(15.50 hodin)
(pokračuje Babiš)

Když udělají 50 stran zprávu a z toho vlastně udělají tiskovou zprávu, kde vytrhnou z kontextu nějaké věci, jako například bylo v televizi ohledně dálnic a ohledně zprovoznění a ohledně zahájení, tak samozřejmě se nám to nelíbí a my na vládě to diskutujeme. A budeme to určitě diskutovat dál. To nám nebrání v tom, abychom podporovali to, že NKÚ má kontrolovat další instituce, které nekontroluje, to určitě my podporujeme. Ale můžeme si dovolit nesouhlasit s jeho závěry. A kolikrát se i stalo, že například ty závěry nebyly projednány na úrovni ministrů.

Takže to jsou už potom detaily a technické záležitosti a já na tom nevidím nic špatného, že máme na to jiný názor. My si nemyslíme, že na NKÚ jsou tisíce odborníků na všechno. I na životní prostředí, když už jsme u toho, například.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec bude mít zájem? Bude mít zájem o doplňující dotaz, tak prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane premiére, za odpověď. Já si z toho vybírám, že NKÚ je nezávislý, akorát se vám čím dál častěji nelíbí jeho závěry. Vy jste tady řekl, že by NKÚ měl zejména kontrolovat čísla. Já si myslím, že tu prvotní kontrolu musí ve státní správě provádět vždycky Ministerstvo financí. A NKÚ často hledá systémové chyby. My je v kontrolním výboru Sněmovny často probíráme a bez ohledu na politickou stranu, napříč politickými stranami se snažíme najít systémová řešení, která bychom tady promítli do zákonů, které se připravují. Takže bych varoval před tím, abyste zpochybňoval každé číslo, které se vám nehodí, protože pozice NKÚ je pro nás nezastupitelná. A vy skutečně tím, co říkáte, vytváříte obraz této instituce u lidí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan premiér bude mít zájem reagovat. Prosím o doplňující odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Nevím, jak jste na to přišel, že zpochybňuji každé číslo. Nezpochybňuji. A není to o tom, co se nám líbí, nelíbí. My máme na to fakta. A jsme přesvědčeni, že některé závěry NKÚ jsou nesprávné. A příště, když to budeme projednávat a budou tam takové výmysly, rád vás pozvu na vládu. Můžete to slyšet. NKÚ nemá patent na rozum. A já si myslím, že státní správa má podstatně víc odborníků v institucích na některé věci. Jde o to, že když NKÚ má jiný názor a my máme k tomu analýzy a odborníky, a není to o tom, jestli se nám to líbí, nelíbí, ale zkrátka my to máme podložené fakty a nevidím důvod, proč bychom nemohli mít na to jiný názor. Takže asi tolik.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní prosím pana poslance Janulíka, který bude interpelovat ve věci výpadků léků.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Dobré odpoledne, děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, týká se to samozřejmě těch mediálně propíraných výpadků v poslední době. Moje otázka směřuje spíš, já to samozřejmě jako lékař z praxe vnímám tak, že je to spíš mediální záležitost než opravdu jakoby věcně faktická. Protože každý lékař, který se dostane do té situace, a občas se to stává a stávalo se to, že prostě některý lék zrovna není dostupný z těch či oněch důvodů. Vím, že v případě toho Digoxinu to bylo třeba z důvodu změny názvu a obalu atd., tak prostě to řešení lékař v ordinaci - od toho je lékař, aby ho našel.

Ale já se chci zeptat, jestli vláda má nějaký záměr nebo nějaký zámysl, jak to celé řešit, aby k takovýmto situacím docházelo co nejméně. Asi úplně absolutně se to eliminovat nedá z toho důvodu, že trh je prostě trh. Ale jestli máte nachystanou nějakou metodiku, která by to nějakým způsobem řešila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď. A máme tu omluvenku pana poslance Jiránka, který se omlouvá mezi 16. a 19. hodinou z důvodu jednání. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. My si samozřejmě uvědomujeme vážnost situace, když občas dojde k výpadku dodávky léků. Je však třeba zdůraznit, že výpadek není chybou Ministerstva zdravotnictví, a proto je za to ani nelze vinit. Jak dokazuje velmi nedávný případ - a věřte mi, že mně píše větší počet důchodců, a hned jsem to řešil. Nedávný případ výpadku dodávky léků na srdeční potíže Digoxin, takže může nastat situace, kdy lék zmizí z trhu z výrobních důvodů. A jednoznačně to byla chyba Zentivy, to nebyla chyba... A já jsem okamžitě žádal ministra zdravotnictví, aby to řešil. O to víc, že firma říká, že má nového majitele a že chce tady aktivně působit. Takže nakonec se to vyřešilo ke spokojenosti všech.

Takže ono se to stává třeba tím, že dodavatel výrobci včas nedodá léčivou látku, jak tomu bylo v tomto případě. A je to věc, která se dá dopředu jen těžko ovlivnit. Přes toto všechno se Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv k tomu nedávnému problému postavily čelem a dokázaly situaci zodpovědně vyřešit. Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv dělají vždy maximum, aby zajistily dostupnost léků českým pacientům. Takže pokud výrobce nahlásí, ať už plánovaně, či neplánovaně, výpadek ve výrobě, Ministerstvo zdravotnictví i Státní ústav pro kontrolu léčiv činí veškeré kroky k zajištění náhradního léčivého přípravku, a to např. dovozem cizojazyčné šarže, vypsáním specifického léčebného programu nebo zákazem reexportu daného léku. V těchto případech je však nutné, aby soukromé subjekty vyjádřily zájem spolupracovat.

Léky musí být dostupné všem pacientům, ať už bydlí ve velkém městě, nebo na venkově. Je to naše priorita. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch již připravil zásadní opatření, jak by se podobným výpadkům dalo v budoucnu předejít. Řešit by to měl tzv. emergentní systém zásobování léčivy. V případě, že lékárna nebude schopna pro pacienta lék získat v rámci standardní distribuční sítě, bude mít výrobce pod hrozbou vysokých sankcí povinnost dodat lék do dvou pracovních dnů do jakékoliv lékárny v České republice. Samotný výrobce bude zároveň regulovat reexport svých léků, aby nedocházelo k situacím, že lék místo k českým pacientům bude vyvezen do zahraničí. V tomto směru jsme se inspirovali na Slovensku, kde již podobný systém velmi dobře funguje. Návrh je ze strany Ministerstva zdravotnictví připraven a prochází fází připomínkových řízení. Jednoznačně by měl zlepšit dostupnost léků v celé České republice.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám také děkuji. Pan poslanec Janulík nebude mít doplňující dotaz, takže prosím pana poslance Luzara, který bude nyní interpelovat.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, pane premiére, abych položil otázku týkající se postupu jednání mezi ArcelorMittal a Liberty House v rámci prodeje Mittal Steel Ostrava. Chtěl jsem se zeptat, jestli máte už nějaké nové informace, protože Liberty House nekomunikuje, na otázky odborů neodpovídá. Odboráři doposud také neznají podmínky, za kterých by měla privatizace proběhnout. A na stole jsou neustále otázky, které nebyly odpovězeny. To znamená klíčové body, energetika, emisní povolenky, prodlužování závislosti na skupině ArcelorMittal, investice, náklady na financování, společná kupní smlouva pro ostravskou a rumunskou huť, která je pro ostravskou nevýhodná, netransparentní struktura Liberty House. Tyto otázky jsou neustále opakovány a neustále na ně nebyla odpověď. Dokonce se říká, že Evropská komise - a vy jste slíbil, že jste jednal s paní komisařkou v této věci - zatím nepostupuje. Čili jak vypadá situace v této oblasti? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra, aby se pokusil ve zbylém čase odpovědět.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: My jsme, pane poslanče, už o tom mluvili. My samozřejmě, já osobně to sleduji, celý ten proces, dostávám dopisy od odborářů, komunikuji, psal jsem dopisy. Jednal jsem s paní komisařkou Vestagerovou a paní komisařka navštíví Českou republiku 8. února, mám s ní schůzku v pátek odpoledne. A určitě to bude jedno z hlavních témat, která s ní chci projednat. Takže my skutečně to sledujeme velice pečlivě, paní ministryně obchodu Nováková taky, já jsem jednal s tou komisí, byl tam její tým, 16. listopadu 2018 jsem o tom i s paní Vestagerovou i s paní Jourovou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP