(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím paní ministryni o doplňující odpověď.

 

Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková Tak děkuji paní poslankyni za to, že mi umožnila dokončit ten apel na pana premiéra. Skutečně v rámci toho, co tedy můžeme ovlivnit, je opravdu teoreticky ta část, kterou ovlivňuje Energetický regulační úřad. Tam děláme vše pro to, aby Energetický regulační úřad vnímal tu situaci na trhu a chránil zákazníka. A z naší strany i ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu je apel na Energetický regulační úřad, aby takto postupoval. A mohu vám říci, že s nimi pravidelně konzultuji.

To, jak se vyvíjí ceny na trhu energií, ty velkoobchodní silové energie, tam skutečně jsme součástí evropské přenosové soustavy a tam není šance, abychom ovlivňovali ceny, protože by docházelo k tzv. veřejné podpoře a museli bychom to obhajovat na půdě Evropské komise, což by se nám určitě v tomto směru nepovedlo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A jako další vystoupí s interpelací pan poslanec Jelínek, který bude interpelovat ve věci architektonické soutěže na Středoevropské fórum pana ministra Staňka. Prosím.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové. Vážený pane ministře, moje interpelace vychází z informací uvedených v médiích. V úterý 22. ledna 2019 jste pro Mladou frontu DNES uvedl, že finance pro Středoevropské fórum jsou definitivně přidělené. Nic nebrání tomu, aby v Olomouci vzniklo. Dále jste uvedl, že počítáte s uvedením Středoevropského fóra v roce 2024 do zkušebního provozu. V tisku se zmiňuje, že ředitel muzea Michal Soukup schválení dotace... pana ředitele schválení dotace potěšilo, a tak jako věřím, že i většinu občanů v Olomouci.

Již méně občanů je však spokojeno s podobou Středoevropského fóra. V návrhu pana architekta Jana Šépky, který do proluky narýsoval odvážnou moderní stavbu složenou v návaznosti na pět původních domů z pětice homolí, zčásti pláště z hrubého betonu. Jelikož jsem svým způsobem byl u vzniku Středoevropského fóra jako zastupitel města Olomouce, kdy jsem souhlasil s převzetím muzea umění pod krajský úřad jako podmínkou získání dotačního titulu, sleduji jeho vývoj i nadále. Již tehdy byl návrh pana architekta Šépky velice rozporuplný a budil rozporuplné reakce. V dnešní době sociálních sítí jsem i na svém profilu vytvořil anketu, která několikanásobně dopadla v neprospěch návrhu pana architekta.

Máme v Olomouci již neblahou zkušenost s architektonickými návrhy na horním náměstí, a proto se vás ptám, zda ministerstvo opravdu vyslyší názor většiny obyvatelstva a nebude realizovat tento kontroverzní návrh a vypíše architektonickou soutěž. (Upozornění na čas.) Takže ta otázka padla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan ministr vám na vaši otázku písemně odpoví do třiceti dnů.

A nyní prosím pana poslance Jurečku, který bude interpelovat ve věci problematiky mostů nad rychlostními komunikacemi, které jsou v majetku obcí, ale pana poslance tu nevidím, takže mu interpelace propadá. Stejně tak paní poslankyně Golasowská mě informovala, že zde již nebude přítomna, takže to je všechno, protože pak následuje pan poslanec Jurečka a ten tu stále není a paní poslankyně také ne.

Takže já vám všem děkuji. To je pro dnešek vše. Uvidíme se zítra v devět hodin, kdy budeme pokračovat podle schváleného pořadu. Přeji příjemný večer.

 

(Jednání skončilo v 17.54 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP