(16.40 hodin)
(pokračuje Maláčová)

Co se týká té poznámky osmi dní, tak upozorňuji, že ta lhůta osmi dní má být zásadně zkrácena v druhé fázi elektronizaci eNeschopenky k 1. lednu 2020. Osobně nesouhlasím s tím názorem, že by měla být elektronizace nebo zavedení eNeschopenky v plném provozu, že by se mělo jednat o zavedení ve velkém balíku, chcete-li to označit, tak tou teorií velkého třesku. Já si myslím, že zaměstnavatelé velmi oceňují v této situaci postupné zavádění, a postupně mám na mysli ve dvou fázích, a zároveň víme ze zkušenosti ze státní správy, že to jednotné zavedení elektronizace se v minulosti nepovedlo, takže vycházíme ze zkušeností z dob minulých. A myslím si, že TOP 09 by měla být poslední, kdo bude poučovat ohledně nepovedených experimentů s IT projekty.

Co se týká toho postupného projednávání, tak my samozřejmě celou tu záležitost velmi podrobně diskutujeme. Naposledy jsem o průběhu implementace eNeschopenky informovala minulý týden na zasedání tripartity. Od minulého týdne Ministerstvo práce a sociálních věcí, respektive ČSSZ přišlo s bezplatným řešením pro všechny lékaře k 1. 7., a to ve formě formuláře, který značně celou situaci se zavedením první fáze eNeschopenky ulehčí, a protože se jedná o řešení z minulého týdne, tak jsem avizovala i na zasedání tripartity, že během dvou týdnů svoláme jednání se všemi aktéry, kterých se to týká. To jednání se uskuteční v průběhu měsíce února.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás přeruším a požádám i vaše stranické kolegy o zklidnění a případně přenesení rozhovoru do předsálí. Já už jsem o to žádal několikrát Poslaneckou sněmovnu a doufám, že je možné tento bod dokončit v důstojné atmosféře. Prosím, pokračujte.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. A poslední poznámka. Co se týká sněmovního tisku 204, který předkládala má předchůdkyně paní ministryně Němcová, tak ten jsme prozatím nestáhli, ale budeme tak dělat v příštích týdnech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové za vystoupení a to byla zatím poslední přihláška. Ano, pan kolega Kaňkovský ještě v rozpravě, v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ještě jednou dobré odpoledne, vážená paní ministryně, členové vlády, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, ještě pár poznámek k proběhlé diskusi.

Zaznělo tady z úst vážené paní kolegyně Gajdůškové prostřednictvím pana předsedajícího, že strany napravo jsou proti elektronizaci nebo proti eNeschopence. Nemohu mluvit za ostatní kluby, ale klub KDU-ČSL rozhodně není proti elektronizaci ve zdravotnictví a já jsem to tady i ve svém slově řekl. Pouze jsem zmínil, že chceme, aby ta elektronizace byla efektivní. To znamená, pokud uděláme nějaký další krok v té elektronizaci zdravotnictví, tak aby to bylo uživatelsky příznivé i pro ty zdravotníky.

Už tady také několikrát dneska zaznělo, že se potýkáme s personální krizí ve zdravotnictví a každý další neefektivní krok nám tu situaci zhorší. A to se netýká jenom praktických lékařů. Je potřeba si uvědomit, že dneska už zdaleka neplatí to, že vystavení dočasné pracovní neschopnosti je záležitostí pouze praktických lékařů. Dneska na základě další legislativy vystavuje pracovní neschopnosti a doklad o dočasné pracovní neschopnosti a dále ji spravuje každý ošetřující lékař. Takže já vám řeknu příklad. Já jsem před čtrnácti dny měl víkendovou službu, sloužil jsem 24 hodin, během té doby jsem ošetřil zhruba 65 pacientů a vystavoval jsem 22 pracovních neschopností. O víkendové službě 24hodinové.

Je také potřeba si uvědomit, jaký čas zabere vystavení té dočasné pracovní neschopnosti už dnes v té písemné podobě. My se dneska velmi často setkáváme s tím, že pacienti, někdy ve stresu, někdy proto, že jejich zaměstnavatelé mají poměrně složitý název či si nepamatují adresu, tak někdy je to poměrně detektivní činnost o tom, jak vůbec vyplnit pracovní neschopnost v těch základních údajích. A jestliže v tuto chvíli zavedeme polotovar elektronické neschopnosti, kdy první a poslední díl budeme vyplňovat elektronicky a ty zbylé díly necháme fakultativně, tak je to prostě pro ta zdravotnická zařízení další časová zátěž. Já jsem tady říkal, že v důvodové zprávě předpokládá MPSV, že některá zdravotnická zařízení už na to přejdou kompletně, že v podstatě k tomu budou tak trošičku donucena. Ano, je to předpoklad, ale úplně se na to spoléhat nelze.

Pak jsem také se ještě chtěl zeptat paní ministryně na podzákonné normy, protože tato legislativní změna s sebou nese potřebu i podzákonných norem, a chci se zeptat na jejich přípravu. Protože pokud nebudeme mít včas připraveny podzákonné normy, opět s tím budeme mít v praxi problém. A poté bych chtěl ještě jednou požádat paní ministryni, jak jednala i ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví s dotčenými subjekty, to znamená s profesními komorami, se zástupci asociací nemocnic a s dalšími dotčenými subjekty, které mají co do této problematiky hovořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci za jeho vystoupení a nyní máme dvě faktické poznámky. Ještě předtím, než dám slovo panu Juříčkovi a panu poslanci Pávkovi, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to pana poslance Karla Schwarzenberga ze zdravotních důvodů.

Paní ministryně se hlásí s přednostním právem, ale faktické mají přednost podle jednacího řádu. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Juříček: Ano, ještě jednou děkuji. Málem jsem tomu nerozuměl a připadá mi to, paní ministryně prostřednictvím pana předsedajícího, že to je naprosto totálně úsměvné, protože dneska zaměstnanec je přece povinen zaměstnavateli říct do tří dnů pracovní neschopnost. A jestliže se dojednávala karenční doba, tak pokud se nemýlím, tak se domlouvalo, když je to elektronizace, tak je to online, takže zaměstnavatel by měl být první, kdo se dozví, že jeho zaměstnanec je nemocný. Tak já tomu vůbec nerozumím, konceptu tohohle zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Juříčkovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Petra Pávka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych také rád zareagoval na paní Gajdůškovou prostřednictvím pana předsedajícího, v tom smyslu, že i Starostové jsou velmi pro podporu eNeschopenky, pro zavedení elektronického systému - s důrazem na slovo funkčního. A rozprava tady ukázala, kolik ten systém ještě vykazuje nedostatků. Z tohoto důvodu bych na vás chtěl apelovat, abychom nepodpořili návrh kolegy Chvojky prostřednictvím pana předsedajícího, který navrhuje zkrácení lhůty na projednání ve výborech. Domnívám se, že si ten systém, který nepůsobí zatím uceleným dojmem, zaslouží širší debatu a možnost pro nápravná opatření formou pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pávkovi za dodržení času k faktické poznámce. Paní ministryně ještě chviličku posečká, pan poslanec Válek se přihlásil k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl také jenom zopakovat, že pokud to takhle vyznělo, tak v žádném případě nejsem proti elektronizaci zdravotnictví, naopak, já nic jiného než elektronické zdravotnictví posledních patnáct let jako radiolog nevyužívám a chtěl bych vás, prostřednictvím pana předsedajícího paní poslankyně, pozvat na konferenci do Brna, kterou pořádám už osmnáctým rokem, Telemedicína, teleradiologie a elektronizace zdravotnictví, kde se schází 200 odborníků z celé České republiky ze všech různých zdravotnických zařízení a tuto problematiku opravdu velmi hluboce diskutujeme, a budu si velmi vážit toho, pokud přijmete pozvání a účastníte se této akce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní tedy řádná přihláška s přednostním právem paní ministryně práce a sociálních věcí Janě Maláčové. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Co se týká podzákonných norem, ty budou připravovány v návaznosti na projednávání této legislativy.

Co se týká toho dotazu, s kým jsem jednala, tak bych ráda připomněla, že v měsíci prosinci se uskutečnil na Ministerstvu práce a sociálních věcí kulatý stůl, téměř tříhodinový, se všemi zástupci té problematiky, od profesních komor, zástupců lékařů, ale také zástupců sociálních partnerů. Toho kulatého stolu se zúčastnilo, pokud si to správně pamatuji, téměř šedesát osob. Zde byla ta věc velmi podrobně projednávána. K této věci mám také celou řadu bilaterálních schůzek, naposledy minulý týden s panem předsedou Kubkem z České lékařské komory. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP