(9.10 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře, já jsem vás interpelovala písemně ohledně problému nehodovosti na našich komunikacích. Víme, že některé úseky jsou velmi nebezpečné. Týká se to samozřejmě úseků silnic a dálnic a některých křižovatek. Tato problematika se dá řešit buď modernizací, nebo přestavbou.

Zaznamenala jsem, že se zvyšuje počet lidí, kteří zahynuli na silnicích v důsledku dopravních nehod. Žádala jsem vás, abyste mi zaslal přehled úseků silnic, které spravuje ŘSD a které jsou vyhodnoceny jako nejrizikovější a mají nejvyšší nehodovost. To jste také učinil. Odpověděl jste mi písemně, řekla bych, že docela rozsáhle. Také jste mi poskytl řadu zajímavých informací ve smyslu, že byla zřízena meziresortní komise pro bezpečnost silničního provozu. Nicméně prezentace, která činila asi 40 stran, neobsahovala seznam těch úseků a také tam nebyl stanoven postup, jakým způsobem budou řešena tato místa.

Možná se rovnou zeptám. Co se týče nehodovosti na našich dálnicích, tak tato problematika vyvstala v souvislosti s D1 a s tím, že poslanci předložili návrh zákona na zákaz předjíždění kamionů v levém pruhu, a ono se to té bezpečnosti týká. Tak se ptám, zda se meziresortní komise zabývá také tímto problémem, to za prvé, protože to s nehodovostí a s těmi úseky souvisí.

Za druhé, v souvislosti s velmi nebezpečnými úseky jste cca před rokem říkal, že se podíváte na nejvíce nebezpečné úseky na dálnicích, sestavíte krizový plán a budete to řešit. Takže jestli byste i v této souvislosti mohl krátce odpovědět. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan ministr bude reagovat. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jenom odpověď k paní poslankyni Kovářové prostřednictvím pana předsedajícího. Ministerstvo dopravy ani Ředitelství silnic a dálnic České republiky nedisponují seznamem nejnebezpečnějších míst na pozemních komunikacích, neboť pro tyto účely by musela být provedena bezpečnostní inspekce na všech dálnicích a silnicích I. třídy. My máme provedenou bezpečnostní inspekci na všech komunikacích sítě TEN-T, protože to je podmínka pro financování, takže ty úseky jsme samozřejmě schopni identifikovat, nicméně veškeré z těch úseků nejsme schopni.

Já bych vás rád informoval o tom, že jsme tento rok, nebo ještě v minulém roce, zahájili jednání s ČVUT, s Českým vysokým učením technickým, ohledně toho, že bychom chtěli pokračovat a udělat bezpečnostní audity všech silnic I. třídy, které spravuje Ředitelství silnic a dálnic, a takový seznam těch míst, která by měla být opravena a která by měla být upravena, vám můžeme poté předat. Chceme tento audit udělat, protože to bereme tak, že stav silnice nebo dálnice a komunikace je jedním ze tří základních důvodů bezpečnosti. Jenom bych chtěl dodat, že veškeré úseky, kde spolu s policií vyhodnotíme, že tam jsou nějaká bezpečnostní rizika nebo tam dochází k mnoha nehodám, nebo můžeme prokázat, že tam bylo zaviněno mnoho nehod, analyzujeme a postupně je opravujeme a upravujeme.

Nicméně bych tady chtěl říci, že jsme vždycky vnímaví k této situaci, a pokud za námi přijde kdokoliv ze samosprávy s návrhem, že jejich úsek silnice je rizikový a problematický, tak ho řešíme. Chtěl bych říci, že posledním případem je komunikace I/35, která vede z Hradce směrem na Liberec. Tady na této komunikaci právě, nebo na Jičín, tam jsme v debatě se starosty obce Konecchlumí a okolních, kde opravdu vzhledem k tomu, že tam jezdí mnoho kamionů a odbočování na této silnici, kde se zejména v obcích jezdí bohužel vyšší rychlostí, než je povolená, je problematické.

Poté co bude bezpečnostní audit na všech jedničkách udělán, tak budeme mít k dispozici takový seznam, který můžeme poskytnout. Kdybyste vy přišla, nebo někdo ze samosprávy, s návrhem, kde vidíte problém, tak se s ním určitě ministerstvo, ŘSD a BESIP zabývat bude. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Paní poslankyně Kovářová.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji moc za odpověď, pane ministře. Myslím, že ve vaší odpovědi zazněly dvě důležité informace, a to že bude proveden bezpečnostní audit na všech silnicích I. třídy. Jenom bych poprosila, zda byste mi mohl sdělit, v jakém časovém horizontu to chystáte provést, jestli máte představu, protože takový audit je samozřejmě dlouhodobá záležitost.

Druhá důležitá věc pro mě, která zazněla ve vaší odpovědi, je, že pokud samosprávy zjistí, že jsou úseky velmi nebezpečné, tak to ŘSD bude řešit ad hoc. Za to děkuji. Pouze poprosím o ten časový horizont. Děkuji.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok K tomu časovému horizontu. My jsme teď jednání zahájili. Je otázka, zdali budeme muset pravděpodobně vypsat veřejné výběrové řízení na takovouto službu a udělat si analýzu, které ze subjektů jsou schopny to udělat. V okamžiku, kdy tato analýza bude, vám tu informaci sdělím. Teď to nechci vařit z vody. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane ministře. Doufám, že problematika bezpečnosti na silnicích a dálnicích bude řešena, protože statistiky skutečně ukazují, že počet obětí stoupá, a to nejen na silnicích a dálnicích, ale i na místních komunikacích v obcích.

Já vám ještě jednou děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Je-li to vše v tomto bodě, došlo k vzájemnému dialogu, k čemuž blahopřeji oběma účastníkům, tak končím projednávání této interpelace.

Další interpelací v pořadí je interpelace opět na ministra dopravy Dana Ťoka, který odpověděl na interpelaci poslance Ivana Adamce ve věci tendru na provozování mýtného systému po roce 2020 v České republice. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 351. Otevírám rozpravu a dávám slovo panu poslanci.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážený pane ministře, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já bych chtěl úvodem poděkovat panu ministrovi za odpověď, kterou mi poskytl.

Já se vrátím trošku do historie. Když problematika tendru tady byla ve Sněmovně v minulém období otevřena, tak bohužel schůze, která na to byla vyhrazena, neschválila program, takže tady mohli mluvit pouze naši kolegové, kteří mají přednostní právo, a na nás se nedostalo. Myslím si, že problematika mýtného je natolik vážná věc, že když jsme tady třeba probírali předevčírem D1, tak když porovnám tyto dvě záležitosti, tak mýtné je výrazně důležitější než to, jestli se někde stálo na dálnici osm hodin. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP