(14.10 hodin)

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl požádat o pevné zařazení čtyř bodů, a to bodů týkajících se České televize. Jde o výroční zprávy, které už jsme v bodu Zprávy rozjednali ve čtvrtek, ale cca po hodině, hodině a půl dlouhé debatě a vystoupení byl první z nich přerušen. Ty ostatní, předpokládám, že už se budou hlasovat relativně rychle, protože ta vystoupení byla obecně k celé České televizi, méně už k těm konkrétním zprávám. (Velký hluk v sále.) A vzhledem k tomu, že jsou to zprávy České televize, které tady jsou za roky 2016 a 2017, a nebude trvat dlouho a bude tady zpráva i za rok 2018, myslím, že je to rest, který bychom si ve Sněmovně z jakéhokoliv důvodu neměli nechávat. A vzhledem k tomu, že debata k tomu už proběhla docela široká, si myslím, že i ta debata teď by mohla být relativně krátká, proto bych si dovolil navrhnout tyto čtyři body jako třetí, čtvrtý, pátý a šestý bod zítřejšího jednání.

Děkuji za pozornost a hlavně za podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jestli můžete zopakovat na stenozáznam čísla, budu rád.

 

Poslanec Jan Farský: Omlouvám se, aby nedošlo k mýlce. Jde o body této schůze číslo 183, 184, 188 a 202. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Přiznám se, že mě to netěší vás neustále žádat, abyste se utišili. Myslím, že hladina hluku je pořád velmi vysoká. Zkusme to. Jestliže máte něco k probrání, nic vám nebrání chviličku vyjít ven, ať slyšíme ty, co nám tady říkají návrhy na změnu pořadu schůze.

Nevidím v tuto chvíli nikoho dalšího s přednostním právem k pořadu schůze, takže v tom případě pan poslanec Marian Jurečka. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vládo, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vás požádal, abychom zařadili na dnešní jednání po pevně zařazených bodech nebo po návrhu na pevně zařazené body zvláštní nový bod, a sice bod s názvem Pomoc vlády České republiky k případu Jiřího Sagana. Vede mě k tomuto zařazení několik důvodů, protože je to opravdu případ, který je... (Řečník se odmlčel kvůli silnému hluku a vyčkává. Takřka bez reakce pléna.) ... který je poměrně zásadní, kdy už sedm měsíců je občan České republiky, řidič Jiří Sagan, zadržen, byl odsouzen, je ve výkonu trestu ve Francii, a je zde mnoho důvodů pro to, abychom se domnívali, že ten případ nebyl objektivně posouzen. Protože tak jak bylo uváděno, tento řidič tuto trasu znal, věděl, jak jsou přísné podmínky sledování těchto vozidel, a vzít vědomě za úplatu ilegálně migranty z Francie do Velké Británie je prostě věc, která se s vysokou pravděpodobností odhalí. Chybí tam ten základní motiv v celé této kauze. On znal velice dobře přísné parametry kontroly. A myslet si, že chce převézt 15 migrantů takto ilegálně do Velké Británie, je holý nesmysl.

I francouzská policie si protiřečí, protože k nálezu těchto migrantů došlo až poté, co bez problémů prošel celní kontrolou na francouzské straně, měl v pořádku všechny doklady, záznamy o kontrolách a nic nenasvědčovalo tomu, že by bylo potřeba otevřít chladírenský vůz a ohrozit tak bezpečnost převážených potravin. V okamžiku, kdy projel touto kontrolou a ozval se hluk z nákladového prostoru, tak on sám zastavil a celou záležitost nahlásil. Taktéž je jasné a průkazné, že byl poškozen zámek toho prostoru, který se snažil zabezpečit, a náklady v prostoru, proti tomu, aby mu tam ilegální migranti vnikli. A pak je také evidentní i po prověřování komunikace, že on žádnou komunikaci předtím s migranty ani s žádným ilegálním, řekněme, lídrem nějaké skupiny, který by to organizoval, v kontaktu nebyl. Byl v kontaktu pouze s rodinou. Dokonce se prověřovala třeba i komunikace přes WhatsApp. Také tam není to, co by tam mělo být, a to znamená, že by mu za tu službu bylo zaplaceno buď předem, nebo poté.

Takže to jsou silné argumenty pro to, abychom se mohli domnívat, že to řízení nebylo objektivní, a dokonce v závěru si dovolím uvést i argument, že samotní migranti, kteří byli zadrženi, svědčili ve prospěch tohoto řidiče, že o tom nevěděl. Tento muž je už sedm měsíců držen a myslím si, že bychom jako Poslanecká sněmovna měli požádat vládu, především premiéra České republiky a ministra zahraničních věcí, aby v této věci udělali maximálně možné diplomatické úsilí, aby toto příkoří, které je tomuto řidiči neoprávněně pácháno, bylo ukončeno, aby tento člověk byl propuštěn. Když pan premiér v loňském roce říkal, že má tak výborné neformální vztahy s panem Macronem, tak by toho měl využít.

A já bych chtěl poprosit, aby v rámci tohoto bodu byla podána stručná informace ze strany premiéra a ministra zahraničních věcí, co jsou připraveni podniknout pro to, abychom tady zabezpečili návrat tohoto českého občana na území České republiky. Proto si dovoluji navrhnout jednoduché, stručné usnesení, které říká: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby podnikla maximální úsilí ve prospěch Jiřího Sagana a jeho rodiny.

Děkuji za pozornost a za podporu zařazení tohoto mimořádného bodu, který může být stručný, věcný na dnešní den po pevně zařazených bodech, které jsou v návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dnes po pevně zařazených bodech. S přednostním právem pan místopředseda Kubíček.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si dovolím dát veto jménem dvou poslaneckých klubů, ANO a ČSSD, na navrhovaný zařazovaný bod KDU-ČSL ohledně pana Sagana z toho důvodu, že zde dnes není přítomen ani premiér, ani ministr zahraničních věcí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Samozřejmě na veto je právo. Jenom říkám to, že bod se mohl zařadit na jednání Sněmovny a v případě, že by se neprojednal tyto dva dny, mohl se projednat například na příští schůzi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další přihláška, abych dodržel pořadí, byla paní poslankyně Pekarová Adamová, poté pan poslanec Kopřiva.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte i mně, abych vás požádala, tentokrát už počtvrté, o pevné zařazení bodu na program schůze. Je to tisk číslo 214, je to ta známá novela zákona, kterým se mění trestní zákoník a který se týká týrání zvířat a tzv. množíren. Vzhledem k tomu, že v minulých dnech i z úst pana premiéra jste slyšeli, že toto je velké téma i pro něj, tak si myslím, že není třeba čekat na novelu, s kterou by přišlo samo ministerstvo. Už tady leží od června minulého roku tento náš návrh, který podepsalo 77 poslanců napříč politickým spektrem. Někteří jsou i z hnutí ANO.

Věřím tomu, že můžeme na základě této novely posunout tuto problematiku dál. Proto vás tedy žádám o pevné zařazení tohoto bodu dnes jako první bod po již pevně zařazených bodech a prosím, abyste tomu dali svoji podporu nejenom verbálně v médiích, ale právě i tímto činem hlasování. Věřím, že ti, kteří na tom pracovali, nebudu tady všech 77 z nás číst, určitě víte, kdo z vás to podepsal, pro to ruku zvednete, a zkuste v tomto zapůsobit na některé ze svých sousedů, aby zvedli ruku také. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další k pořadu schůze pan poslanec Kopřiva, poté z místa se hlásí pan poslanec Klaus.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, jelikož máme Národní týden manželství, tak já bych rád navrhl na zítra po již pevně zařazených bodech, to znamená případně i po bodu EET, zařadit sloučenou rozpravu k bodům 59 a 60, čili sněmovní tisky 201 a 211. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP