(15.20 hodin)

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je to téma, které je samozřejmě žhavé. Máte pravdu, že se bude dálnice D1 zase modernizovat. Kdyby tam byla jenom oprava, tak je to rychlejší a méně problematické. Já nechci říkat, jak se to dělalo v minulosti, nicméně k vašim konkrétním dotazům se budu snažit být co nejkonkrétnější.

V současné době je opravena, nebo zmodernizována, už polovina dálnice a ta druhá je potřeba udělat co nejrychleji, protože se nám to opravdu už v některých místech rozpadá. Je to vidět na tom úseku dvanáct, který jsem viděl, jak i televize Nova ukazovala, jak tam skáčou jednotlivé části betonu. Takže budou určitě intenzivní práce.

My jsme si z debaty v parlamentu svoje ponaučení vzali. Já jsem požádal ŘSD, aby na všech místech, kde bude možno, tak takovéto zálivy, o kterých jsme se bavili, abychom je dali do provozu a umožnili autu, které bude nepojízdné nebo bude nějaký problém, tak dát do toho zálivu, aby to bylo zprůjezdněno dříve.

Co se týče té druhé otázky ohledně toho, nebo trošku návodné otázky, že jsme určitě věděli, že nám ta firma zkrachuje. Určitě jsme to nevěděli. A kdybychom měli zákonnou možnost postupovat rychleji, chci vás ubezpečit, stejně jako všechny ostatní, že bychom zakročili. Nicméně monitorujeme práci každé firmy a já jsem přesvědčen, že to, co se stalo dvanáctého, se teď přes léto nestane, protože holt určitě v květnu nebo v červnu ten sníh nenapadne. Tady si myslím, že žádnou botu neudělám, když řeknu, že určitě nebude.

A co se týče policie, prosím, tuto otázku je potřeba směrovat na pana ministra vnitra. My na policii můžeme v podstatě apelovat úplně stejně. Samozřejmě jí dáváme součinnost, samozřejmě že ve všech úsecích je zákaz předjíždění kamionů. A já jsem přesvědčen, že to, že jezdíme ve dvou pruzích, tu dálnici dělá lépe průjezdnou než v minulosti, kdy se jezdilo dva plus jeden pruh, a já pevně věřím, že se tam bude jezdit co možná nejvíc plynule. Nicméně musím tady připustit, že když se tam prostě stane havárie, stane se tam neočekávaná nehoda, tak se na té dálnici stát může.

A jinak bych chtěl tady veřejně přislíbit svůj slib, že s vámi v ten pátek po té dálnici pojedu a že to spolu projedeme. Jenom chci doříct, že samozřejmě očekávám, že to bude možná trvat déle, protože když si vyberete - a jste tím nucen, když Sněmovna zasedá do dvou hodin - jet v té špičce, no tak ve špičce jsou prostě kolony všude na světě i na dálnici D1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Pane ministře, děkuji. Pochopil jsem tedy, že jedno z opatření jsou zálivy. A ptám se, jestli jsou ještě nějaká další. K tomu sněhu, ano. Také předpokládám jako geograf, že nemusí v červnu nebo v červenci sněžit. Ale mohlo by třeba prudce pršet nebo foukat.

Já jsem se ptal, co se týká policie. Ptal jsem se na to, jestli spolupracujete s policií, jestli vy je aktivně vyzýváte. Já se samozřejmě budu ptát i pana ministra vnitra, protože je to dominantně samozřejmě jeho gesce.

A poslední otázka. Já děkuji za tu naši dohodu, že v pátek pojedete se mnou po dálnici D1 minimálně do Brna. Děkuji za ten příslib. Mám jenom jednu doplňující otázku. Budete i řídit, pane ministře? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana ministra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Tak já to vezmu od konce. Pokud mě pustíte k volantu, tak velmi rád. (Směje se.) A co se týče té spolupráce s policií. My samozřejmě s nimi debatujeme. Já je žádám o to, aby tam byli více, dávám jim návrhy. Odpovědí je velmi často, že prostě nemají dost lidí. A žádá mě zase pan Lerch, abych já na vládě podpořil přidání lidí dopravní policii, co jsem udělal. Takže je potřeba prostě společně tlačit.

Myslím si, že i ta debata ohledně předjíždění kamionů, která se tady odehrávala, myslím, že to bylo v úterý, vedla k tomu, že i většina Poslanecké sněmovny cítí, že jenom zákonné opatření nepomůže. Pokud se nebude vymáhat, tak je prostě jenom na papíře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní bude pan poslanec Pojezný interpelovat pana ministra Tomana ve věci vodní nádrže Koryčany, připraví se pan poslanec Holomčík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Děkuji za slovo. Pěkné odpoledne, dámy a pánové. Já po panu ministrovi Tomanovi určitě nebudu zatím chtít, aby se jel se mnou podívat na vodní dílo Koryčany, nicméně byl bych také rád, kdyby se tam někdy zastavil. Dovolím si tedy načíst na něho svoji interpelaci a věřím, že mi do těch třiceti dnů také odpoví.

Vážený pane ministře, Povodí Moravy je správcem údolní nádrže Koryčany, která zásobuje pitnou vodou část okresu Jihomoravského kraje a Zlínského kraje. Právě správce povodí v současnosti buduje přepad na více než tisíciletou vodu. Proto snížil hladinu o víc než osm metrů, čímž se objevily dlouholeté usazeniny v hlavní nádrži, které dosahují výše více než dvou metrů a které by dnes mohly být pohodlně vyvezeny. Stejně tak je to i s nánosy ze záchytné nádrže, která je dnes využívána jako chovný rybník. Nejlepší úrodnou zeminu dle stávajícího zákona prý ale nelze vyvážet na pole, ale pouze jako kontaminovanou na skládku, což doufám, že v uvedeném případě snad nemusí být ani pravda. Vodovody a kanalizace Hodonín vodu dodávají přes úpravnu do veřejné sítě více jak padesát let desítkám tisíc obyvatel jako jednu z nejkvalitnějších vod v rámci České republiky.

Věřím tedy, že existuje možnost vyvezení naplavenin z takřka vypuštěné údolní nádrže Koryčany na pole, a také věřím, že nebudeme muset neekonomicky nádrž za pár let znovu vypouštět a čistit, když se v současné době naskytla taková příležitost. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jak jsem zmínil, pan ministr vám odpoví písemně do 30 dnů.

A nyní prosím pana poslance Holomčíka, který bude interpelovat paní ministryni Schillerovou ve věci daně z remízků. Prosím.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážená paní ministryně, my jsme se setkali před Vánoci na pracovním jednání vedení zemědělského výboru s vámi, s panem ministrem zemědělství a panem ministrem životního prostředí a řešili jsme, zjednodušeně řečeno, daň z remízků. Tedy daň z pozemků, kterou musí platit zemědělci přesto, že na ní mají remízky, větrolamy nebo háje, meze a vlastně tyhle prvky, které nějakým způsobem napomáhají schopnosti krajiny zadržovat vodu.

To téma zadržování vody je v současné době velice důležité. Je správně, že jako představitelé státu to říká vláda zemědělcům - dělejte remízky, snažte se zadržovat vodu v krajině. Jdou na to i z veřejných rozpočtů nějaké peníze. A tedy tahle smutná skutečnost, že potom ti zemědělci jsou nuceni za tady ty krajinotvorné prvky platit daně, nám přijde dost nešťastná.

Já bych se chtěl zeptat, protože ta pracovní schůzka proběhla už prakticky před čtvrt rokem cirka, tak bych paní ministryni rád požádal, jestli by nám mohla říct, jaký je postup, jak se ty práce vyvíjejí. Je to z toho důvodu, že se mě často na to ptají zemědělci na různých pracovních setkáních. Tak bych moc rád věděl, co jim mám vlastně říct. Protože to, přiznám se, sám nevím. Tak jestli můžu paní ministryni poprosit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně bude nyní odpovídat. Jenom upozorňuji, že náš čekají teď čtyři interpelace na paní ministryni po sobě. Prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, já se jenom pokusím prvně shrnout, o co vlastně jde, protože vy jste v obraze, ale zde přítomní poslanci ne.

Takže od daně z pozemků - trošku legislativy - jsou osvobozeny pozemky remízků, hájů, větrolamů, mezí na orné půdě, trvalých travních porostů, pozemky ochranného pásma vodního zdroje prvního stupně a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat. Ustanovení je takto aplikováno už od 1. 1. 1993, to znamená od nabytí účinnosti zákona o dani z nemovitých věcí.

Hned v úvodu bych ráda zdůraznila, že ta současná situace kolem remízků - to, že se to začalo debatovat a objevovaly se na to různé názory a dotazy, já jsem jich sama podepisovala několik - hájů, větrolamů není zapříčiněna tedy žádnou změnou zákona o dani z nemovitých věcí. Protože žádná nebyla přijata, pořád to stavíme na stejné právně úpravě. Abychom si vysvětlili, proč se najednou objevilo takové množství těchto dotazů. Takže ta příčina je jinde a já objasním kde. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP