(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 26. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás tu vítám a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

O omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Andrea Babišová - zdravotní důvody, Jiří Běhounek - pracovní důvody, Pavel Bělobrádek - zdravotní důvody, Jan Birke - pracovní důvody, Jan Čižinský - pracovní důvody, Kamal Farhan do 10 hodin pracovní důvody, Dominik Feri do 11 hodin pracovní důvody, Alena Gajdůšková - rodinné důvody, Stanislav Grospič - zahraniční cesta, Tomáš Hanzel od 10.00 do 13.00 a od 16.00 do 18.00 z pracovních důvodů, Radek Holomčík do 10.30 - pracovní důvody, Milan Chovanec - zdravotní důvody, Miloslav Janulík - zahraniční cesta, Monika Jarošová - pracovní důvody, Martin Jiránek do 10.30 pracovní důvody, Adam Kalous do 12 hodin pracovní důvody, David Kasal do 11.15 pracovní důvody, Jiří Kobza - zahraniční cesta, Lukáš Kolářík do 13 hodin pracovní důvody, František Kopřiva - zahraniční cesta, Robert Králíček mezi 14.30 až 19.00 pracovní důvody, Jaroslav Kytýr - zahraniční cesta, Jana Levová - pracovní důvody, Ilona Mauritzová - pracovní důvody, Radka Maxová - rodinné důvody, Patrik Nacher - pracovní důvody, Miroslava Němcová - zahraniční cesta, Jana Pastuchová - pracovní důvody, Mikuláš Peksa - zahraniční cesta, Jan Schiller - pracovní důvody, Roman Sklenák z dopoledního jednání z osobních důvodů, Julius Špičák - pracovní důvody, Karel Tureček do 13 hodin pracovní důvody, František Vácha - pracovní důvody, Vlastimil Válek - zdravotní důvody, Jiří Valenta - pracovní důvody, Helena Válková do 13 hodin pracovní důvody, Petr Venhoda mezi 15. a 19. hodinou pracovní důvody, Petr Vrána - pracovní důvody, Rostislav Vyzula mezi 10.00 a 12.00 z pracovních důvodů.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš - zahraniční cesta, Jan Hamáček - pracovní důvody, Jana Maláčová z dopoledního jednání z pracovních důvodů, Lubomír Metnar do 11 hodin z pracovních důvodů, Tomáš Petříček do 13 hodin z pracovních důvodů, Robert Plaga z dopoledního jednání z pracovních důvodů, Alena Schillerová z pracovních důvodů, Dan Ťok od 11.30 z pracovních důvodů.

Dnešní jednání zahájíme bodem 229, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich slosování.

 

Přistoupíme tedy k projednávání bodu

 

229.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na jednání 26. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem jedenáct odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

A nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na jednotlivé písemné interpelace. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Jakuba Michálka ve věci elektronického spisu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 268. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. A jak se může každý z nás přesvědčit, tato překážka trvá a nelze pokračovat v projednávání této interpelace. Tak, dále.

Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Valenty... Prosím. (Posl. Michálek chce vystoupit.) Už jsme se o tom bavili minule, já vím, pane předsedo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo i za zapnutí mikrofonu. Já jsem jenom chtěl připomenout, že ta interpelace byla podána dne 10. 7. 2018 a o zařazení na schůzi jsem požádal 5. 9. 2018. Následně tedy byla projednávána na schůzi 13. 9. 2018, kdy byla přerušena kvůli nepřítomnosti pana premiéra, 20. 9. 2018, kdy byla přerušena kvůli nepřítomnosti pana premiéra, 25. 10. 2018, kdy byla přerušena kvůli nepřítomnosti pana premiéra, 1. 11. 2018, kdy byla přerušena kvůli nepřítomnosti pana premiéra, 6. 12. 2018, kdy byla přerušena kvůli nepřítomnosti pana premiéra, a 20. 12. 2018, kdy byla přerušena kvůli nepřítomnosti pana premiéra. Dnes je opět přerušena kvůli nepřítomnosti pana premiéra. Takže pan premiér nepřišel na sedm interpelací v řadě.

Já si myslím, že opravdu by bylo dobré, kdyby si mohla vláda zorganizovat svůj program tak, aby plnila aspoň ty elementární povinnosti, které ji vyplývají z jednacího řádu. Jinak budeme muset - já nevím, jakým způsobem můžeme dál pokračovat, pokud premiér sedm jednání v řadě nepřijde na interpelace. Jestli tedy máme navrhnout usnesení Poslanecké sněmovny, aby byl premiér povinen se dostavit na projednání příštích písemných interpelací, nebo co dalšího se po nás požaduje. Ale opravdu, pokud se to příště bude opět opakovat, bude to osmé jednání v řadě, kdy pan premiér nebude přítomen, tak nezbude nic jiného, než to řešit zase samostatným bodem. Myslím si, že bychom se měli vrátit k respektu, k těm základním demokratickým institucím. A kontrola vlády opozicí je jedna z těch základních institucí, které by fungovat měly.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Přečtu omluvu. Z pracovních důvodů se do 13 hodin omlouvá pan ministr Miroslav Toman. Dále se omlouvá z dnešního jednání do 10 hodin pan poslanec Ondřej Benešík. Tak.

Další interpelací, kterou bychom měli dnes projednat, je interpelace opět na předsedu vlády. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Valenty ve věci válečných reparací Německa. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 324. I tato interpelace byla přerušena do přítomnosti předsedy vlády, a nemohu tedy otevřít rozpravu.

Třetí interpelace je opět na předsedu vlády, který odpověděl na interpelaci poslance Jakuba Michálka ve věci neprůhledného hospodaření ČEZ a zejména jeho investic v Bulharsku. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 342. I toto projednání bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády, který je dnes omluven z důvodu zahraniční cesty. Doufám, že bude možné projednat tyto interpelace v průběhu příštího týdne.

Další omluva. Omlouvá se pan poslanec Vít Kaňkovský mezi 9. a 11. hodinou z dnešního jednání.

Další interpelací je interpelace na ministra dopravy. Ministr dopravy Dan Ťok odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci nejnebezpečnějšího místa na silnicích. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 344. Projednávání této odpovědi bylo rozhodnutím Poslanecké sněmovny na 24. schůzi přerušeno do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny, tudíž tato podmínka je splněna. Pan ministr je přítomen a já ve věci otevírám rozpravu a dávám slovo paní poslankyni. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP