(13.10 hodin)
(pokračuje Munzar)

MPO na řadě míst přiznává otevřeně překonanost stávající normy. To je věc, na které panuje mezi námi shoda. Pojďme tedy investiční pobídky ve stávající formě dotačního titulu zrušit a nově se bavme, když použiji slova pana kolegy Bláhy, společně nad čistým stolem. Zrušme alespoň jeden nástroj, který křiví trh.

Protože nebyla vládou prozkoumána možnost zrušení investičních pobídek a jejich nahrazení pouze mimořádným nástrojem, uvažoval jsem, že navrhnu vrácení novely k přepracování. Nakonec nenavrhnu. Nechci prodlužovat existenci stávajících investičních pobídek, protože jsou opravdu špatné. Místo toho navrhnu ve druhém čtení pozměňovací návrh vedoucí ke zrušení tohoto zákona. A právě proto, abychom bez pasti zažitých schémat dotačních titulů, ve kterých se pohybujeme, mohli uvažovat o tom, jak bychom tento mechanismus případně využili, či nevyužili.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Vítám všechny v poslední části dnešního jednání. A prosím s faktickou poznámkou pana poslance Bláhu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já děkuji Vojtovi za úvod. Určitě se s ním s řadou věcí shodnu, máme názor podobný, pracujeme v hospodářském výboru. Já doufám, že díky tomu, že to MPO otevřelo, o tom budeme moct diskutovat a posunout to do té roviny.

Já bych chtěl jenom upozornit na jednu věc, kterou bychom si měli uvědomit a kterou tady nikdo neříká. Pod rouškou prosperity a stoupajících peněz, odměn atd. jsme se dostali do roku 2019, který jsme pro podnikatele odstartovali v tom nejhorším slova smyslu. Narostly nám energie o 20 %, o 150 % nám narostly investiční peníze, tzn. úroky z peněz, které si firmy půjčí, nekontrolovaně se nám zvedla mzda a v kombinaci se smrtelnou kombinací dnes již vysokých, nebo vždycky vysokých odvodů za zaměstnance jsme se dostali úplně někam jinam, než kam jsme chtěli. Chybí nám kvalifikovaná pracovní síla a tu nenahradíme tím, co je tady předesíláno, nákupem ze zahraničí. Většinu dnešních firem tvoří firmy do devíti zaměstnanců. Tam není možno nabrat někoho z druhé strany světa. Takže co se stalo od Nového roku? Firmy zastavují rozvoj, zastavují investice, zastavují inovace, neberou nové zakázky, ruší i staré zakázky. A věřte tomu, že do pár let se to projeví v tom, že bude pokles ekonomiky, tím i pokles pracovních míst. Takže to je výzva MPO, abychom se nad tím zamysleli a společně našli právě ty podpůrné programy, jak to celé posunout.

Jinak abychom nemuseli zavádět plošné dotace nebo - (Předsedající upozorňuje na čas). Tak já se přihlásím ještě jednou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní prosím do rozpravy pana poslance Skopečka. A znovu bych požádal sněmovnu o klid. Prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Já velmi v krátkosti de facto shrnu to, co tady říkal můj předřečník kolega Vojtěch Munzar, zpravodaj.

Já jsem přesvědčen, že investiční pobídky by měly skončit zcela, nikoliv že bychom měli hledat cesty, jakým způsobem tento intervencionistický způsob chování se státu k trhu modifikovat. Podle mého názoru investiční pobídky vytvářely a vytvářejí nefér konkurenční prostředí, kdy na jedné straně často bohatší velké zahraniční firmy získávají výhody, jako jsou daňové prázdniny nebo dotace na pracovní místo, zatímco malé a střední české podniky, které si s nimi mají konkurovat, samozřejmě nejenom že tyto investiční pobídky nedostanou, nejenom že si na ně nesáhnou, ale de facto i formou daní ty velké korporace, které mají to štěstí, tak je vlastně subvencují.

Malé české firmy jsou v daleko horší pozici než bohaté velké korporace, které dostávají dotace ze státního rozpočtu. Často jsou to firmy, které mají větší obrat, než je objem celého státního rozpočtu, a to už na první pohled ukazuje, že to žádnou logiku nemá.

Problémem České republiky přece není velká nezaměstnanost, tedy že bychom měli lákat do České republiky další a další zahraniční korporace a dotovat jim pracovní místa. Problémem české ekonomiky je nedostatek českého kapitálu, nedostatek firem, které jsou ve vlastnictví českých podnikatelů, a vysoký problém zejména v době krize je odliv dividend z České republiky do zahraničí, kdy si právě ty zahraniční korporace, které tady investičními pobídkami dotujeme, stahují zisky do zahraničí. Nechci snad navádět k tomu, že bychom tento odliv dividend měli regulovat, to v žádném případě. Pokud jsme dali investorovi šanci investovat v České republice, tak se musíme smířit s tím, že si vybírá zisky a ne všechny reinvestuje v České republice, ale část z nich si stáhne do zahraničí. Nicméně abychom tento trend zvrátili, tak je potřeba pomáhat českým podnikatelům, malým podnikatelům, středním firmám, aby sílili, aby se zvětšovali, aby byli úspěšnější a jednou se stali třeba také mezinárodními korporacemi, které budou fungovat na vícero trzích a jednoho dne budou těmi, kteří budou čerpat dotace ze svých zahraničních filiálek do České republiky.

Čili pokud chceme řešit nedostatečnost českého kapitálu v české ekonomice, pak je třeba, aby Ministerstvo průmyslu a obchodu přišlo s takovými opatřeními, která budou zlepšovat podnikatelské prostředí v České republice, která budou snižovat administrativní a regulatorní zátěž zejména malým a středním podnikatelům, kteří se s tím samozřejmě potýkají daleko více než velké korporace, které na to mají mnohem větší zdroje a lidský kapitál. Čili naším cílem by nemělo být vylepšovat investiční pobídky tak, aby je dostávaly v uvozovkách lepší zahraniční firmy, ale naším cílem by mělo být kultivovat podnikatelské prostředí v České republice tak, aby tady fungovali jak čeští, tak zahraniční podnikatelé bez jakýchkoli subvencí, bez toho, aniž bychom toho či onoho podnikatele zvýhodňovali, ale aby si to tito podnikatelé rozdali mezi sebou na trhu bez jakýchkoli regulací a bez toho, že bychom někomu uměle vytvářeli jakoukoli výhodu. To by mělo být cílem Ministerstva průmyslu a obchodu. To by vedlo k tomu, že zde bude sílit český kapitál, což je pro naši ekonomiku opravdu naprosto zásadní a důležitá věc a cíl. A myslím si, že bychom se na něm všichni mohli shodnout a tento socialistický intervencionistický způsob zasahování do trhu definitivně zrušit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji za pozornost. S faktickou poznámkou je přihlášen opět pan poslanec Bláha. Než dorazí k mikrofonu, rád bych vám sdělil, že se nám omlouvá pan první místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček z dnešního dne z pracovních důvodů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Bláha: Já už jenom krátce. Mně se líbí, jak kolegové umí skvěle mluvit o tom, co by se mělo, ale zapomínají na to, co se udělalo. Takže já jen připomenu. Milionářská daň zavedená v době minulých vlád, nebudu jmenovat, není to potřeba, tak přetrvává do dneška, což vyčítám ministryni financí, a nikdo ji nechce zrušit. A jenom abyste věděli, ta milionářská daň postihuje právě ty nejmenší živnostníky, protože platí tu milionářskou daň z investic, tzn. koupí-li stroj, tak z toho zaplatí tu milionářskou daň. Tak to je podpora toho podnikání. Já dám podnět na MPO, aby se tím zabývali a opravdu jsme to odstranili.

Já bych jenom ještě k dotacím a investicím. Včera jsem se zúčastnil zasedání Asociace malých a středních firem, kde byli různí zástupci malých asociací. A jeden z největších breků tam byl, že právě nedosáhnou na ty dotace, že třeba i takové odvětví, jako jsou nanotechnologie, nejsou schopné vstoupit do těch dotačních projektů a hrozně by se jim hodil nějaký výzkumný program. Já jsem samozřejmě o tom přemýšlel a teď mě kolegové motivovali. Myslím si, že jedna z věcí, kterou bychom mohli přesunout z těch investic, je společný výzkum pro všechny firmy, tzn. udělat společné financování výzkumu a sdílení těch výzkumných věcí. Samozřejmě našla by se řada dalších možných inovací, ale jedno je jasné. Prostě to, jak dneska fungují dotace a investiční pobídky, je nesmyslné. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP