(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dalším bodem našeho pořadu jsou ústní interpelace, které jsou určené předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády.

 

230.
Ústní interpelace

Dnes bylo za účasti ověřovatele vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu České republiky, potom na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády.

Nyní dávám slovo panu poslanci Janu Bartoškovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše.

Ale ještě než mu dám slovo, tak přečtu omluvy. A je jich tady docela dost, tak se omlouvám. Prosím o omluvu pana poslance Františka Petrtýla z dnešního jednání od 14.30 do konce jednacího dne. Dále se omlouvá pan poslanec Radek Holomčík od 14.30 do 18 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Martin Kolovratník od 14.30 do konce jednání z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Strýček od 14.30 do konce jednacího dne, poslanec Jan Lipavský od 14.30 do konce jednacího dne, pan ministr Antonín Staněk od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, paní poslankyně Andrea Brzobohatá od 14.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, pan poslanec Pavel Pustějovský od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan poslanec Radek Rozvoral od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Takže omluvenky jsou přečteny, poprosím tedy pana poslance Bartoška o interpelaci na omluveného nepřítomného pana předsedu vlády. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený nepřítomný pane premiére, nedávno byla uveřejněna výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2017. Zpráva obsahuje řadu důležitých informací a varování. Podle dostupných informací by se ke zprávě měla sejít v lednu vláda a řešit případná opatření v reakci na tuto zprávu. Takovou reakci vlády na takto závažný dokument považuji za krok velmi dobrým směrem.

Rád bych se proto dotázal, zda je skutečně takové jednání vlády naplánováno a na kdy a zda výstupy z tohoto jednání vlády budou veřejně dostupné a poskytnete je poslancům Parlamentu České republiky. Považuji otázku bezpečnosti České republiky za téma, které by mělo být řešeno shodou napříč politickým spektrem, a jsem proto připraven podpořit případné závěry vlády, na kterých bychom se dohodli napříč politickými stranami.

Současně se vás táži, vážený pane předsedo, zda podpoříte zřízení vyšetřovací komise o vlivu cizích mocností na půdě Poslanecké sněmovny, protože to je jeden z kroků, který reaguje na výroční zprávu Bezpečnostní informační služby. Stejně tak se vás chci zeptat, zda toto téma proberete na vládě a i v rámci koalice se domluvíte, že zřízení této vyšetřovací komise podpoříte. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Předseda vlády je omluven, odpoví tudíž v souladu s jednacím řádem do 30 dnů.

Dalším je pan poslanec Marian Jurečka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, milé kolegyně, kolegové.

Dovolte mi, pane premiére, abych vám položil interpelaci, která se týká oblasti financování sociálních služeb. Chtěl bych se vás zeptat. Když se na sklonku loňského roku projednával zákon o státním rozpočtu, tak tehdy poslanci, i poslanci za KDU-ČSL, navrhovali posílení rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí s důrazem právě na dofinancování sociálních služeb u poskytovatelů v České republice. Protože je zjevné, že tyto finanční prostředky nejsou dostatečné pro plnohodnotné fungování poskytovatelů sociálních služeb v příštích 12 měsících, tak jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem a kdy tato záležitost bude řešena. Protože já jsem v kontaktu s těmito lidmi poměrně často a oni upozorňují na skutečnosti, že ta nejistota a to, že ty peníze případně obdrží až někdy v závěru toho roku 2019, je pro ně problém z hlediska nějakého smysluplného plánování svých aktivit i určité perspektivy a motivace svých zaměstnanců, například i z hlediska zvyšování platů a podobně. Takže bych prosil o nějakou konkrétní informaci, jak se tím tématem jako předseda vlády zabýváte a kdy je možné poskytovatelům sociálních služeb dát nějakou jasnější konkrétnější odpověď.

Zároveň bych také upozornil, že mnoho těchto poskytovatelů část svých aktivit financovalo z evropských fondů, z evropských zdrojů. Byly to takzvané individuální programy, které povětšinou běžely tři roky. V loňském roce většina těchto individuálních programů skončila a i tady vzniká určitý deficit, který je nutné řešit.

Takže prosím pěkně o konkrétní odpovědi s konkrétními daty, kdy budou poskytovatelé sociálních služeb vědět, v jaké částce, v jaké výši a kdy budou jejich aktivity dofinancovány. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Taktéž bude odpovězeno písemně. Dále tady mám omluvu pana poslance Jiřího Bláhy od 14.30 do 18 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Bartošek od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů a paní poslankyně Marcela Melková od 14.30 do 17 hodin z osobních důvodů.

Paní poslankyně Věro Kovářová, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, včera se do tisku dostala informace ohledně toho, že Městský úřad v Černošicích vydal nepravomocné rozhodnutí ve věci vašeho střetu zájmů. Nicméně toto rozhodnutí nebylo zveřejněno. Víme pouze, že úřad rozhodl a vy jste se proti tomu odvolal. Jsem přesvědčena, že obsah a výsledek tohoto rozhodnutí zajímají nejen mě, ale také veřejnost.

Vážený pane premiére, mohl byste prosím zveřejnit obsah tohoto rozhodnutí? Pevně věřím, že se zveřejněním nebudete mít problém zrovna vy jako otevřený premiér, který podporuje transparentnost. Občané mají právo znát informace o svém premiérovi. Děkuji předem za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Rovněž bude odpovězeno písemně. Pan poslanec Stanislav Blaha je dalším v pořadí. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, já bych skutečně ale stál o dialog s panem premiérem, takže já tu svou interpelaci zopakuji, doufám, že za týden. Předpokládám, že pan premiér přijde a budeme si moci tady na mikrofon názory k té věci, kterou jsem nestihl interpelovat, vyměnit.

A protože dnes nemám štěstí a stejná situace se opakuje i u pana ministra dopravy Ťoka, tak stejný postup zopakuji i při interpelaci, kterou mám na něj. Je vylosována pod číslem 4 v tom bloku interpelací na členy vlády. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je paní poslankyně Olga Richterová, která není přítomna v sále, tudíž její interpelace propadá. Pan poslanec Jakub Michálek rovněž není přítomen v sále, propadá. Pan poslanec Marian Jurečka. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane premiére, dovoluji si obrátit se na vás s interpelací na téma obnovitelné zdroje a jejich efektivní využití v České republice a v podmínkách České republiky. Především v souvislosti s připravovanými legislativními návrhy energetického zákona a zákona o podporovaných obnovitelných zdrojích bych chtěl poprosit, abyste této problematice věnoval zvýšenou pozornost. Jsem totiž přesvědčen, že s ohledem na vývoj cen instalací, které v posledních letech výrazně poklesly, začíná být daleko větší využitelný potenciál z hlediska fotovoltaických panelů v kombinaci s bateriovými systémy pro daleko větší množství nejenom firem, ale i domácností v České republice, pro které by toto mohlo být velice zajímavým nástrojem nejenom ke snížení svých výdajů, ale také k případnému posílení nějaké části svých příjmů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP