(9.20 hodin)
(pokračuje Okamura)

Jen pro ilustraci. Dobrovolní hasiči, kteří po celý rok pomáhají zachraňovat životy a majetky, kteří cvičí a vychovávají 60 tisíc dětí a mládeže do 18 let, kteří mají 358 324 organizovaných členů v 7 677 sborech dobrovolných hasičů, dostávali v časech krize 10 milionů ročně. Pouze 10 milionů ročně. Nebudeme nikdy srovnávat potřebnost církví anebo třeba hasičů, protože služba každého z nich je nezastupitelná a obojí je potřebné a záslužné. To, co je ale opravdu potřeba, je vyhodnotit, kolik komu a z jaké kapsy.

Budou tu padat výhrůžky Ústavním soudem. Ano, bezesporu. Bude soud vážit skutečně protiústavní zdanění ukradeného majetku. Pokud by ale stát prokázal, že při stanovení náhrad došlo k závažnému pochybení, pak je to situace naprosto jiná a bezpochyby má stát nejen právo, ale i povinnost chyby napravit. To, že výše finanční kompenzace mohla být spočítána špatně, připouští i někteří ústavní právníci. Audit a přepočítání náhrad by údajně vyšly na 200 milionů korun. To je sice na jednu stranu hodně, ale jestliže máme vyplatit více než 59 miliard, pak to je oprávněný náklad.

Vnímáme výhrady části občanů dané historií katolické církve. Na druhé straně si, věřím, nejen my uvědomujeme, že se role křesťanských a židovských obcí radikálně změnila. A dnes jsou to do jisté míry také bašty obrany, které pomáhají chránit nás všechny, naše rodinné a životní hodnoty, náš národ a jeho kulturu bez ohledu na víru. Obrana takových hodnot, jako je například tradiční rodina. A třeba prostý fakt, že táta je muž a maminka žena, si zaslouží bezesporu i podporu státu.

Vnímáme i problém, který má hlavně katolická církev, s údržbou vlastněných památek. Tento problém musí ovšem systémově řešit zákon o ochraně kulturních památek a stát musí účinně pomáhat při údržbě a opravách památek. To je výhodná investice do zkulturnění naší země s vysokou návratností. A měli bychom všichni vědět, že církevní památky v drtivé většině užívají další občané včetně zahraničních turistů.

Vnímáme i potřebu pomoci katolické charitě a dalším, nejen církevním organizacím, které se starají o staré lidi a bezmocné nebo umírající. Opět tu je potřeba změnit stávající systém. Přestat financovat politické neziskové organizace a účinně financovat pouze ty neziskové organizace, které jsou veřejně prospěšné.

Dámy a pánové, SPD navrhuje, aby vláda připravila kontrolní audit, který stanoví skutečnou výši náhrad za ukradený majetek. A vedle toho vláda, my i veřejnost bychom měli prodiskutovat a navrhnout transparentní model změny financování církví. Pochopitelně místo plošných darů by byl ideální model obvyklý v okolní Evropě, tedy možnost, aby poplatníci daně, pakliže sami chtějí, část daní z příjmů mohli přesměrovat buď na vybranou církev, nebo na jiné bohulibé společnosti. Jedná se o takzvané daňové asignace.

Takže já bych snad závěrem jenom řekl, že SPD znovu vyzývá vládu ČR, aby připravila kontrolní audit, který stanoví výši náhrad za majetek církví a náboženských společností podle zákona číslo 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane místopředsedo. Přečtu rychle došlé omluvy. Omlouvá se pan poslanec Mikuláš Peksa od 9.30 do 12.30 z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Jakub Michálek od 9.30 do 12.30 taktéž z pracovních důvodů. Dále se omlouvá z pracovních důvodů do 10.20 hodin pan poslanec David Kasal a omlouvá se pan ministr obrany Lubomír Metnar z celého jednacího dne z důvodu naléhavých pracovních povinností.

S náhradní kartou číslo 12 hlasuje pan poslanec Chovanec a s přednostním právem je přihlášen pan předseda Kováčik. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, řeknu vám to krátce. Není to hlavní ani úvodní vystoupení předkladatele. Je to jenom reakce na to, co slyšíme v médiích, na to, co slyšíme i tady při zahájení dnešního jednacího dne. A já si neodpustím několik stručných reakcí na obvinění, která na naši hlavu padají.

Tak především to první obvinění, že to je z naší strany pouze test soudržnosti vládní koalice. Já nevím, jakým způsobem se udržuje soudržnost vládní koalice ANO a ČSSD. My jsme strana, která toleruje vládnutí. A jedno, druhé čtení jednoho návrhu zákona, které tady nemůže proběhnout ne proto, že by vládní koalice byla nějak nesoudržná, nebo dokonce rozbitá, myslím, že soudržnost vládní koalice ANO a ČSSD nějakým zásadním způsobem nemůže poškodit zvláště proto, že druhé čtení toho zákona není ani návrhem této vládní koalice.

Takže to je směrem k těm, kteří mají pochybnosti o tom, že důvodem KSČM, nebo klubu KSČM, na svolání této mimořádné schůze, a znovu děkuji všem, kteří to pochopili a podepsali nám to, a bylo vás 65, to není málo. A ti, co to podepsali, také tady na rozdíl od některých předchozích mimořádných schůzí, také skutečně sedíme a jsme připraveni hlasovat. Ne abychom se, jak se kdysi stalo, nedávno, že si tady někdo svolal mimořádnou schůzi a pak ani nepřišel a ani tady nebyl usnášeníschopný počet poslanců a poslankyň. To se dnes stát nemůže.

Takže důvodem je, že ač ten návrh zákona o zdanění církevních restitucí, když to řeknu hodně zhuštěně, je z vaší strany hodnocen jako paskvil, jako pitomost, která nemá šanci, jako věc, která i kdyby náhodou prošla, tak Ústavní soud to zásadně shodí, tak přesto z neznámých důvodů opakovaně po řadu týdnů a měsíců obstruujete proběhnutí pouhého druhého čtení. Já jsem zvědavý, jestli se podaří druhé čtení absolvovat dnes nebo na některé z příštích schůzí, případně i znovu mimořádných, jakým způsobem budete tuto zdánlivě nedůležitou, okrajovou věc komentovat a také necháte proběhnout ve čtení třetím. Jestli vůbec necháte dojít na hlasování o jednotlivých návrzích.

Já ovšem jsem docela příjemně překvapen tím, že na rozdíl od předchozích volebních období náš návrh zákona, který my považujeme za poměrně důležitý, je alespoň projednáván. A mohl bych být rád, že čím déle je komunistický návrh zákona zde na tapetě, na projednávání, jakoby na programu aktuálně probíhající, tím pro nás lépe, protože tím jsme více na očích veřejnosti. Ale nejsem rád. Protože pravdu má paradoxně pan kolega Benešík, i když trošku jinak. Já odpovím jinou demagogií.

Kdybychom byli, pane kolego Benešíku prostřednictvím pana předsedy, věděli, že tomu zákonu budete bránit jakýmkoli způsobem včetně toho, že necháte nasněžit, aby se nemohli poslanci a poslankyně dostat po dálnici D1 na jednání, tak bychom pro svolání této schůze zvolili jiný termín, kdy sněžení nehrozí.

A když už mluvíme o těch tisících aut, která stojí řadu hodin na dálnici D1, také jsem to mnohokrát zažil, a dnes ale poprvé jsem odhodlán předložit návrh zákona, nebo takovou změnu zákona, která, pokud to neučiní pan ministr dopravy, která uzákoní, že v podobné situaci kamion nesmí vjet do levého pruhu, protože to je jediné, co potom brání tomu, aby mohli pracovníci údržby dálnice rychle obnovit provoz. To je prostá úprava. Každý se jí dosud bál, ale když už jste to, pane kolego Benešíku prostřednictvím pana předsedajícího, takovým krásným oslím můstkem spojil s projednávaným tématem, tak já avizuji iniciativu klubu poslanců KSČM: pokud nepřijde s tou iniciativou vláda, přijdeme s tou iniciativou velmi brzy my, tak aby ještě tuto zimu, pokud nebudete opět bránit projednávání tohoto návrhu, ještě tuto zimu mohla být dálnice nejen D1, ale všechny ostatní, přece jenom i při sněhových kalamitách, světe div se, je zima, občas nasněží, přece jenom lépe průjezdné a udržovatelné.

Přeji si a přeji nám všem, kolegyně a kolegové, aby v tomto předvánočním čase, kdy jsou nejen jiné také důležité věci na projednávání, ale kdy je také čas přípravy Vánoc, abychom dnes zvládli v rozumném čase projednání druhého čtení, které z jednacího řádu má především sloužit k tomu, aby se předložily pozměňovací návrhy, případně odůvodnily pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona.

Děkuji vám za pozornost a přeji hezký den.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další omluvu, kterou přečtu, je paní poslankyně Balaštíková, omlouvá se od 9.30 do 12 hodin z pracovních důvodů.

S přednostním právem pan poslanec Rakušan. Poté paní místopředsedkyně Adamová Pekarová. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP