(15.30 hodin)
(pokračuje Rakušan)

Doposavad bylo dle jejích informací proplaceno ze státního rozpočtu 80,6 mil. korun na předfinancování, odkázala mě ovšem na to, že nemá přehled u těch projektů, kde je řídicím orgánem Ministerstvo zemědělství. Ve své odpovědi mě přímo odkázala, ať se, vážený pane ministře, na toto téma zeptám vás.

Ještě jednou tady opakuji svou jednoduchou otázku. V jaké výši, a pokud vůbec, předfinancovalo Ministerstvo zemědělství projekty, respektive finance, které by měly být proplaceny z evropských dotací pro holding Agrofert a firmy, které jsou napojeny na holding Agrofert? Domnívám se, že Ministerstvo zemědělství by mělo o tomto mít v současném programovacím období dobrý přehled, a velmi doufám v konkrétní odpověď ze strany Ministerstva financí, protože tyto finance by zatím platili daňoví poplatníci, tedy občané České republiky, a je s velkým otazníkem, zda vůbec budou proplaceny Evropskou unií. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené poslankyně a vážení poslanci. Vážený pane poslanče, podle informací od Státního zemědělského intervenčního fondu byly v České republice k 23. lednu letošního roku ze strany Evropské komise proplaceny, respektive refundovány, všechny žádosti v plné výši. Státní zemědělský intervenční fond neeviduje žádný problém s proplácením ze strany Evropské komise. Požadavek Evropské komise se v obecné rovině týká toho, aby z SZIF nepředkládal k proplacení žádosti firmy Agrofert schválené po 2. srpnu 2018 v rámci tzv. projektových opatření Programu rozvoje venkova. Podle mých informací Státní zemědělský intervenční fond tento požadavek dodržuje. Podle informací, které jsou veřejně dostupné na webu Státního zemědělského intervenčního fondu, bylo proplaceno společnostem ze skupiny Agrofert v loňském roce z evropských zemědělských dotací 913 mil. Kč, z toho 704 mil. Kč na přímých platbách, 132 mil. Kč na plošných dotacích, 8 mil. Kč na platbách organizace trhu a 67 mil. Kč na projektová opatření. V letošním roce Agrofert dostal 91 mil. Kč, a to pouze na tzv. nárokové dotace. Dovoluji si vás ujistit, že výplaty probíhají standardně ve standardních režimech, probíhají zasíláním žádosti na Evropskou komisi k proplacení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Vidím, že ano, tedy poprosím pana poslance. Prosím.

 

Poslanec Vít Rakušan: Moc vám, pane ministře, děkuji za přesnou informaci, za relevantní data, která jste mi podal. Doplňující otázka je velmi jednoduchá. Sám jste zmínil rozhodné datum 2. 8. 2018, tzn. datum, od kterého by už neměly být vypláceny žádné prostředky z evropských fondů na projektech spojené s holdingem Agrofert. Táži se, zda od tohoto rozhodného data do konce roku 2018 skutečně tedy Ministerstvo zemědělství jako řídící orgán skrze další organizace neproplatilo holdingu Agrofert z národních finančních prostředků jiné než nárokové dotace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan ministr má zájem o odpověď.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Děkuji za tuto otázku. SZIF plánuje odeslat žádosti o platbu za proplacené žádosti od 16. 10. do 31. 12., tzn. zítra se odesílá, v rámci této žádosti je jeden projekt žadatele, který patří do skupiny Agrofert. Tato žádost byla podána 28. 10., schválena 23. 7. a myslím si, že tím pádem je to v pořádku. Pracovníci SZIF nicméně jsou v kontaktu s pracovníky DG AGRI. Požádali o stanovisko, zda tuto platbu v žádosti nechat, nebo vyjmout. Zatím odpověď není, nicméně zatím podle telefonického rozhovoru není zatím námitka, nicméně nemám to, a jakmile budu mít odpověď z DG AGRI, rád vám ji dám. Jenom pro pořádek, jedná se o řádově o 1,5 mil. Kč. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nyní požádám paní poslankyni Olgu Richterovou, která bude interpelovat paní ministryní Janu Maláčovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji. Jsem velmi ráda, že tu paní ministryně je, že zde je řada dalších ministrů.

K mému dotazu. Ráda bych se zeptala na fungování úřadů práce, protože se opět v médiích jako před rokem objevily informace, že některé úřady jsou v prodlení s výplatou dávek sociální podpory. Je to velký problém. V minulém roce se tomu i opakovaně věnoval výbor pro sociální politiku, protože pak si třeba lidé jsou i nuceni brát takové velice nevýhodné krátkodobé půjčky, když vědí, že na podporu mají nárok, má přijít, a úřad zkrátka kolabuje a nevyplácí. Zajímalo by mě, zda jsou nějaká systémová opatření, která chystáte ve vztahu k Úřadu práce. Je tam samozřejmě jasné, že se jedná o celkové informační systémy, s nimiž úředníci obtížnou, nevalně placenou práci musí vykonávat, ale vedle informačních systémů, které jsou problém, samozřejmě je i otázkou fluktuace na jednotlivých pracovištích to, jak se daří obsazovat místa přímého kontaktu s klienty, jak tam vůbec fungují celé pracovní kolektivy, vzájemná podpora z různých specializací.

A měla bych poslední dotaz. Nedávno bylo zavedeno i tzv. kvartální vykazování služeb, což je zase něco, co zatěžuje administrativně pracovníky. Je nějaké vyhodnocování zavedené legislativy, plánují se změny, aby úřad a podpora mohla fungovat co nejefektivněji a aby nedocházelo k prodlením? Tohle mě zajímá zejména. Jsem zvědava na odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, paní poslankyně, souhlasím, na úřadech práce máme dlouhodobě personální poddimenzovanost. Dochází k tomu zejména v případech, kdy právě se rozhoduje o dávkách. Toto intenzivně nabylo na významu v souvislosti s novelou zákona o státní sociální podpoře, která začala platit od 1. ledna minulého roku, kdy se právě přešlo z ročního dokládání příjmů na čtvrtletní u přídavků na dítě a právě ke zpřesnění a rozepisování nákladů na bydlení pro příspěvek na bydlení. I když jsme navyšovali platy zaměstnanců ve státní správě, a konkrétně u zaměstnanců úřadů práce to bylo objemově o deset procent, tak se nám tuto situaci nedaří dlouhodobě stabilizovat. Nejkritičtější je situace na krajské pobočce Praha, logicky, jsou zde nejvyšší náklady na život, v hlavním městě je vůbec nejvyšší úroveň mezd a platů, a právě proto zde máme problém s dostatkem zaměstnanců, zejména právě kontaktní pracoviště pro Prahu 4, kde je aktuálně neobsazeno jedenáct systemizovaných míst na úseku státní sociální podpory.

Úřad práce České republiky se snaží dlouhodobě tato místa obsadit, byl zřízen krizový štáb pro řešení situace na tomto pracovišti a personální nedostatečnost řešíme zejména pomocí následujících opatření. Výpomoc ze strany pracovníků z jiných agend i z jiných pracovišť v rámci České republiky, protože to zákon o státní službě umožňuje, objednávání klientů na určitý den a hodinu, to je velmi efektivní nástroj, pomocí např. internetu a podobně, vyřizování klientů i přes polední pauzy a výkon práce nad rámec pracovní doby a také významné rozšíření informačního servisu pro vyplňování žádosti o dávky a předkládání potřebných dokladů. Situace právě na tomto kontaktním pracovišti na Praze 4 byla stabilizována od 10. ledna a výplata dávek náležejících za čtvrté čtvrtletí roku 2018 byla zpracována ke dni 21. ledna tohoto roku. Nevyřízených v tuto chvíli zůstává devadesát případů, a to z toho důvodu, že úřad práce čeká na dodání podkladů ze strany klientů. I tyto žádosti budou po obdržení nezbytných podkladů neprodleně zpracovány a dávky vyplaceny.***
Přihlásit/registrovat se do ISP