(17.40 hodin)

 

Poslanec Stanislav Blaha: Možná ne ani tak doplňující dotaz. Vy jste mi tedy odpověděla, pokud jsem to pochopil správně, že nějaký návrh důchodového systému, víceméně toho řešení, které je v tuto chvíli neudržitelné, se bude připravovat a v důsledku toho vzniká ta komise. Takže to není jenom o nějakém napravování křivd, jak jste tady řekla, ale taky předpokládám, že ta komise se bude zabývat novým systémem. Protože já znovu připomínám, a nechtěl jsem to tady ani dnes zmiňovat, že samozřejmě Sobotkova vláda okamžitě po svém nástupu do funkce zrušila důchodovou reformu, považovala ji za špatnou, nicméně za dobu Sobotkovy vlády, a přetrvává to do dnešního dne, žádný jiný systém důchodové reformy nebyl představen. A já si myslím, že vzhledem k tomu, že se tím zabývá celý svět, tak asi se nemůžeme tvářit, že nás se to stárnutí populace a víceméně pokles počtu lidí v produktivním věku netýká.

Takže já beru tady tu odpověď, paní ministryně, děkuji za to, že to je jakési ujištění (upozornění na čas), že vláda se tímto problémem chce zabývat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím paní ministryni.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Já velmi ráda odpovím. Myslím si, že ten trend stárnutí společnosti je nezpochybnitelný. Ráda bych ale zdůraznila, že náš důchodový systém je založen na výkonnosti ekonomiky. Zároveň bych také zdůraznila některá fakta. My na starobní důchody vydáváme 7,4 % našeho HDP, průměr v Evropě je 10 %. Samozřejmě když se podíváte na reformy provedené napříč vyspělými zeměmi v posledních letech, tak to bylo vždy o finanční stabilizaci důchodového systému. A jak jsem uvedla v předchozí odpovědi, tak to je jedno ze tří prioritních témat toho připravovaného pracovního orgánu. Nicméně na ty podrobné diskuse, pro které zde není prostor, se velmi těším prostřednictvím zástupce vašeho poslaneckého klubu právě v té připravované důchodové komisi, která by měla začít nejpozději na začátku února, protože stále sedm oslovených organizací nenominovalo svého zástupce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. S další interpelací vystoupí paní poslankyně Kovářová, která bude interpelovat ve věci cen energií paní ministryni Novákovou. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, zvyšování cen energií je problematika, která se dotýká každého občana České republiky. Na přelomu roku a nyní jsme zahrnuti přívalem špatných zpráv, co se týče cen energií. Tyto ceny se daly do pohybu a bohužel tím nesprávným směrem, tedy stoupají. Cena elektřiny zdražuje zhruba o 10 % a táhne sebou také plyn, který zdražuje v průměru o 5 %. Zarážející na tomto zdražování jsou dle mého dvě věci. Za prvé, že jednou z příčin zdražování je zvyšování cen emisních povolenek. Dle mého názoru není fér, aby za to, že si firmy platí, aby mohly znečisťovat ovzduší, dopláceli občané ze svých peněženek. A za druhé mě překvapil slib pana premiéra, který občanům slíbil, že udrží levné ceny energií pro české domácnosti. Ptám se tedy, co se stalo s tímto slibem.

Vážená paní ministryně, také by mě zajímalo, jaké je vaše vysvětlení důvodu zdražování cen energií, jaký je důvod, že se neplní sliby pana premiéra, v jehož vládě zastáváte post ministryně obchodu a průmyslu. A je podle vás správné, aby občané platili ze svých peněženek za tento luxus znečisťování ovzduší, který firmy mají? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně Kovářová, vážené poslankyně a poslanci. Ceny energií jsou prioritou této vlády jako stabilita cen pro zákazníky. Musím konstatovat ovšem, že ovlivňování vlády na ceny energií není tak zcela jednoznačné, protože dochází k růstu cen komodity na světových trzích a to pochopitelně ovlivňuje i ceny energií v České republice.

Cena energie se skládá pro koncového zákazníka ze dvou částí. To je ta regulovaná část, kterou bychom teoreticky mohli ovlivnit, to je platba za distribuci, přenos a podporu obnovitelných zdrojů, a ceny komodity, to znamená ceny silové elektřiny.

U té části, kterou můžeme ovlivnit, já jsem říkala, že ji můžeme ovlivnit teoreticky, protože ten, kdo tuto část ovlivňuje, je nezávislý Energetický regulační úřad. Já podotýkám, že je skutečně nezávislý. Je nezávislý na vůli vlády, je nezávislý i na vůli Poslanecké sněmovny nebo jakéhokoliv dalšího subjektu. A dokonce ani není nějaká přímá vazba činnosti Energetického regulačního úřadu s celkovou energetickou strategií České republiky. To bychom rádi nějakou formou změnili a připravíme novelu energetického zákona v tomto smyslu.

Co se týká ceny silové elektřiny, po překotném růstu cen komodit, protože ta je stanovena na tržní bázi, máme tady velkou konjunkturu a ta samozřejmě vyvolává potřebu po energii a cena energie roste. V posledním čtvrtletí roku 2018 byl růstový trend zmírněn a i přes to oslabení ale zůstávají ceny silové elektrické energie meziročně zhruba o 40 % výše, u zemního plynu je to o 15 % proti stejnému období loňského roku.

Dovolte mi zmínit základní faktory, které vedou k růstu velkoobchodní ceny energie. Tak jak jste zmiňovala, je to cena emisní povolenky CO2. U černouhelných elektráren vyrábějících elektřinu s 35procentní účinností platí, že za jednu megawatthodinu připadá přibližně jedna emisní povolenka. Cena povolenky vzrostla od roku 2017 z 5 eur na dnešních zhruba 25 eur za tunu CO2. Důvodem strmého růstu cen je i nervozita plynoucí na evropském trhu povolenek z nedostatku povolenek, protože emisi povolenek dělá Evropská komise a můžeme očekávat rozhodnutí Evropské komise stahovat povolenky z trhu, tudíž jejich cena může dále růst.

Dalším faktorem růstu ceny elektřiny je růst ceny uhlí, zejména v důsledku rozhodnutí Číny, že nebude těžit doma a bude černé uhlí dovážet, a tudíž samozřejmě vyvolala vysokou poptávku na trhu uhlí a také tlak na růst cen.

Cena plynu na evropském trhu roste z důvodu růstu celkové globální poptávky.

Za třetí, za vyššími cenami energie je také postupné uzavírání jaderných elektráren v Německu, nejistota z vývoje jaderné energetiky ve Francii a Belgii a vlastně celková strategie Evropské komise z pohledu alternativních zdrojů.

Co se týká regulovaných složek, dobrou zprávou je, že regulované složky vzrostly meziročně skutečně jenom o jednotky procent a vlastně jsou relativně stabilní, tady v tomto směru přece jenom nějaká taková ta morální, etická odpovědnost Energetického regulačního úřadu sehrává svoji roli. Touto stabilitou aspoň částečně kompenzují růst energií silových.

Cena elektřiny pro domácnosti včetně všech daní, poplatků se meziročně zvýšila o necelých 10 % a i přes toto zvýšení však ceny domácností v České republice patří v rámci Evropy do té nižší části. V dlouhodobém horizontu však nedošlo v České republice k příliš vysokému nárůstu cen elektrické energie. Zatímco cena elektrické energie pro české domácnosti zdražila za posledních 10 let o 12 %, v Lotyšsku, Řecku nebo Španělsku zdražila až o 80 %. (Předsedající: Čas, paní ministryně.) Děkuji.

Takže jediné, co bych chtěla říct, že vývoj cen energie pro firemní zákazníky je pozitivní, a já bych chtěla říci, že v tom, co vláda může ovlivnit, že pan premiér sliboval - (Předsedající: Paní ministryně, prosím, když tak to můžete dokončit později.) - nezvyšování, tak to dodržujeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně bude mít zájem o doplňující dotaz? Bude. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já jenom abych si to ujasnila. Moc děkuji za podrobnou odpověď, paní ministryně. Na jedné straně říkáte, že vláda nemůže příliš ovlivňovat cenu energií, že je to otázka konjunktury a tržní ceny, což je samozřejmě pravda. A na druhou stranu říkáte, že pan premiér slibuje, že udrží ceny, že toto dodržujte, respektive nízké ceny, a cena energie stoupá o 10 % a ten nárůst pravděpodobně se chystá ještě další. Takže jestli ještě jednou pro mě můžete krátce zopakovat, jak to tedy je. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP