(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, návrh změny stavebního zákona má jediný cíl: pokouší se zjednodušit, urychlit režim územního souhlasu a urychlit alespoň některé stavební záměry. Na tomto návrhu se podílel také poslanec SPD Zdeněk Podal.

To, co mě nemile zaráží, je stanovisko vlády, která k návrhu zaujala pouze neutrální stanovisko, a to s důvodem, že je prý návrh nekoncepční. Přitom právě vláda tady dlouhodobě selhává na plné čáře. Vláda není schopna zpracovat novelu stavebního zákona tak, aby byl jednoduchý, transparentní a urychlil stavební výstavbu, a to alespoň nad úroveň afrických zemí. Slyšíte dobře. Podle zprávy Doing Business, kterou zveřejnila Světová banka, je ČR ve vyřizování stavebního povolení na 127. místě ze 185 porovnávaných zemí. Ve skutečnosti je stav ještě mnohem horší, protože Světová banka hodnotila i jiná kritéria než jen samotnou délku stavebního řízení. Pokud bychom vzali v úvahu pouze délku vyřizování stavebního povolení, je Česko s 247 dny dokonce až na 165. místě.

To je opravdu otřesná vizitka pěti let vlády hnutí ANO, pod které spadá po celou dobu Ministerstvo pro místní rozvoj, které má zákon v kompetenci. Nemakají a nebude líp. Vláda hnutí ANO a ČSSD, která je fakticky u konce druhého volebního období, tedy vládne již šestým rokem, nemá absolutně žádné morální právo vytýkat našim poslancům nekoncepčnost. Koncepce, systémová práce, to je primární úkol vlády, ministrů a jejich aparátů, za to si je občané platí.

Úroveň stávajícího stavebního zákona a úroveň práce vládních politiků a našich úřadů zcela a jasně ukazuje, že jejich práce je jedna z nejhorších na celé planetě. Stavařina, stavby investičních celků, rodinných domů nebo třeba vodohospodářských děl a komunikací, to je přece vizitka civilizované země. Až tady někdo řekne slovo makáme, ať si v pokoře prosím nejdříve připomene prostý fakt: Naše legislativa a práce byrokratů nás dostala ne na úroveň, ale pod úroveň rovníkové Afriky. A dokládají to čísla i Světové banky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomio Okamurovi. A nyní tedy, než dám slovo paní poslankyni Vrecionové, konstatuji další omluvu, kterou obdržel předseda Poslanecké sněmovny, a to paní poslankyně Moniky Jarošové od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. A paní kolegyni Vrecionovou požádám ještě o posečkání, protože tady mám s faktickou poznámkou paní poslankyni Pěnčíkovou. Ne? Tak omyl, tím lépe. Máte slovo. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Děkuji, pane předsedající. Pěkné odpoledne, paní poslankyně, páni poslanci. Já bych chtěla předkladatelům moc poděkovat za tento návrh, který tady dnes projednáváme, a chtěla bych vás velice požádat všechny o jeho podporu.

Neustále mluvíme již několik let o tom, jak je třeba bojovat proti suchu, co je třeba udělat pro to, aby krajina dokázala zadržet vodu. A já si myslím, že toto je takový první krůček, první počin. Mluvila jsem s řadou lidí, kteří chtěli na svém pozemku zemědělcům postavit rybník nebo malou vodní plochu, a můžu vás ujistit, že je to naprosto nadlidský úkol. A ten stavební zákon v současné podobě je opravdu jednou ze zásadních překážek. (V sále je hlučno.)

Nicméně si dovolím, když už mám slovo, tady upozornit i na další problémy, které je potřeba řešit a o kterých již opakovaně mluvíme. Jde třeba o to, že budeme v dohledné době projednávat novelu lesního zákona, kdy řadě vlastníků v podstatě brání v tom, aby vystavěli byť malou vodní plochu, ta současná podoba, která jim ukládá zaplatit nemalou částku za vynětí z lesního půdního fondu. Byla jsem upozorněna zástupci Ministerstva zemědělství, že -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás, paní kolegyně, přeruším a sněmovnu požádám opět o klid. Prosím, respektujme, že mluví ve sněmovně ten, komu bylo uděleno slovo, a ostatní debaty přeneste do předsálí. Děkuji, pokračujte.

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Já také děkuji.

Byla jsem ujištěna, že existuje nařízení ministra, které z těch vlastníků toto, respektive ukládá finančním... odborům životního prostředí, aby tento poplatek nevybíraly, nicméně je v tom evidentně zmatek. Buď to nevědí zástupci těchto příslušných odborů, nebo se vlastně do toho bojí i ti vlastníci pustit, že zase nařízení bude změněno. Proto by bylo potřeba novelizovat i lesní zákon.

Dále jsem byla také velice zaskočena, protože jsem na zemědělském výboru někdy v listopadu mluvila na předsednictvu o tom, že by bylo dobré novelizovat i daň z nemovitosti, a to proto, že veškeré krajinné prvky, které jsou na zemědělské půdě, jsou vedeny jako takzvaná ostatní plocha a jsou vlastně zatíženy daleko vyšší daní z nemovitosti než ta zemědělská půda v okolí. To znamená, bohužel dochází k tomu, kdy vlastně už mnoho let všichni mluvíme o tom, jak je potřeba podpořit vznik nových krajinných prvků, tůní, větrolamů, mokřadů a tak dále na zemědělské půdě, tak bohužel vlastně, a to jsem se doslechla, doufám, že to je fáma, že někteří zemědělci dokonce zaorávají tyto krajinné prvky z toho důvodu, že z nich platí daleko vyšší daň z nemovitosti.

Proto mě velmi zaskočilo to, s čím se na mě zemědělci v nedávné době obrátili. A využiji toho, že tu sedí paní ministryně financí. Chtěla jsem se zeptat, protože finanční úřady začaly uplatňovat vyšší daň z nemovitosti na tyto krajinné prvky, dokonce to proběhlo i v tisku. Já jsem připravena paní ministryni v té věci i interpelovat. Nedošlo ke změně zákona, pravděpodobně jenom došlo ke změně chování úředníků, kdy vlastně požadují letos od zemědělců, aby dokládali, že skutečně mokřad je mokřad, že tůňka je tůňka, že to není využíváno k jiným účelům, což si myslím, že je přesně ta věc, která prostě je naprosto demotivační pro to, aby zemědělci krajinné prvky na své zemědělské půdě měli, udržovali, případně vybudovali nové.

Na závěr tedy ještě moc prosím o podporu této předlohy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Vrecionové. Nyní s přednostním právem zpravodaj pan poslanec Martin Kupka. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Já jsem si dovolil přihlásit z místa a poodstoupit trochu z role zpravodaje vyjádřit svůj vlastní názor na projednávaný návrh zákona. Já jsem přesvědčený, že to je krok správným směrem. Rád bych vás požádal rovněž o podporu.

My si často lámeme hlavu s tím, jak motivovat k vytváření takových děl, která by opravdu měla šanci zachovat vodu v krajině, a dokonce se snažíme zaměřit právě na to, aby to byla drobná díla, která nejsou nutně investičně náročná, a zároveň jejich negativní dopad na životní prostředí je co nejmenší.

Jsem přesvědčený o tom, že když vymýšlí ministerstva možnosti finanční podpory, tak je na nás, abychom v tomto směru dokázali nabídnout podporu legislativní. A zmenšení administrativní zátěže u těchto konkrétních děl je podle mého přesvědčení minimum, které můžeme udělat.

Pečlivě jsem si přečetl všechny připomínky, které projednala vláda nakonec s neutrálním stanoviskem, a jsem přesvědčený o tom, že riziko, že bychom spolu s tímhle zjednodušením zamezili tomu, abychom chránili zároveň veřejný zájem ochrany přírody a krajiny, je opravdu minimální. Jsem přesvědčený o tom, že v tomto případě je zjednodušení administrativy namístě. Je to v zájmu toho, abychom se naučili lépe zadržovat vodu v krajině. A zároveň jsem přesvědčený, že tím nevznikají žádné významné negativní dopady například na straně toho, že bychom jiný veřejný zájem tím pádem pomíjeli nebo nedokázali dostatečně efektivně bránit.

Zároveň je to myslím nejenom vláda, ale politické programy všech politických uskupení. Rády zmiňují, jak se máme snažit o zjednodušování administrativy na všech frontách. Tohle je další konkrétní příklad, kdy ke zjednodušování administrativy dochází, a dochází k němu na správném místě. Proto vás velmi prosím, abyste i v následujícím průběhu legislativního procesu tomuto návrhu věnovali pozitivní pozornost a podpořili jej.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP