(14.50 hodin)
(pokračuje Ťok)

My teď ty prostředky vynakládáme a určitě je investujeme. Trošku problém je i s dodavateli, protože pro řídicí jednotky, řídicí vozidla to dělají tři dodavatelé v Evropě a ti si bohužel vybírají státy, kde těch lokomotiv je víc než v České republice, a jsou to věci poměrně hodně drahé, nicméně na tom intenzivně pracujeme.

Co se týká strojvůdců, souhlasím s vámi, ale on je to větší problém. V České republice nemáte žádné profese. Dneska v době, ve které jsme, slyšíte každého si stěžovat, že nejsou lidi. České dráhy jsou si vědomy té situace, vychovávají strojvůdce. Podařilo se jim nabrat v poslední době, mám pocit, dalších padesát strojvůdců, nicméně problém je, že jich stabilně v České republice dohromady chybí zhruba 300. Českým dráhám chybí asi 150. A ten strojvůdce se vám nenarodí v každém okamžiku a určitě České dráhy dělají všechno pro to, aby tuto situaci vyřešily, a já to s nimi konzultují, nebo oni mě informují o těch krocích, které dělají. A vůbec bych tady v této věci (Předsedající: Čas, pane ministře!) nebyl... Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Jako další bude interpelovat paní poslankyně Kozlová ve věci financování médií národnostních menšin. Než sem dorazí, přečtu řádku omluvenek. Paní poslankyně Válková se nám omlouvá mezi 14.30 a 18.00 z důvodu jednání, pan poslanec Chovanec se nám omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, pan poslanec Mihola se omlouvá do konce jednacího dne, pan poslanec Strýček se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, paní poslankyně Červinková se omlouvá od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Rozvoral se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů, paní poslankyně Černochová se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, paní poslankyně Nevludová se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Kozlová: Děkuji za slovo, přeji všem kolegům, vládě, panu předsedajícímu dobré odpoledne. Moje interpelace bude směřovat k paní ministryni Schillerové a chtěla bych ji oslovit v souvislosti s dotačním programem podpory rozšiřování přijímání informací v jazycích národnostních menšin.

Díky tomuto dotačnímu programu mohou národnostní menšiny v České republice vydávat periodická média ve svém jazyce, nicméně bohužel celkový objem prostředků v tomto programu postupně klesá a přitom náklady přirozeně rostou. Oproti roku 2011 objem těchto prostředků klesl o více než 8 milionů korun. Ve výsledku tak média národnostních menšin řeší existenční problémy. Ministerstvo kultury, pod které tento dotační program spadá, každoročně uplatňuje vůči Ministerstvu financí nad požadavek ke svému schválenému rozpočtu právě pro tento dotační program, nicméně Ministerstvo financí nikdy tomuto požadavku nevyhovělo a situace se tak stává dramatickou. Média národnostních menšin jsou přitom základním stavebním kamenem každé národnostní menšiny v České republice. Situaci se snaží Ministerstvo kultury zachránit tím, že tento titul se možná pokusí dofinancovat ze svých vlastních rezerv, které ovšem nejsou pro tento účel určeny.

Paní ministryně, prosím, sdělte, zdali Ministerstvo financí konečně vyhoví Ministerstvu kultury a umožní nastavit tento dotační titul aspoň na úroveň z roku 2009, tedy ve výši 30 milionů korun, a podrobně nám popište, jak v této věci bude Ministerstvo financí postupovat, jelikož současný stav je již neudržitelný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Než paní ministryně odpoví, chci se omluvit paní poslankyni Červíčkové, jejíž omluvu jsem přečetl špatně, omlouvá se nám dnes od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, dámy a pánové. K vaší interpelaci budu poměrně stručná, protože je to právě Ministerstvo kultury, které poskytuje dotace na podporu projektů se zaměřením na rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, a to jednak periodického tisku vydávaného v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin nebo tisk v jazycích národnostních menšin, a za druhé provozování rozhlasového nebo televizního vysílání v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin. Do roku 2002 tyto dotace poskytovalo Ministerstvo financí. Od roku 2003 byly tyto dotace převedeny podle kompetencí do kapitoly Ministerstva kultury. Od tohoto roku plně o dotacích na přijímání a rozšiřování informací v jazycích národnostních menšin rozhoduje výběrová dotační komise Ministerstva kultury, a to na základě nařízení vlády číslo 98/2002 Sb., o podpoře projektů se zaměřením na rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, které se týká periodického tisku vydávaného v jazycích národnostních menšin nebo informací o národnostních menšinách ve společnosti a provozování rozhlasového anebo televizního vysílání v jazycích národnostních menšin. Objem dotací poskytovaných na tyto účely Ministerstvem kultury dosahuje cca 20 milionů korun ročně. Na vydávání některých dětských časopisů v jazycích národnostních menšin byly v minulosti poskytovány dotace i z Ministerstva školství a mládeže.

Čili bych chtěla zdůraznit, že objem prostředků na ten dotační titul je plně v kompetenci Ministerstva kultury, které nastavuje podmínky v souladu s těmito předpisy, které jsem citovala, ale i objem těch prostředků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku? Nemá zájem, takže prosím pana poslance Podala, který bude interpelovat ve věci škody způsobené kormoránem pana ministra Tomana. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Podal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně, kolegové. Vážený pane nepřítomný ministře, svou interpelací se na vás obracím v zájmu Rybářského svazu České republiky. Rybáři čekají na náhrady za škody způsobené kormorány. Produkční rybáři by mohli dostat náhrady za škody, které jim na rybách způsobili kormoráni, počítá s tím poslanecká novela zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Českých rybářských revírů se však náhrady netýkají.

Skupina poslanců různých stran navrhla, aby rybáři dostali odškodnění za loňský, letošní a příští rok. Předlohou chtějí opravit dřívější novelu, která předpokládala náhrady pro stejné tříleté období. Bohužel náhrady škod se týkají i po případné novelizaci pouze produkčních rybářů, nikoli rybářských revírů, potažmo sportovních rybářů, říká za Český rybářský svaz jeho mluvčí Tomáš Kočica. Ačkoli Český rybářský svaz každoročně vysadí ryby za více než 200 milionů korun, z pohledu platné legislativy se takto vysazená ryba právnickou mluvou jeví jako věc. Optikou takového legislativního výkladu tedy svazu nevznikla škoda žádná, protože ryby, které do svých revírů vysadili, nejsou jejich, a proto jim nemůže být náhrada škody přiznána. Přímé vyplácení škod způsobené kormorány na rybářských revírech je podle rybářského svazu v nedohlednu.

Kormoráni ovlivňují stav rybích obsádek našich vod naprosto zásadním způsobem. Jejich zimující hejna jsou mnohem větší, než mohou naše revíry unést. Sportovními rybáři je velmi vítána jakákoli kompenzace škod (upozornění na čas), které kormoráni způsobí. Proto vás žádám, pane ministře, o kompenzaci rybářskému svazu za škody způsobené kormorány. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr je omluven a odpoví na vaši interpelaci písemně do třiceti dnů.

Nyní prosím pana poslance Jurečku, který bude interpelovat ve věci odměn přísedících u soudů pana ministra Kněžínka. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP