(17.30 hodin)
(pokračuje Munzar)

Chci se zeptat, jestli tomu tak je. Včera dokonce proběhly zprávy o snaze změnit příspěvky na bydlení, konkrétně změnit příspěvky na některé zdroje a některé zdroje, tedy zejména uhlí, znevýhodnit. Mně je však jasné, že právě uhlím topí právě ti sociálně nejslabší, kteří na placení mnoho peněz nemají, například mnohé domácnosti důchodců na venkově.

Chci se zeptat, jestli si opravdu myslíte, že pokud jim snížíte příspěvek, nebo zdražíte uhlí ekologickou daní, či oboje, tak najdou v peněženkách více než 100 tisíc korun třeba na tepelné čerpadlo a na alternativní zdroje energie. Chtěl bych se tedy zeptat na váš názor, případně názor ČSSD, protože zejména ústy ČSSD se vláda snaží bojovat proti chudobě, ale právě při podobných plánech se na ty nejslabší většinou zapomíná. Tak bych chtěl znát váš názor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Vážený pane předsedající, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně. Předpokládám, že problematiku zdanění uhlí projednalo Ministerstvo životního prostředí s Ministerstvem financí, protože daně jako takové přísluší právě tomuto rezortu. Nicméně ráda také zdůrazním, že se jedná o oblast, kde jsme na úrovni diskuzí. Za nás mohu uvést, za Ministerstvo práce a sociálních věcí, že jednou z řady opatření, které MŽP navrhuje v materiálu Závěry vyplývající z dialogu o čistém ovzduší v České republice a návrh dalšího postupu, je, aby můj rezort ve spolupráci právě s Ministerstvem životního prostředí prověřil možnost promítnout způsob a zdroje vytápění do výše dávky na bydlení.

V současné době stát přispívá na náklady bydlení obecnou dávkou, příspěvkem na bydlení. Přitom jedním z nákladů, na který je přispíváno, jsou i náklady na pevná paliva. Tyto náklady jsou každý rok stanoveny pevnou částkou v nařízení vlády, která se vždy schvaluje v prosinci každého kalendářního roku, diferencovanou podle počtu osob. V čem se topí, to znamená, jaký je kotel a čím se topí, uhlím či podobně, se pro účely dávky nezkoumá.

Pro výše uvedené je nezbytné, aby Ministerstvo životního prostředí provedlo určitou kategorizaci ekologických zdrojů a způsobů vytápění, která by byla použitelná pro dávku. Případné řešení v dávkové oblasti bude vyžadovat úpravu právních předpisů v gesci Ministerstva životního prostředí, tak i v gesci MPSV. Na pracovní úrovni jsme v této záležitosti v kontaktu.

Pokud se ptáte na můj osobní názor, tak veškeré tyto záležitosti - a zdůrazňuji, že jsme na úrovni diskuzí - musí být provedeny sociálně citlivě a sociálně spravedlivě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Taky děkuji a prosím pana poslance, jestli má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Paní ministryně, děkuji. Proto jsem ani neinterpeloval pana ministra Brabce, protože znám postoj MŽP k těmto otázkám, ale právě mě zajímal váš názor z hlediska sociálních dopadů. Tak jenom pro vysvětlení, proč jsem interpeloval právě vás. Tak uvidíme, jak to dopadne. Jenom bych chtěl upozornit skutečně, že takovéto úvahy vždycky vedou ke zdražení pro ty sociálně nejslabší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně chce reagovat? Chce reagovat, tak prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Já mohu zopakovat to, co jsem právě řekla. Že jsme si toho problému vědomi. Je to velmi intenzivní. Náklady na energie jsou položkou, která se v posledních letech rapidně zvyšovala. Proto za Ministerstvo práce a sociálních věcí, až obdržím konkrétní návrhy a budu se k nim moci vyjádřit, tak pro mě bude základním a zásadním kritériem sociálně spravedlivý a sociálně citlivý přístup. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A nyní prosím pana poslance Blahu, který bude interpelovat ve věci řešení důchodové reformy a klesajícího náhradového poměru paní ministryni Maláčovou.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Vážená paní ministryně, z vašeho prosincového rozhovoru pro deník E15 už víme, že problém důchodového systému je pro vás to nejmenší.

Teď ale vážně. Celý svět řeší stárnutí populace, protože jde o jeden z nejzávažnějších demografických trendů. V Česku je reforma v nedohlednu. Vy jste naposledy v listopadu řekla, cituji: "Připravujeme aktivitu, která je v tuto chvíli tajná."

V letošním roce se důchody zvedly o 900 korun. Říkat, o jakou sumu se důchod zvedl, je ale zkreslující. Důležitý je celkový náhradový poměr, který ukazuje podíl průměrného důchodu k průměrné mzdě. Poměr se až do roku 2013 dařilo držet vysoko nad úrovní 40 %. Od doby vlády levice už jen klesá. Za posledních pět let klesl o 5 %, to je zhruba o 1 400 korun měsíčně, a s touto vládou klesá o 2,7 % ročně.

Chci se vás proto zeptat, paní ministryně, jaké konkrétní kroky máte v souvislosti s důchodovou reformou v plánu a jak budete řešit drasticky klesající náhradový poměr. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Co se týká takzvané důchodové komise, já bych ji raději nazvala komise pro narovnávání nespravedlností v důchodovém systému, tak tu bych ráda představila příští středu na tiskové konferenci na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Mohu prozradit, že do této komise budou zahrnuty veškeré politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně a v Senátu Parlamentu České republiky. Koneckonců žádosti o nominace odešly ještě před závěrem minulého roku na právě jednotlivé předsedy poslaneckých, či senátorských klubů. Do této pracovní komise budou zahrnuti i zástupci dalších organizací, zástupci tripartity, akademického sektoru a samozřejmě neziskových proseniorských organizací. Chci mít opravdu velmi širokou debatu. Více podrobností zveřejním právě příští středu na tiskové konferenci.

Proč se tato tisková konference bude konat až příští týden, má jeden jednoduchý důvod. Protože tuším, že z těch 42 oslovených subjektů s lhůtou do 15. ledna stále ještě sedm nenominovalo svého zástupce. A já bych komisi jako takovou ráda představila v úplné sestavě.

Co se týče těch témat, které bude dostávat toto pracovní těleso k projednání, tak jsme se na úrovni koalice shodli na třech základních. Jsou to nižší penze žen. Zde myslím, že vládne velká nespravedlnost. Víte, že české penzistky dostávají o pětinu nižší důchody než muži. Druhé téma, které je obsaženo také v programovém prohlášení vlády, je dřívější odchod do důchodu u fyzicky náročných profesí. Rádi bychom také diskutovali příjmy a dlouhodobou udržitelnost důchodového systému.

Ten vnitřní předpis, kterým je příkaz ministryně práce a sociálních věcí, kterým je nastaven způsob práce tohoto odborného pracovního tělesa, také stanovuje způsob projednávání. A v podstatě, pokud bude zájem tohoto pracovního tělesa a bude to v součinnosti s předsedou nebo předsedkyní této důchodové komise, tak se samozřejmě bude tato důchodová komise zabývat i ostatními tématy. Musí být ale samozřejmě odborně rozpracovány a předjednány. Jinak více detailů bych opravdu ráda prozrazovala až příští týden.

Co se týče toho náhradového poměru, tak to by měla být také jedna věc k diskuzi právě v rámci tohoto odborného oponentního orgánu. Vláda dlouhodobě proklamuje, a je to také obsaženo v programovém prohlášení vlády, že důstojné stáří a tomu odpovídající finanční zajištění pro naše seniory je prioritou. Ministerstvo práce a sociálních věcí v tuto chvíli připravuje návrh na navýšení důchodů ve stejné finanční částce, jako tomu bylo minulý rok. Protože to je nad rámce valorizačního mechanismu, tak to půjde samozřejmě změnou legislativy, kterou představíme v příštích týdnech.

Tak to je za mě v tuto chvíli vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP