(15.40 hodin)
(pokračuje Skopeček)

Chci se tedy zeptat na pozici této vlády k této věci, jestli jste přijali nebo přijmete nějaké formální rozhodnutí, tak aby se tato věc nestala případně předmětem nějakého obchodu v rámci jednání v Evropské unii. Já to považuji za věc klíčovou a chtěl bych slyšet jasné a rozhodné stanovisko současné vlády. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já strašně lituji, že nejsem ministr financí, protože bych měl určitě velkou radost, abych na Ecofinu hlasitě protestoval proti návrhu pana komisaře Moscovici, s kterým jsem bojoval čtyři a půl roku - čtyři a půl roku za reverse charge. A jednoznačně my jsme proti. Proti. Dokonce bych to označil za ohrožení naší ekonomiky. Takže samozřejmě to jednomyslné hlasování zajišťuje všem zemím EU včetně České republiky možnost odmítnout ta navrhovaná opatření v oblasti daní, která nebyla v souladu s cíli jejich daňové politiky a která by mohla narušit její koncepci. Jednomyslnost při hlasování zároveň omezuje povinnost přijetí takových opatření v daňové oblasti, která by v některých státech mohla způsobit například nutnost změny dosud zavedených principů ve výběru daní nebo jiné nestandardní zásahy, které by mohly ve svém důsledku vést k nestabilitě ekonomického prostředí daného státu. Takže samozřejmě zavedení většinového způsobu hlasování by vedlo ještě k posílení role Evropské komise a současně oslabení rozhodovací pravomoci jednotlivých členských států. A náš názor je úplně opačný. K největšímu oslabení by pravděpodobně došlo u menších států, tedy i u České republiky. Takže si uvědomujeme, že jednomyslnost při hlasování může omezit možnost zavedení nových pravidel a postupů v oblasti daní v zemích EU.

Nicméně na druhou stranu je však nezbytné respektovat specifičnost daňové politiky každého členského státu a v neposlední řadě taky odlišnost jejich ekonomických podmínek. Takže já jsem si toho jako ministr financí užil dost. A pamatuji si v červnu 2014, když jsem zjistil, že na karuselových obchodech přichází Evropská unie o 170 miliard eur ročně, já jsem se ptal, co s tím dělají. Nikdo nic neříkal. A každé září pan Moscovici vyzývá všechny státy, abychom bojovali. A my bojujeme, ale když potom chceme konkrétně bojovat, tak nám do toho vždycky házel vidle. Takže my jsme zásadně proti a je dobře, že to tak bylo. Protože kdyby to tak nebylo - já si pamatuji, jaký obrovský nátlak na mě byl činěn, dokonce i úplně náhodou, v den zasedání Ecofinu, vyšly i titulky ve francouzské tisku, dokonce ve Financial Times, že vydírám celou Evropu. Já jsem nevydíral. Já jsem říkal - my máme tenhle projekt, my jsme přesvědčeni, že reverse charge je dobře. Taky jsme to dokázali, a proto já s vámi souhlasím a v žádném případě my, pokud já budu ve vládě, nikdy nebudeme souhlasit se změnou na většinové hlasování v rámci daní. Je to naše konkurenční výhoda. Je to dobře. A já vždycky říkám, že my to umíme lépe než Brusel vyhodnotit, jakým způsobem tady vybírat daně, které mimochodem taky snižujeme konstantně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec bude mít zájem o doplňující dotaz, tak prosím. Než dorazí k mikrofonu - pan poslanec Richter se omlouvá do 16.00 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za tu odpověď. Já jsem rád, že se i v některých věcech dokážeme shodnout. Jsem rád, že to tady zaznělo na mikrofon, protože třeba v otázce migračního paktu, kdy jsem tu navrhoval proti němu hlasovat, tak někteří vaši poslanci tento můj návrh odmítli, aby následně, když jste s tím přišel vy, tak dramaticky souhlasili. Na druhou stranu jsem byl rozpačitý z toho, že jste přistoupili k fiskálnímu paktu, ačkoliv to v žádném případě nepotřebujeme a byl to jakýsi výraz servility k Evropské unii. Takže jsem velmi rád, že to tady zaznělo na mikrofon a shodli jsme se na tom. A pokud v tomhle budeme postupovat společně, tak si myslím, že to je dobře.

V tom materiálu, který Evropská komise k tomu vydala, jsou naprosto neuvěřitelné termíny, jako je například škodlivá daňová soutěž. Já naopak daňovou konkurenci považuji za výhodu a za prostředek k tomu, že se ještě z Evropské unie nestal totální přerozdělovací automat. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nevím, jestli pan premiér bude chtít reagovat. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Těžko je porovnávat samozřejmě rozhodnutí v rámci Evropské unie, nějaké pakty, které i tak na nás nemají žádný vliv, a my jsme jednoznačně vybojovali zrušení kvót a jasně říkáme že, k nám nepřijde ani jeden ilegální migrant. Takže to se nedá, my určitě v tomhle směru nebudeme nic měnit. Na to se můžete spolehnout.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní bude interpelovat pan poslanec Munzar ve věci nezávislosti Nejvyššího kontrolního úřadu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Vážený pane premiére, proč zpochybňujete data i údaje Nejvyššího kontrolního úřadu a v souvislosti s tím jeho nezávislost? Udělal jste to veřejně již několikrát, vždy když se vám jeho údaje nehodily. Například v Otázkách Václava Moravce dne 6. ledna, když jste zpochybnil údaje kontrolního závěru ohledně otevírání a zprovozňování dálnic. Naposled dnes při odpovědi na interpelaci mého kolegy Zahradníka. Zdůvodnil jste to tak, že to není nezávislé, protože prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu je bývalý poslanec za sociální demokracii a že NKÚ dělá politiku. To je stejné, jako bychom říkali my, že jste prosadili do kolegia bývalého poslance za ANO Romana Procházku, aby ohýbal údaje a dělal politiku ve prospěch ministrů za ANO. Já zdůrazňuji, že já si to nemyslím. Ale myslím si, že zpochybňování důvěryhodnosti Nejvyššího kontrolního úřadu z úst premiéra je velmi, ale velmi nebezpečné, protože vytváříte obraz instituce tím, jak o ní mluvíte.

Takže se vás zeptám, co platí z vašeho pohledu. Buď NKÚ není nezávislý a bývalí poslanci ohýbají jeho kontrolní závěry, nebo NKÚ je nezávislý, jen se vám jeho nezávislé údaje někdy nehodí. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď. A než dorazí k mikrofonu, tak se nám omlouvá paní poslankyně Balcarová od 16.00 hodin z pracovních důvodů. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Samozřejmě NKÚ je jednoznačně nezávislý kontrolní orgán státu. Víme, kdo tam jmenuje zástupce - Sněmovna, jmenuje pan prezident. Takže jasně z definice vyplývá i z úpravy NKÚ v Ústavě České republiky, že jeho působení je v zákoně číslo 166, o Nejvyšším kontrolním úřadu, takže je to na exekutivě nezávislý a neovlivnitelný orgán státu. Takže nezávislost NKÚ je dána jeho výslovným uvedením této skutečnosti v Ústavě nebo zákoně o NKÚ a zejména též fakticky úpravou způsobu jmenování a možnostmi odvolání prezidenta, viceprezidenta, členů NKÚ. To je jedna věc.

Druhá věc je, jak NKÚ vykonává svoji činnost, jaké závěry dělá, jak je medializuje. A já nejsem sám, kdo má s tím špatné zkušenosti, takových... Teď jsem to četl o MŽP. A těch kolegů je strašně moc v rámci vlády a je jich tolik, že dokonce budeme se o tom muset pobavit v rámci koalice, protože jedna věc je udělat - a já jsem to tady četl ohledně MŽP a těch ministerstev, která mají jiné názory na závěry NKÚ, a NKÚ má kontrolovat hlavně ekonomiku, čísla. NKÚ nemá spekulovat a vysílat nějaké politické soudy.***
Přihlásit/registrovat se do ISP