(16.00 hodin)
(pokračuje Toman)

Co se týká plošného zákazu, tak to byl určitý názor skupiny, to jsme si nějak vyříkali na ministerstvu. Musím říct, že skupina pracuje velmi pečlivě. Ten názor je o tom, že by to měla být volně žijící zvířata, ale to se musí vyspecifikovat právě v těch licencích, abychom neposílili některá zvířata, která jsou k tomu určena. Myslím si, že v průběhu několika měsíců komise vydá nějaké nařízení. Ale tady není rozhodující můj názor. Já tady hledám cestu nějakého kompromisu.

Myslím si, že půjdeme podobnou cestou, jako je ve Švýcarsku a dalších zemích. Je potřeba říct, že například v Německu se o tom diskutuje. Stejně jako u nás nemají ty závěry. Takže tu cestu hledat budeme. Budeme se bavit opravdu o těch volně žijících zvířatech, ale chceme to právě formou licence, aby to bylo pod tvrdou kontrolou Státní veterinární správy, kde to bude přesně vyspecifikováno. A věřím, že ten konsenzus najdeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Přečtu omluvu. Paní poslankyně Lenka Kozlová se omlouvá dnes mezi 14.30 až 18 z důvodu jednání. A předávám řízení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobrý podvečer všem. A já pozvu pana poslance Lukáše Bartoně, který bude interpelovat ve věci rámcových vzdělávacích programů pana ministra Plagu.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v této době se dokončuje inovační strategie. Inovační potenciál České republiky se odvíjí i od kvality středního odborného vzdělávání. Proto bych se rád zeptal na následující. V letech 2017, 2018 byly aktualizovány rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání. Kdy je hodlá ministerstvo zveřejnit a jakou strategii ministerstvo zvolí právě ve vazbě na inovační strategii v oblasti rozvoje odborného vzdělávání?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji. Vážený pane poslanče, co se týká rámcových vzdělávacích programů pro střední odborné vzdělávání, tak jak jste uvedl, byly aktualizovány, nebo ty práce byly realizovány, v období 2017, 2018. Nyní jsou tyto rámcové programy v připomínkovém řízení na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Ty návrhy aktualizací v tomto konkrétním případě, tedy pro střední odborné vzdělávání, byly projednány, respektive předloženy zástupcům zaměstnavatelů, tedy Hospodářské komoře, Svazu průmyslu a dopravy, Konfederaci zaměstnaneckých a podnikatelských svazů, k posouzení z pohledu požadavků na odborné kompetence absolventů oborů vzdělávání právě s ohledem na ty inovativní postupy, přístupy a i faktor digitalizace, která je nepochybně tím klíčovým pro budoucí praxi, respektive budoucnost budoucích absolventů.

Při aktualizaci byly implementovány odpovídající kompetence příslušných profesních kvalifikací z národní soustavy kvalifikací, které s obory vzdělávání souvisí. Zároveň jsme předložili tyto rámcové vzdělávací programy k připomínkám i školským asociacím. Cílem té aktualizace odborných částí rámcových vzdělávacích programů pro střední odborné vzdělávání bylo bezpochyby provázání s aktuálními technologiemi v dané oblasti a postupy a jejich možnost lépe se adaptovat na současné využívané technologie v těch konkrétních odvětvích, kterých se to týká. Samozřejmě jednou z domén, která se tam objevuje, jsou 3D technologie, zejména v technicky zaměřených oborech a oborech uměleckých, a schopnost používat aktuální technické prostředky a umět s nimi pracovat.

A mohl bych takto pokračovat dál. Ale mám za to, že řada z těch věcí, které se objevují v jednotlivých strategiích, tak součástí té revize těchto dílčích částí pro střední odborné vzdělávání, tak tam je.

Ale dovolte mi využít ten čas i pro téma revizí rámcových vzdělávacích programů obecněji. V minulosti byl tlak na to, aby ty revize proběhly velmi rychle, a spíše se sledoval harmonogram. Já mám za to, že téma změn rámcových vzdělávacích programů je potřeba více otevřít veřejnosti a reflektovat budoucí potřeby. Proto jsem, nechci říci zastavil, ale zpomalil ty práce, protože si myslím, že musí být integrálně provázána reforma, nebo změna v rámci vzdělávacích programů se strategií 2030, která by měla zahrnovat samozřejmě i jednotlivé metody.

Tak tolik asi na úvod.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec bude mít zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za odpověď ve vazbě na inovační strategii pravděpodobně. Nicméně ještě ten dotaz, kdy budou zveřejněny. Jedná se o aktualizace té odborné části a tento rok nás čeká revize komplexní. Ta aktualizace bude zveřejněna až se součástí té revize, nebo bude zveřejněna ještě předtím, než proběhne revize?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za doplňující dotaz. Prosím pana ministra.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Nevyhýbám se odpovědi o tom, jestli rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání budou zveřejněny. Tak pokud to připomínkové řízení teď probíhá a proběhne tak, že všichni aktéři budou spokojeni s jejich zněním, tak mám za to, že mohou být zveřejněny a nemusí se zrovna v tomto konkrétním případě čekat na tu komplexní změnu rámcových vzdělávacích programů. A v případě, že by tomu tak nebylo, tak jak jsem říkal, pro mě je důležité, aby to bylo - protože bavíme se o tom, jak budeme determinovat vzdělávání na nějaké delší období. Tak je pro mě lepší, aby to bylo správně a klidně o něco později než nedostatečně a rychle. Myslím si, že jsem to už několikrát deklaroval ve vztahu k RVP, a platí to i pro tento segment, na který se ptáte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní tedy prosím pana poslance Munzara, který bude interpelovat ve věci cen bydlení paní ministryni Dostálovou, připraví se pan poslanec Výborný. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, děkuji, že jste si udělala čas na moji interpelaci, která se týká cen bytů. Ceny bytů za poslední roky vzrostly alarmujícím způsobem. Například v Praze vzrostly ceny bytů a domů za poslední čtyři roky o polovinu. Není to jen problém Prahy, je to problém velkých měst, je to problém Středočeského kraje, je to problém většiny regionů, většiny území České republiky. Tím, že roste cena bydlení, tak se samozřejmě omezuje jeho dostupnost, dostupnost vlastnického bydlení. A k této těžké situaci přispívá svou regulací hypoték Česká národní banka, která tím dále omezuje dostupnost bydlení. Problém ovšem není na straně poptávky, kterou stát i Česká národní banka reguluje, protože potřeba bydlení se nijak nesníží, ale na straně nabídky.

Takže se chci zeptat, kdy bude předložen nový stavební zákon, který urychlí a zlevní výstavbu bytů. Navíc zde máme aktuální žalobu Evropské komise na zpřísnění energetické účinnosti u budov a naplnění požadavků této směrnice by samozřejmě vedlo k dalšímu zdražování bytů, domů a novostaveb. Tak se chci zeptat, jak hodláte na tuto situaci reagovat, na tento růst reagovat, a zda není skutečně čas zrušit zatížení kupujících zbytečnou regulující daní z nabytí nemovitosti, která prodražuje pořízení vlastnického bydlení o další 4 %. Zrušení této daně ODS opakovaně navrhuje. Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než paní ministryně dorazí k mikrofonu, omluvenka paní poslankyně Balcarové, která se nám omlouvá z pracovních důvodů od 16.30. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji za slovo, pane předsedající. Samozřejmě já mohu vlastně jenom potvrdit vaše slova, která tady padla, protože my to skutečně za Ministerstvo pro místní rozvoj velmi intenzivně sledujeme. Je potřeba tady říci, že od roku 2010 se zvýšily nabídkové ceny bytů o 45 % a v Praze až o 67 %. A samozřejmě si musíme logicky klást otázku, jak stát tady bude na to reagovat a co budeme řešit.

Je potřeba si ale taky otevřeně přiznat příčiny toho, co se vlastně děje s trhem bytů v Praze. Protože my tady nejenom že musíme zlepšit stavební zákon - a tady nelze než souhlasit, že samozřejmě tyto věci se udělat musí. A jsem ráda, že mohu před Sněmovnou říci, že skutečně už proběhlo vypořádání mezirezortu k zákonu, kdy budeme dávat fikci souhlasu závazného stanoviska na čtyřistašestnáctku. To znamená, tady vlastně už to jde do Poslanecké sněmovny. Účinnost bude možná už od září letošního roku, což samozřejmě investorům velmi usnadní práci, protože všichni úředníci budou mít maximálně 60 dnů na to, aby stavby povolovali.

Velkým problémem je ale samozřejmě to, že byty se stávají vyhledávanou investiční komoditou, to je potřeba si říci. Máme problémy i s tím, že dnešní mladí lidé z takzvaného milénia prostě žijí ve dvou bytech. To znamená, oni se nemají tendenci sestěhovávat do jednoho. To znamená, malometrážní byty jsou obrovský problém. Obrovský problém Prahy 1 a centra je Airbnb. Musíme samozřejmě reagovat zákony a dalšími předpisy i na tyhlety věci.

Co ale samozřejmě také jsou faktory, je cena stavebních pozemků a právě i zmíněná energetická směrnice Evropské unie, kdy se může stát, že pokud ta účinnost nastane v roce 2019, tak může zdražit až o 15 %. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP