(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Toto je určitě samozřejmě velmi, velmi citlivá a závažná otázka. My ji určitě nepodceňujeme. Ty indikace o tom, že zkrátka některé nemocnice nemají v úhradách na ono navýšení, jsme dostali. Proto jsme začali vyjednávat s kraji. Pravdou je, že to navýšení platů a mezd sester celkově pokryto být mělo. Tak to bylo propočítáno. To znamená, není to tak, že by se dělala nějaká navýšení, aniž by s tím počítaly úhrady. Tam jednoznačně byly určeny peníze na základě dohodovacího řízení, kde si poskytovatelé tedy toto dohodli s pojišťovnami na příplatky za směnnost ve výši 4,6 miliardy korun a zbytek do těch celkových asi 13,5 miliardy pro poskytovatele lůžkové péče pak samozřejmě z těchto úhrad navýšení bylo možno a je možno hradit navýšení zbytku platů. Přesto samozřejmě jsme měli ty indikace od krajů zejména.

My jsme proto nabídli krajům, že propočteme vlastně úhrady v roce 2019 na základě jejich dat a uděláme analýzu toho, jestli nemocnice mají na navýšení, nebo nemají. Na Ministerstvo zdravotnictví se kraje obrátily a musím říci, že ne všechny. Řada krajů neindikovala žádné problémy. To znamená, není to systémový problém. Většina krajů, většina nemocnic na to navýšení peníze má. Některé kraje se na nás obrátily s tím, abychom tyto propočty udělali. My jsme samozřejmě vyhověli, vyžádali jsme si data z jednotlivých nemocnic a provedli jsme onen propočet. A ten skutečně, ta analýza jednoznačně potvrdila na základě dat, která jsme dostali od těch příslušných krajů, že drtivá většina nemocnic má dostatek úhrad na navýšení mezd dle nařízení vlády. To je třeba říci, byť samozřejmě na nemocnice, které odměňují podle zákoníku práce, se nařízení vlády přímo nevztahuje. Ale i tak by měly mít dostatek úhrad na navýšení mezd.

Potenciální problém u jednotlivých nemocnic jsme nalezli v Kraji Vysočina a v Moravskoslezském kraji, to znamená pouze ve dvou krajích. Tyto kraje teď analyzujeme hlouběji, jsme dohodnuti s Asociací krajů, s jednotlivými představiteli těchto krajů, že uděláme i separátní schůzky s kraji a s jednotlivými nemocnicemi a podíváme se na to, kde je zkrátka problém, protože tam byla i nějaká data, která úplně neodpovídala. Zrovna v jedné nemocnici na Vysočině nám byla dodána data, že meziročně došlo k navýšení o 400 sester v té nemocnici. Takže tam asi byla i nějaká chyba na úrovni těch dat. Takže my toto musíme vyčistit, musíme se podívat zkrátka, kde ty problémy jsou způsobeny, jestli je to třeba růstem personálu právě, se kterým se nepočítalo v té úhradové vyhlášce, nebo se jedná o chybu v datech, nebo je tam nárůst nějakých jiných mandatorních výdajů.

Ale znovu opakuji, i na základě té analýzy, kterou jsme provedli, tak to není tak, že by šlo o systémový problém. Problém indikují některé kraje, některé nemocnice, z našeho pohledu na základě těch detailních propočtů a dat, která jsme dostali od těch nemocnic, dva kraje mají reálně problém, nebo mohou mít. A teď s nimi budeme jednat, jsme na tom domluveni, máme domluvena separátní jednání a věřím tomu, že řešení najdeme. Je tam řešení možné i například ve smyslu navýšení záloh, protože je pravdou, že možná ty nemocnice také si nevyjednaly s pojišťovnami vyšší zálohy odpovídající vlastně nárůstu, takže tam také je třeba ještě nějaký prostor. Takže budeme jednat s nemocnicemi individuálně, budeme jednat pak s pojišťovnami a věřím tomu, že řešení najdeme. Ale znovu opakuji, většina nemocnic na navýšení mezd a platů sester má.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem ještě o doplňující otázku.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Já děkuji panu ministrovi za odpověď i za to, že jedná s těmi kraji. To je samozřejmě v pořádku a vážím si toho. Nicméně je potřeba říci, že kraje nebo některé kraje, které ty problémy teď neudávají, mají nemocnice ve formě obchodních společností a tam k tomu navýšení nedošlo. Takže já bych v tomhle ohledu s tím hodnocením počkal, až budeme mít třeba hodnocení alespoň prvního půlroku vývoje mezd v těch jednotlivých nemocnicích, a pak si myslím, že to hodnocení můžeme provést. A potom je potřeba říci, že nemocnice mají letos ještě další neočekávané náklady, a to jsou například výrazně zvýšené ceny energií. To znamená, že ono potom, když to dáme všechno do jednoho balíku, tak skutečně nemocnice mít problém budou. Pevně doufám, že ne tak velký, jak to možná v tuto chvíli vypadá. Ale já bych s tím hodnocením mezd počkal alespoň po prvním pololetí.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan ministr má zájem, takže ještě odpoví.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Bezesporu ano, bezesporu ano. My jsme domluveni i s ÚZIS, že provedeme mimořádný sběr dat někdy v průběhu prvního pololetí, kdy budu chtít tedy vědět, jak došlo k navýšení platů a mezd v jednotlivých nemocnicích. A také je třeba připomenout, že v řadě nemocnic došlo třeba k dohodě na úrovni vedení nemocnice a zástupců odborů o jiném rozdělení, než bylo nastaveno v nařízení vlády, právě v těch nemocnicích třeba, které jsou ve formě obchodních společností, akciové společnosti, a je tam tedy odměňováno na základě mzdy. Tak v řadě nemocnic se odbory dohodly jinak, to znamená, že třeba ty peníze se rozprostřely mezi více skupin zaměstnanců, nikoliv pouze cíleně na ten směnný personál. Pro nás samozřejmě taková dohoda je prioritní. Ta má přednost, dohoda mezi vedením nemocnice a zástupci odborů má vždy přednost před nařízením vlády, které samozřejmě ani není aplikovatelné u těch obchodních společností. Takže situace v každé nemocnici je také trošku individuální.

Co je ale důležité, a to si samozřejmě musíme vyhodnotit, za prvé tedy jaké bylo to navýšení reálné, to máte pravdu, to si musíme vyhodnotit na základě sběru dat, a také jaký efekt to mělo na reálnou personální politiku. Protože my jsme to opatření dělali s nějakým účelem, s účelem navýšení personálu ve směnném provozu. A musíme si vyhodnotit, a to je také to, co mě samozřejmě bude zajímat, jestli ten reálný efekt to mělo, protože pak se podle toho budeme muset zařídit třeba i pro další rok, jestli má smysl jít touto cestou, anebo třeba hledat nějaké cesty jiné. Ale teď je to velmi předčasné hodnotit, jsme v zásadě na začátku roku. (Předsedající: Čas.) A souhlasím s tím, že uděláme ten mimořádný sběr dat a o tom vás budeme pak informovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož v souladu s jednacím řádem poslední interpelace může být položena nejpozději v 17.55 hodin a jelikož máme 17.57 hodin, ukončuji dnešní jednací den. Pokračovat budeme zítra v 9 hodin ráno bodem číslo 103 o svobodném přístupu k informacím.

Děkuji vám a přeji vám pěkný zbytek dne.

 

(Jednání skončilo v 17.57 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP