(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 11 hodin, budeme pokračovat body z bloku zprávy, návrhy a další. Připomínám, že odpoledne se budeme věnovat bodu 230, což jsou ústní interpelace.

Ptám se také pro jistotu, zda má někdo návrh na změnu schváleného pořadu 26. schůze. Žádný takový návrh nevidím, tak než přejdeme k prvnímu bodu, tak vás seznámím s omluvami, které jsou zde k dispozici. Pan poslanec Farský se omlouvá z dnešního jednání od 9.30 do 11.00 z důvodu pracovního jednání v Praze, pan poslanec Marek Výborný se omlouvá v době od 10.00 do 12.30 z pracovních důvodů, paní poslankyně Jana Černochová po celý dnešní den z pracovních důvodů, pan poslanec Radek Zlesák z dnešního jednání od 10 do 11 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Plzák od 11.00 do 12.00 z pracovních důvodů dnešní den, paní poslankyně Mračková Vildumetzová od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a od 10.00 do 11.00 z pracovních důvodů pan poslanec Josef Kott.

Hlásí se pan místopředseda Pikal, má slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já jenom využiji svého přednostního práva k tomu, abych řekl, že vzhledem k tomu, že se nám opět nepodařilo kvůli nepřítomnosti členů vlády naplnit písemné interpelace v ten čas, tak na příštím grémiu navrhnu, abychom v ten případný čas utvořili nějakou dohodu a využili ho ke schvalování nějakých bodů v závislosti na tom, jak se nám dnes podaří schvalovat nebo neschvalovat ty zprávy, abychom tam zařadili třeba nekontroverzní mezinárodní smlouvy nebo něco takového. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane místopředsedo. A zahajuji projednávání prvního bodu... A s přednostním právem pan předseda Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Omlouvám se, ale já s tím názorem zásadně nesouhlasím. Máme trvat na tom, abychom naplnili význam písemných interpelací. Ne že to takhle přijmeme, že tady ministři nebudou a budeme projednávat něco jiného. Pak by se z toho stalo pravidlo. Pak ty písemné interpelace úplně zrušme. A opravdu myslím, že není projevem politické kultury, když poslanci nejsou ochotni hlasovat pro přerušení interpelace, když není ministr přítomen. Mně to připadá mimořádně neslušné. Úplně něco jiného je, když se hlasuje, zda má ministr tu odpověď přepracovat, nebo ne. Tomu naprosto rozumím. Ale k čemu pak ty písemné interpelace jsou, když ministr není, je omluven? My to jako opozice akceptujeme, přijdeme, požádáme o přerušení do přítomnosti daného ministra, a vlajkonoš hnutí ANO ukáže takhle. Myslím si prostě, že se to prostě nedělá.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Tak nyní otevírám avizovaný bod

 

173.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2017
/sněmovní tisk 125/

Tento materiál uvede ministr obrany Lubomír Metnar. Pana ministra, který mě možná teď neslyší, prosím, aby se ujal slova a uvedl tento materiál. Prosím, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tímto bych vás rád požádal o vzetí na vědomí sněmovního tisku č. 125. Jedná se o informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí roku 2017. Tento materiál byl podrobně projednán na výboru pro obranu. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Informaci projednal výbor pro obranu. Usnesení máme k dispozici. Jde o sněmovní tisk 125/1. Pan zpravodaj výboru Pavel Růžička je přítomen. Prosím, pane poslanče, informujte nás o jednání výboru.

 

Poslanec Pavel Růžička: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jako zpravodaj sněmovního tisku 125 jsem pověřen seznámit vás s usnesením výboru pro obranu k informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí roku 2017. Usnesení výboru pro obranu načtu v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Není žádná přihláška do všeobecné rozpravy. Všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po všeobecné rozpravě. Není. Otevírám podrobnou rozpravu, pan zpravodaj už se do ní přihlásil.

 

Poslanec Pavel Růžička: Usnesení výboru pro obranu z 8. schůze ze dne 25. dubna 2018 k sněmovnímu tisku č. 125. Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby sněmovní tisk 125 vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova. Není. Takže přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nejsou přítomni v jednacím sále, a budeme hlasovat o návrhu usnesení. Jsem přesvědčen, že stačí to, že nám to pan zpravodaj přečetl v podrobné rozpravě - nebo je zájem, aby to bylo čteno ještě jednou? Takový zájem nevidím.

 

Takže zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 50, přihlášeno 130 poslanců, pro 120, proti 5. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod

 

174.
Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních
mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských
cvičeních na území ČR za období červenec až prosinec 2017
/sněmovní tisk 127/

Tento materiál opět uvede pan ministr obrany Metnar. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Opět děkuji vám, vážený pane předsedající, za slovo.

Znova, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, i tímto bych vás opět rád požádal o vzetí na vědomí sněmovního tisku č. 127. Jak již zaznělo, jedná se o informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období měsíce červenec až prosinec 2017. Opět tento materiál byl podrobně projednán na výboru pro obranu. A požádal bych vás o podporu. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Usnesení výboru pro obranu máme k dispozici jako sněmovní tisk 127/1. I v tomto případě je zpravodajem výboru pan poslanec Růžička. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Růžička: Takže vážené kolegyně, kolegové, jako zpravodaj sněmovního tisku 127 jsem pověřen vás seznámit s usnesením výboru pro obranu k tomuto sněmovnímu tisku. Usnesení rovněž načtu v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které nevidím žádnou přihlášku. Všeobecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není. Otevírám podrobnou rozpravu. Pan poslanec Růžička má slovo.

 

Poslanec Pavel Růžička: Usnesení výboru pro obranu z 8. schůze ze dne 25. dubna 2018, sněmovní tisk č. 127. Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doporučuje Poslanecké sněmovně, aby tento sněmovní tisk vzala na vědomí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP