(16.30 hodin)
(pokračuje Aulická Jírovcová)

Samozřejmě víme, že nejdůležitější je asi i součinnost Ministerstva zdravotnictví, potažmo samotných lékařů. A jak tady upozornili i někteří mí kolegové, myslím si, že na ta úskalí a na ty problémy asi upozorníme především na projednávání ve výborech.

Jenom bych chtěla říci, že my opravdu podporujeme zavedení eNeschopenky, ale jak už jsem dneska řekla i na tiskové konferenci, nemyslím si, že ten termín od 1. 7. 2019 je v tuto chvíli reálný, a vnímáme ho spíše, že už ani nemá cenu se vlastně o tomto termínu bavit, i kdyby se nám to líbilo. Ale jsou to opravdu záležitosti, které s sebou nesou další zásadní parametry. A i kdybychom chtěli a i samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí dělalo pro to, co mohlo, tak v tuhle chvíli si myslím, že tento termín opravdu asi nejsme schopni reálně stihnout, nejenom legislativně, ale myslím si, že především ho vůbec realizovat v praxi.

Jenom bych byla ráda, aby to opravdu prošlo prvním čtením, dalo se do výborů, a diskutujme o tom, jakou podobu by vlastně měl mít ten konečně schválený návrh. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Haně Aulické Jírovcové. Nyní paní poslankyně Gajdůšková jako zatím poslední přihlášená do rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, ctěná sněmovno, nic není dokonalé a nikdo není dokonalý. A já se přiznám, že mě docela překvapuje tady od kolegyň a kolegů zprava, kteří vždycky bojovali a snažili se prosazovat elektronizaci, digitalizaci v podstatě ve všech oblastech, že dneska jsme slyšeli výhrady a varování a počkejme a udělejme dokonalejší atd. Já za pacienty, ale i za personalisty, protože to je jedna z mých profesí, řeknu, že bych byla velmi ráda, kdyby eNeschopenka naběhla co nejrychleji, protože to ušetří spoustu času, spoustu problémů, chození, přenášení papírků atd. A prostě bylo by to uživatelsky určitě daleko přátelštější.

Řekněme si, co je cílem navrhované úpravy. Je to zabezpečit realizaci, a tady zdůrazňuji, první etapy elektronické neschopenky v oblasti nemocenského pojištění. Jak již říkala paní ministryně, návrh v sobě obsahuje dvě hlavní opatření, a to bych chtěla podtrhnout - zavedení povinné elektronické formy hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku a skončení dočasné pracovní neschopnosti podávané okresní správě sociálního zabezpečení, a další, rozšíření okruhu údajů, které mohou orgány nemocenského pojištění sdělovat zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců. Pak je potřeba také říci, že návrh zákona obsahuje i opatření, která nelze přímo podřadit pod některé z uvedených ustanovení. Jsou to ustanovení umožňující orgánům nemocenského pojištění provést opravu písařských chyb v tiskopisech o dočasné pracovní neschopnosti namísto ošetřujícího lékaře, zrušení časového omezení období, na které může ošetřující lékař povolit tzv. individuální vycházky. Tato opatření jsou samozřejmě pouze dílčího rázu.

Předkládaným návrhem se ale podstatně zkracuje interval mezi rozhodnutím lékaře o vzniku nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti a okamžikem, kdy je tato skutečnost sdělena příslušné okresní správě sociální zabezpečení, ale také mezi dobou, kdy se o dočasné pracovní neschopnosti dozví zaměstnavatel. Dále je potřeba říci, že návrh je také harmonizační normou. Pro zabezpečení ochrany osobních údajů hlášení pracovní neschopnosti nesmí obsahovat číslo diagnózy.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, šla jsem se zeptat samozřejmě svého praktického lékaře, jak vidí zavedení elektronické neschopenky. Řekl mi, že on ji má zavedenou už dávno a rád by ji používal, ale že ji zatím po něm víceméně nikdo nechce. Myslím si, že alespoň pro mě je to velký důvod, a myslím si, že i pro jiné lékaře, kteří pracují samozřejmě s počítačem, mají elektronizovanou v podstatě veškerou administrativu u svých pacientů, tak že to bude jenom dobře, že se první etapa spustí, že elektronickou neschopenku po nich někdo bude chtít. A pomůže to pacientům a pomůže to i zaměstnavatelům, zejména tedy personálním útvarům.

Já se přimlouvám za to, abychom návrh zákona propustili prvním čtením, a samozřejmě na technické věci, o kterých tady kolegyně, kolegové mluvili, se můžeme podívat v rámci přípravy a projednávání ve druhém čtení. Děkuji vám za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Gajdůškové. Podívám se, jestli se někdo hlásí. Ano, pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se hlásí do rozpravy a poté pan předseda klubu sociální demokracie a paní ministryně Maláčová. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, za Ministerstvo zdravotnictví pouze k tomu to, že my samozřejmě úzce spolupracujeme s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Za nás poskytujeme zejména základní registr zdravotnických pracovníků, Národní registr zdravotnických pracovníků, který už dnes funguje, jsou v něm všichni lékaři i další zdravotničtí pracovníci zaevidováni. A ten bude sloužit skutečně jako referenční registr pro ten systém tak, aby bylo možné ověřit, že lékař je skutečně lékařem a že má oprávnění vydat elektronickou neschopenku. Musím říct, že my elektronickou neschopenku vnímáme skutečně v širším kontextu elektronizace. Možná že někteří z vás víte, že aktuálně v legislativním procesu je věcný záměr zákona o elektronizaci zdravotnictví, který skutečně do velké šířky zavádí sdílení dat. A eNeschopenka je bezesporu jeden z důležitých prvků právě elektronizace zdravotnictví. Takže my s tímto projektem do budoucna počítáme, byť musím samozřejmě říci, že projekt je primárně Ministerstva práce a sociálních věcí. Ale my jsme připraveni poskytnout maximální součinnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Nyní s přednostním právem pan předseda klubu sociální demokracie, poté s přednostním právem paní ministryně. Ještě pane předsedo chviličku počkejte. Na dnešní jednání se omlouvá paní poslankyně Jana Levová od 17.00 do 18.00 ze zdravotních důvodů, od 16.30 se omlouvá pan ministr dopravy Dan Ťok a od 16.30 do konce jednacího dne pan ministr kultury Antonín Staněk.

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Chtěl bych navrhnout zkrácení lhůty pro projednání ve výborech, a to na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji za návrh. Nyní paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Já bych chtěla reagovat na některé záležitosti, které tady padly. Ještě jednou zdůrazňuji, že se jedná o návrh, který zavádí tzv. první etapu eNeschopenky k 1. červenci 2019. Druhá etapa má nastat k 1. lednu 2020. Rozumím tomu, že lékaři, zejména lékaři mají problém s eNeschopenkou. Rozumím také těm argumentům, že by například lékaři nad 60 let měli mít výjimku z eNeschopenky. Ale zároveň se domníváme, že to opatření, jak ho navrhujeme, by mělo být komplexní a mělo by platit pro všechny v roce 2019, pro všechny poskytovatele zdravotní péče jednotně, ač si uvědomuji, že prostě některé změny, jako je například elektronizace, mohou být pro ty osoby, nebo poskytovatele, kterých se to týká, velmi složité nebo nové.

Co se týká té poznámky ohledně bezpečnostních složek, tak ano, eNeschopenka má platit pouze v civilní sféře. O řešení v oblasti bezpečnostních složek jednáme. A myslím si, že ty poslední události v oblasti kybernetické bezpečnosti nám dávají v této věci za pravdu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP