Protože ve chvíli, kdy rostou mzdy, tak roste průměrná daň z příjmu fyzických osob v České republice. A my se snažíme tento stav narovnat. Ta naše změna je skutečně technická, protože to je valorizace o inflaci. Nejedná se o nějakou systémovou změnu. A pokud očekáváme i v příštím roce poměrně významný růst mezd, tak logicky zase o něco stoupnou ty daně. Takže ta daňová kvóta stoupá. A pokud ji chcete zachovat, tak byste měli podpořit ten náš návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Skopečka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Skopeček: Já jsem chtěl říct vlastně jinými slovy něco podobného. Protože jestli chce pan zpravodaj zachovat stabilní daňovou kvótu, tak logika musí velet k tomu, že tento pozměňující návrh podpoří, protože když ho nepodpoří, tak podpoří to, že progrese dál bude klesat. Nevím, jestli to je v souladu s levicovým viděním světa, ale možná ano. Růst základní slevy není žádným komplexním systémovým... nebo systémovou změnou daňového systému. To je jenom narovnání prostředí. Je to jenom reakce na to, že tato základní sleva od roku 2008 nerostla, zatímco rostla inflace a rostla průměrná hrubá mzda. Tady se nesnižuje daňové břemeno. Tady se vrací na úroveň roku 2008. Pokud chcete vrátit míru progrese na rok 2008, musíte podpořit tento návrh.

Co se týče výhrady k tomu, že to je výpadek z veřejných rozpočtů. Tento výpadek, v uvozovkách výpadek, bude realizován až v roce 2020. Čili vláda bude mít dostatek času při přípravě státního rozpočtu se s tímto výpadkem vyrovnat. Ten výpadek je drobný. Už to říkal kolega Ferjenčík. Inkaso daně z příjmu fyzických osob roste každoročně o zmíněných zhruba 20 mld. korun. Jenom v roce 2019 počítá státní rozpočet s vyšším inkasem ve výši 150 mld. korun navíc oproti schválenému rozpočtu roku končícího. Takže se tu bavíme opravdu o velmi malé částce.

A ty argumenty, které tu říkal kolega, zkrátka neplatí. Chce-li podpořit progresi a chce-li podpořit stabilní daňovou kvótu, musí podpořit i tento pozměňující návrh. A už nikdy, když to nepodpoří, se nemůžete postavit s odboráři na nějakou demonstraci a říkat, že chcete konec levné práce. Teď máte příležitost, jak lidem čisté příjmy navýšit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení k faktické poznámce. Faktická poznámka pana zpravodaje. A je řádně přihlášená paní poslankyně Pekarová. A ptám se pana ministra zdravotnictví, jestli se hlásil do rozpravy. Ne.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Fakticky předřečník potvrdil moje slova, že když dva dělají totéž, opravdu to není, není to totéž. I když ten pozměňovací návrh - uvidíme, jak to dopadne - neprojde, tak si klidně na to náměstí s těmi odboráři stoupneme, protože nám jde o progresivitu, která má i prvek solidarity.

Upozorňuji, že ze stejného poslaneckého klubu je tady návrh na zrušení milionářské přirážky, že opakovaně bojují s tím, aby ta progrese směřovala i směrem nahoru, tedy pásma pro vyšší příjmové kategorie. Vy pouze chcete sáhnout do těch příjmů podprůměrných. To je bohulibé, ale když progrese, tak progrese. Takže i směrem nahoru a směrem k těm vyšším příjmovým kategoriím. Já si myslím, že toto téma je, pokud chcete s účinností od roku 2020, máme na to celé první pololetí roku 2019, abychom na toto téma diskutovali a možná předložili i poslanecký či jiný legislativní návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Mám další dvě faktické poznámky, předtím ale přečtu omluvu pana poslance Vlastimila Válka, od 11 do 14 hodin se omlouvá z pracovních důvodů.

Nyní faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jen stručně zareagovat na kolegu Dolejše. Já pokládám trochu nefér, když propojuje ten návrh na zrušení solidární daně s návrhem na zvýšení slevy na poplatníka. My návrh na zrušení solidární daně nepodporujeme jako Piráti, protože jsou u nás zastropované odvody na sociální pojištění, takže milionáři platí nižší daně, když započítáme i odvody, než střední třída, a to nám nepřijde spravedlivé. Z toho důvodu si myslíme, že je namístě, aby ta solidární daň zůstala zachovaná. A z toho důvodu mi přijde velmi nefér spojovat tady debatu o zvýšení slev na poplatníka, které pomáhají stejně všem zaměstnancům, a nejvýrazněji to pocítí ti nejchudší zaměstnanci. Tak spojovat to s tím zrušení solidární daně mi přijde velmi nefér. Piráti žádné zrušení solidární daně nenavrhují. My navrhujeme snížit všem zaměstnancům v této zemi o 5 tisíc korun ročně. A velmi se divím, že to KSČM nepodporuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A máme tady další faktické poznámky. Nyní pana poslance Skopečka, Klause a Jurečky. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Skopeček: Já myslím, že tak jednoduše se z toho pan zpravodaj Dolejš nevylže. Zkrátka je několik pozměňujících návrhů. Chcete říct, že se u jednotlivých pozměňujících návrhů rozhodujete podle toho, jestli daný kolega poslanec podal i deset jiných a náhodou jedenáctý z toho je špatný? Přece tady jsou dva pozměňující návrhy, jeden na zrušení solidární přirážky, jeden na základní slevu. A vy nechcete podpořit základní slevu, protože nějaký x-tý pozměňující návrh není ve vašem ideovém vidění světa? Takhle přistupujete i u ostatních zákonů k pozměňujícím návrhům, že se rozhodujete (nerozhodujete) podle toho, jestli ten pozměňující bod je dobrý nebo není dobrý, ale rozhodujete se podle toho, co ještě ten daný poslanec podal či nepodal? Takhle přece nemůžeme jednat, takhle nemůžeme o pozměňujících návrzích rozhodovat. Vy tu přece máte šanci hlasovat proti zrušení solidární přirážky. Můžete to vyjádřit hlasováním. A stejně tak budete mít v dalším hlasování šanci podpořit vyšší základní slevu, a tedy i vyšší progresi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP