(17.10 hodin)

 

Poslanec Václav Klaus: Dámy a pánové, chtěl jsem podpořit argumentaci kolegy Bendy. A pak mám takové tři krátké poznámky. Já jsem tady jeden z mála poslanců, kteří si čtou Blesk z mnoha důvodů. Pak ho dávám poslanci Jandovi zpravidla. A nešlo si nevšimnout, že meritum tohoto zákona už asi tři týdny je vždycky na druhé straně v Blesku. Poslanci, rychle, rychle, rychle, rychle přijměte zákon o množírnách, a už je vás skoro sto tady, nebo 86. Takže já bych vás za prvé vyzval, abyste se nestyděli a přestali nosit takové ty pseudointelektuální plátky tady od trafiky a nosili si ten Blesk, který vás inspiruje k těm zákonům a k tomu, jak konat.

Za druhé bych řekl, že máme zákon o týrání zvířat. Ten již je. Můžeme ho trošku zpřísnit, ale není nutné přijímat další podle mého názoru. A velice těžko se uplatňuje. Často ta zvířata, chudáky, není kam dát. Stát nemá žádné chovatelské stanice. Čili tohle máme.

A za třetí. Já se také velice obávám toho, že z toho vzniknou udavači, kteří budou někoho udávat, že má v chlívku tři prasata, chlívek je malý, a skončí to trošku jinak, než většinou poslanci zamýšlejí. Čili spíš bych se přikláněl k tomu, jak říkal kolega Benda, se tomu zákonu ještě pečlivě věnovat, zpřísnit když tak tresty za týrání zvířat, což je odporné, ale nevylévat dítě i s vaničkou.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Holomčík v rozpravě, připraví se paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl říct jenom dvě věci. Za prvé stanovisko poslaneckého klubu pirátské strany. Někteří z nás ten zákon spolupodepsali. My máme drobné výhrady k některým parametrům toho zákona, ale není v zásadě nic, co by se nedalo pořešit v rámci projednávání na výborech a v rámci druhého čtení. Takže za pirátský poslanecký klub můžu říct, že tento návrh podporujeme.

A druhá věc, která s tím malinko souvisí. Tímhle návrhem ta práce nekončí. Tam jsou i další zákony, které se týkají ochrany zvířat před týráním, anebo i veterinární zákon řeší část této problematiky, takže budu rád, když ty práce budou pokračovat i po případném schválení - a já věřím, že bude schválen tento návrh - i potom.

A chtěl bych ještě říct jednu věc, kterou už jsme s některými kolegy probírali. Tento návrh byl primárně motivován otřesnými případy nelegálních množíren. Když se podíváme na tu problematiku trošku víc do hloubky, tak nelegální množírny, nebo lidé, kteří je provozují, se dostávají do konfliktů, dá se říct, se dvěma zákony. Jednak je to legislativa, která má chránit zvířata před týráním, ale ony jsou to nezřídka i daňové delikty, daňové úniky. Já bych byl hrozně rád, a paní ministryni financí tady nevidím, kdybychom si - a to většinou dělává pan kolega Bláha, kterého tu nevidím - sedli k jednomu stolu: poslanci a poslankyně, které to zajímá, zástupci Ministerstva financí, zástupci orgánů daňové správy, případně zástupci orgánů činných v trestním řízení, abychom probrali možnosti řešení nelegálních množíren i jako ten druhý potenciální delikt, to znamená daňové delikty. Samozřejmě, co je důležité, u toho stolu by měli sedět i zástupci legálních chovných stanic, tak aby se nedělo to, co se dělo v minulosti ze strany Ministerstva financí ve vztahu k zaklekávání na různé firmy, abychom tady nezaváděli něco, co vlastně zavádět nechceme.

A je to vlastně poměrně jednoduchá logika. Pokud v našem státě vymahatelnost práva týkajícího se ochrany zvířat před týráním je výrazně nižší, výrazně méně kvalitní než vymahatelnost práva ve vztahu k daňovým únikům a k daňovým deliktům, tak prostě pojďme zkusit i tu druhou cestu. Ostatně Al Caponeho také dostali na daňových únicích, že? Takže tohle berme prosím jako výzvu. Budu strašně rád, pokud to padne na úrodnou půdu.

Ještě jednou, mě mrzí, že tady není paní ministryně financí, ale určitě při nejbližších ústních interpelacích tohle téma naťuknu a budu rád, když to budeme společně řešit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych ráda avizovala za klub sociální demokracie podporu tomu návrhu a děkuji předkladatelům, že byl takto předložen, a věřím, že bude také bezpochyby schválen. Koneckonců jsme na začátku projednávání v Poslanecké sněmovně a například ty výhrady, vaším prostřednictvím, které byly vznášeny stran předsedy ústavněprávního výboru z pohledu sankcí jsou bezpochyby řešitelné v rámci dalšího projednávání ve výborech.

Já bych chtěla ještě avizovat za Miroslava Tomana, ministra zemědělství za sociální demokracii, že bude předložen návrh, některé příspěvky tady po tom volaly, tak jenom avizovat, že bude tento návrh předložen. Bude se jednat o novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, dále novelu veterinárního zákona a potom také novelu příslušné vyhlášky o stanovení podmínek při chovu psů a koček. Tento návrh by měl být projednán vládou odhadem někdy na přelomu února a března a potom jako celek by tedy bylo umožněno projednávání ve výborech Sněmovny tak, aby poslanci a poslankyně při hlasování ve třetím čtení měli komplexní představu nejenom o té sankční rovině, jak tedy upravuje poslanecký návrh, ale také o dalších věcech.

A nyní tedy, čeho by se to mělo týkat. Dá se tedy avizovat, že se to bude týkat případně zákona na ochranu zvířat proti týrání, definice množírny psů nebo koček. Také se dá avizovat, že se některé povinnosti zpřísní a přesunou přímo do zákona, jako je například maximální počet vrhů za dva roky, minimální věk štěněte pro odběr. Také se zpřísní povinnosti chovatele každé feny vést evidenční list štěněte, zvýší se sankce a také se zpřísní ve vyhlášce podmínky chovu a rozmnožování psů a koček. Také se zavede vzor evidenčního listu štěněte.

V případě veterinárního zákona se posílí jednak údaje v informačním systému a kompetence Státní veterinární správy, zavedou se čísla čipů fen, také se do povinnosti hlášení zahrnou veškeré feny v domácnosti chovatele, protože tak to doposud není, a také se zpřesní okruh subjektů, které podléhají oznamovací povinnosti. Opět se zvýší sankce.

Tady jenom v případě veterinárního zákona a zákona o ochraně zvířat proti týrání bych chtěla avizovat, abychom se neděsili zvyšování sankcí, protože ono to je třeba k tomu, aby nám ten sankční mechanismus fungoval tak, že pokud tyto sankce nebudou stačit, tak právě nastupuje trestní represe jako ultima ratio.

Tolik tedy z mé strany a ještě jednou děkuji předkladatelům za ten počin, protože si myslím, že to není jenom společenská objednávka vyplývající z nějakých nejmenovaných novin, ale je to vážná věc a měli jsme se jí zabývat už dávno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Má prosím někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě? Nemá. Obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Ano, prosím, paní navrhovatelka. Máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Já jenom velice stručně. Děkuji za slova podpory i za už případné výtky, které tady zazněly. Samozřejmě je to k diskuzi. Na výborech, jak jsme tady už avizovaly obě dvě, jak já, tak paní zpravodajka, také jsme k té diskuzi samozřejmě všichni připraveni a věřím tomu, že tedy i odborná veřejnost, která se tomu dlouhodobě věnuje, se v tomto směru bude ráda účastnit. Není to tedy žádný nový zákon, jak tady třeba zaznělo od jednoho z řečníků, jedná se o novelu trestního zákoníku, takže nezavádíme nic zásadně nového, resp. nepřinášíme úplně nový zákon. Prostě snažíme se vypořádat s tou neblahou praxí, ke které tady v ČR bohužel dochází, a snažíme se, abychom tento jev co nejvíce, snad se to podaří, potlačili. Myslím si, že to tedy je zcela legitimní cíl, a samozřejmě cesta k němu může mít různou podobu, a bavme se tedy o tom, co konkrétně na tom návrhu je ke změnám nebo k nějaké korekci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní zpravodajka zájem o závěrečné slovo nemá. Budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Já jsem mezitím přivolal k hlasování poslankyně a poslance, kteří zde nejsou v sále.

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru. Má prosím někdo jiný návrh na garanční výbor? Nemá.

 

Takže budeme hlasovat o tom, že předložený návrh přikážeme k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 181 přihlášeno 171 poslanců, pro 144, proti nikdo. Návrh byl přijat a garančním výborem pro tento návrh bude ústavněprávní výbor.

 

Má někdo návrh na přikázání jinému výboru? Ano, pan poslanec Volný. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP