(13.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji za dodržení času. Prosím pana poslance Skopečka, který se jako další přihlásil s faktickou poznámkou, v tuto chvíli poslední. Prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za pozornost. Já bych se chtěl zeptat svého kolegy předřečníka, co myslel tou milionářskou daní, jestli tím myslel solidární přirážku, kterou navrhovala opozice zrušit při nedávném projednávání daňového balíčku, což jeho hnutí ANO spolu s celou koalicí neprohlasovalo. A chtěl bych se zeptat, jak hlasoval kolega Bláha, nebo jakou milionářskou daň myslí, jestli je to solidární přirážka, nebo cokoliv jiného, protože teď si na ni stěžuje, ale ve chvíli, kdy ji mohl zrušit, tak celý jeho klub spolu s vládní koalicí byly proti. Tak jenom bych si to chtěl ujasnit, co tím pan kolega chtěl vlastně říci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím, abychom se obraceli na kolegy poslance prostřednictvím předsedajícího, a v tuto chvíli pozvu do rozpravy pana poslance Ferjenčíka, který je řádně přihlášen.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Piráti nejsou velcí fanoušci investičních pobídek, nicméně je potřeba říct, že ten návrh vylepšuje současný stav. V tuhle chvíli platí nějaký zákon, který je podle našeho názoru horší než ten navrhovaný, už třeba ve vztahu k přidané hodnotě předmětu pobídek, takže z toho důvodu my podporujeme, aby tento návrh prošel do dalšího čtení. Jinak si ale myslíme, že vláda by se prioritně měla zaměřit na jiné oblasti. Kolega Martínek například intenzivně diskutuje i třeba s ministerstvy myšlenku, že by začínající podnikatelé dostali slevu na sociálním pojištění, jako mají třeba Polsku, což by razantně zjednodušilo podnikání v ČR a vstup do podnikání. My jsme navrhli zvýšení slevy na poplatníka, a aby všichni zaměstnanci zaplatili na daních o pět tisíc korun ročně méně a zůstalo jim to ve výplatě. To jsou také věci, co prostě podporují ekonomiku, a myslíme si, že by měly mít větší prioritu než investiční pobídky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. To je v tuto chvíli veškerá rozprava. Pokud se do rozpravy nikdo další nehlásí, obecnou rozpravu končím a ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. (Ano.) Paní ministryně, prosím.

 

Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem si pozorně vyslechla všechny námitky, které tady zaznívaly, a chtěla bych říci v závěru jedno. Vláda ČR a já osobně si velmi dobře uvědomujeme, jak problematický je současný zákon, a pro mě osobně je to opravdu velmi obtížné, když investiční pobídky podle současného zákona chodí k mému schvalování. Mě opravdu nikdo nemůže podezírat z toho, že bych chtěla křivit trh. Já jsem osobně, než jsem vstoupila do vlády, podnikala v několika firmách, které patřily do kategorie malé a střední, a přesně vím, co znamenalo, když přišly firmy s investičními pobídkami.

Chtěla bych říci, že jsme zvažovali i to, jestli zákon zrušit, anebo připravit jeho takto zásadní novelu, a i po diskuzi se zaměstnavatelskými a podnikatelskými svazy jsme se rozhodli, že uděláme novelu právě proto, abychom jednak mohli - neříkám, že museli, ale mohli v některých případech vyrovnat podmínky s okolními zeměmi nebo se zeměmi, které by nám mohly v některých investicích konkurovat, a na druhé straně abychom opravdu mohli ošetřit ty skutečně mimořádné situace, které mohou přijít, a vláda by pro to měla mít vytvořeny podmínky. Není skutečně nejmenší zájem křivit trh a masivně poskytovat investiční pobídky z pohledu této vlády. Potřebnost takového zákona si myslím, že je, a proto ho v této novele tedy předkládáme, a rozhodně není cílem utrácet peníze daňových poplatníků.

Ještě bych se možná zmínila ke snižování administrativní zátěže. Na investiční pobídky je pod MPO zřízena organizace CzechInvest a už v tuto chvíli právě s cílem snižovat investiční pobídky na minimum snižujeme poměrně výrazně počty pracovníků a i zaměření této agentury.

Takže já bych opravdu chtěla apelovat na vás, abyste tomuto zákonu jak v tomto prvním čtení, tak i následně dali podporu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za toto závěrečné slovo. Mám tady s faktickou poznámkou pana poslance Ferjenčíka, ale není možno již vystupovat, ale předpokládám, že chcete říct něco, co není k tématu. (Sděluje, že se chce opravit.) Ano, prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem se chtěl jenom opravit. Já jsem ve svém projevu řekl kolegu Tomáše Martínka, ale měl jsem na mysli kolegu Martina Jiránka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní prosím se závěrečným slovem pana zpravodaje.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já si myslím, že jednoznačně investiční pobídky trh křiví, protože buď ta firma, co získává konkurenční výhodu, nemusí například platit daně, má daňové prázdniny, tak může konkurovat tím, že nabízí své služby a své výrobky za nižší cenu, nebo může nabízet díky této výhodě vyšší platy, a tím vysává z okolí pracovníky a pracovní trh. Takže jednoznačně investiční pobídky křiví trh. Proto bychom se měli zabývat v dalších čteních efektivitou vůbec investičních pobídek. Paní ministryně tady říká, že zvažovali variantu zrušení investičních pobídek. Bohužel nebyl úplně dodržen zvyk, že by tato varianta, i když třeba jako odmítnutá, s důvody, pro byla odmítnuta, byla součástí důvodové zprávy a našich podkladových materiálů.

Jenom chci zdůraznit opravdu, že to není nic, co by mířilo na mimořádné situace, tento zákon, protože míří na podporu čistě technologických center a center sdílených služeb, která rychle, jednoduše, můžete přesunout někam do zahraničí, protože jak jsem tady řekl, servery, know-how i pracovníky můžete jednoduše přemístit z ČR, takže otázka je, jestli skutečně podporou těchto služeb se zvýší efektivita. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Mám za to, že nebyl předložen žádný návrh, který bychom měli hlasovat nyní, na vrácení či zamítnutí, a tedy se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. V tom případě bychom přistoupili k hlasování. Já myslím, že jsou vesměs všichni přítomni.

 

Takže já zahajuji hlasováním a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Já vám děkuji. V hlasování číslo 109 je přihlášeno 150 poslanců a poslankyň, pro 134, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Pan poslanec Munzar, poté pan poslanec Skopeček.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já bych chtěl navrhnout ještě rozpočtový výbor, protože se bavíme o třech miliardách korun ročně, které jsou dopadem do státního rozpočtu zejména na straně příjmů, pokud jsou daňové prázdniny. Takže si myslím, že i rozpočtový výbor k tomu má co říci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Skopeček měl stejný návrh, takže již nebudeme... Je ještě nějaký jiný návrh na další výbor? Pokud tomu tak není, přistoupíme opět k hlasování.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování číslo 110 je přihlášeno 150 poslanců a poslankyň, pro 70, proti 10. Návrh nebyl přijat, takže jsme nepřikázali dalšímu výboru.

 

Mám za to, že nezazněly návrhy na zkrácení či prodloužení lhůty, takže projednávání tohoto bodu končí a uvidíme se u něj v druhém čtení. Já vám děkuji.

A nyní zde mám avizováno, že by chtěl vystoupit pan poslanec Richter s nějako opravou. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP