(9.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já se podívám, jestli chce ještě někdo další vystoupit v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. O závěrečné slovo už zájem nemáte, pane poslanče Richtere? Už nemáte zájem, už jste řekl vše, co jste říci chtěl.

Přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení. Svolám poslance do sálu, protože budeme hlasovat. (Gong.) Myslím, že jsme tady v dostatečném počtu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 79, přihlášeno 166 poslanců, pro 161, proti 0. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se o bod, který byl přerušen.

 

226.
Informace vlády České republiky k řešení krizové situace na dálnici D1

Chtěl jsem poprosit, aby u stolku zpravodajů zaujal místo ministr dopravy Dan Ťok, který tady ovšem není, takže já se zeptám zástupce navrhovatele, jestli souhlasí, že to projednáme bez přítomnosti pana ministra. Dobře. Zároveň už tady stojí zástupce navrhovatele pan poslanec Vít Kaňkovský.

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili 22. ledna s tím, že podrobná rozprava nebyla ukončena. Prosím zpravodaje pana poslance Víta Kaňkovského, aby nás seznámil se všemi návrhy usnesení, které byly dne 22. ledna předneseny.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. V podrobné rozpravě byly načteny pozměňovací návrhy. Jeden soubor jsem načetl já, další načetl pan poslanec Polanský a za klub ODS pan poslanec Skopeček, takže máme vlastně tři usnesení, o kterých bychom měli následně hlasovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Omlouvám se, pane poslanče, na mě teď mluvili a já jsem vás neslyšel.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ještě jednou zopakuji. V podrobné rozpravě byla načtena tři usnesení. Jeden souhrn usnesení jsem načetl já, další načetl pan poslanec Polanský a třetí pan poslanec Skopeček, takže byly vlastně načteny všechny pozměňovací návrhy, pokud tedy v tuto chvíli nechce ještě někdo načíst další.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, děkuji. Já se podívám, jestli v podrobné rozpravě chce ještě někdo vystoupit. Vidím, že ne, takže ukončím podrobnou rozpravu. Nyní se zeptám, zdali máte zájem o závěrečná slova, pane poslanče. Nemáte, takže přistoupíme k hlasování o návrzích usnesení. Já vás poprosím, pane poslanče, abyste nás provedl.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Jak už jsem avizoval, v podrobné rozpravě, která tady proběhla v úterý, začali bychom hlasovat usnesení tak, jak byla načtena. První je souhrn usnesení, který jsem načítal já za klub KDU-ČSL. Zde jsem žádal Sněmovnu, abychom mohli hlasovat po bodech.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já si myslím, že bychom si měli odhlasovat, že souhlasíme s tím, že se vaše usnesení bude hlasovat po bodech.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 80, přihlášeno 168 poslanců, pro 96, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Nejprve bychom hlasovali o prvním bodu usnesení, které jsem načítal já za klub KDU-ČSL, který zní: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic selhalo při zajištění průjezdnosti dálnice D1 v zimním období."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 81, přihlášeno 169 poslanců, pro 80, proti 10. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dále bychom hlasovali o usnesení: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby neprodleně zajistila prostřednictvím Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic takové kroky, které povedou k urychlenému obnovení plného provozu v omezeném úseku dálnice D1," toho času se jedná o úsek 94. až 105. km v obou směrech", a to tak, aby další uzavírka byla povolena nejdříve od 1. 4. 2019."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Víme, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 82, přihlášeno 169 poslanců, pro 80, proti 5. Návrh usnesení nebyl schválen. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dále bychom hlasovali o usnesení: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby v termínu do 31. března 2019 navrhla takové legislativní i nelegislativní kroky, které omezí rizikové chování řidičů kamionové dopravy."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Víme, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 83, přihlášeno 169 poslanců, pro 56, proti 2. Návrh usnesení nebyl přijat.

 

Já bych jenom poprosil poslance v levé části, nebudu jmenovat politickou stranu, protože mám tady z pravé části neustále připomínky, poslanci mi ukazují, že neslyší návrh usnesení. Já bych vás opravdu poprosil o klid, aby všichni věděli, o čem hlasují. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Poslední usnesení z tohoto souhrnu: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby v termínu do 30. června 2019 připravila komplexní plán rekonstrukce páteřních komunikací v České republice s důrazem na minimalizaci rizik spojených s omezením provozu v opravovaných úsecích."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Víme, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 84, přihlášeno 169 poslanců, pro 78, proti 2. Návrh usnesení nebyl schválen. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Teď bychom přešli k usnesení, které navrhl pan poslanec Ondřej Polanský: "Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády, aby zpracoval nezávislý audit postupu Ředitelství silnic a dálnic při plánování, realizaci a supervizi zakázky D1, modernizace úsek 12, exit 90 Humpolec až exit 104 Větrný Jeníkov."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Víme, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 85, přihlášeno 169 poslanců, pro 59, proti 15. Návrh usnesení nebyl schválen.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Máme zde poslední usnesení, které načetl za ODS poslanec Jan Skopeček. Toto usnesení zní: "Poslanecká sněmovna ukládá ministru dopravy připravit na rok 2020 zlevnění dálničních kuponů pro motoristy, reflektující nedostatečnou kvalitu a průjezdnost klíčových částí silniční infrastruktury."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 86, přihlášeno 169 poslanců, pro 63, proti 14. Návrh tohoto usnesení nebyl schválen.

 

Já se zeptám ještě pana zpravodaje, zdali to bylo všechno. Děkuji, že jste nás provedl hlasováním. Myslím, že tento můžeme tímto uzavřít.

 

Měl jsem žádost paní poslankyně Levové, že se chce vyjádřit. Je to k předešlému hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP