(9.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, pane místopředsedo, o vaší námitce budeme hlasovat, zdali tedy má být pod podpisovou listinou, co se týče vyjádření veta, zdali tam má být upřesněno, čeho se to týká. (Připomínky z pléna.) Proti mému postupu. Samozřejmě budeme o tom hlasovat a budeme o tom hlasovat jako první, aby byl klid hned zkraje, aby nebyla nervozita.

Tak, máme ještě nějaký další zájem o vystoupení? Já to vím, s přednostními právy, a teď tedy máme písemné přihlášky, což máme tady jednu a je to paní poslankyně Pekarová. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se také podívala na tu podpisovou listinu, je to i více než dvacet poslanců, tak nebudu číst ten zbytek, který tady přečten nebyl, ale myslím si, že byste měli mít dostatek odvahy se za svého kolegu tady postavit i veřejně. To znamená hlasovat o tom bodu a nikoliv jej vetovat. Tady už jsme odehráli, ještě se odhlasuje, jestli námitka bude přijata, nebo nebude. Ale myslím si, že to chování, kterého se tady dopustil nejenom pan poslanec, v té době ještě ne předseda Poslanecké sněmovny Vondráček, ale někteří další, třeba pan poslanec Janulík, protože on na tom nebyl sám, na tom piedestalu tady, bychom měli jasně všichni odsoudit, měli bychom se za něj omluvit, protože to jsou reprezentanti nás všech. A pokud vám toto přijde skutečně jako něco běžného, přípustného, normálního, tak se přece za to nemusíte stydět a můžete pro to jasně zvednout ruku, nebo respektive zvednout ruku proti tomu, aby se něco takového tady vůbec projednávalo.

Víte, já se domnívám, že tato Sněmovna, a nejsou to jen ty důvody, které už tady zazněly, které mě také zajímají, požívá speciálního režimu. Všichni to víme, nemůže sem do jednacího sálu přijít jen tak někdo. Je tady ochranka, je tady celá řada pravidel, která musíme respektovat, ať už je to v jednací den, nebo je to mimo jednací hodiny. A ta pravidla byla zřejmě porušena. Další pravidla, která byla porušena, byla pravidla slušného chování. A to je něco, na čem bychom se snad mohli shodnout. (V sále je hlučno.)

Teď v této diskuzi, která se od včerejška odvíjí, jsem zaznamenala třeba i výtky určitých občanů, kteří psali: Já jsem učitel, a jak teď budu říkat dětem ve školách, že toto chování není přípustné? Že prostě toto je věc, která je za hranou? Vy se tady podivujete někteří, ale já si myslím, že je to zcela relevantní výtka. My jsme politici, kteří by měli snést... (Odmlka pro hluk v sále. Předsedající: Já vás poprosím o klid.) ... přísnější měřítka na naše chování, a pokud nejsou schopni někteří vzdát se takovýchto projevů, tak si myslím, že to o nich mnohé vypovídá. Jsem dokonce přesvědčena o tom, že politické funkce lidi nemění, jen ukazují skutečnou podstatu těch lidí a jejich skutečné vlastnosti.

Já tedy chci navrhnout bod, který se bude jmenovat Ostudné chování předsedy Poslanecké sněmovny, jako druhý bod dnešního jednání a prosím, abychom se k tomu a abyste se i vy k tomu postavili čelem a neschovávali jste se za veto. Abychom o něm hlasovali, aby i lidé viděli, kdo považuje toto chování skutečně za ostudné a kdo s ním souhlasí. Děkuji. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. Teď s přednostním právem místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Na základě dohody vedení Sněmovny a s některými předsedy poslaneckých klubů stahuji svoji námitku s tím, že je dohoda na tom, že ten postup změníme a jednoznačně se na tom domluvíme na grémiu. Tolik za mě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Reflektuji to a nyní se rozhlédnu po sále, jak to tedy... Máme nějaké další přihlášky na program? Nemáme, takže přistoupíme postupně k hlasování o návrzích. Já zagonguji, pakliže tady nejsou v dostatečném množství ještě někteří poslanci a poslankyně.

Takže přečtu mezitím omluvy. Omlouvá se pan ministr Dan Ťok od 9 hodin do 10 hodin z pracovních důvodů a s náhradní kartou číslo 6 hlasuje paní poslankyně Majerová.

Takže nejprve tady zazněl návrh paní poslankyně Němcové, nicméně který zněl Hudební produkce předsedy sněmovny v památkově chráněném prostoru jednacího sálu. Zde máme ovšem veto dvou poslaneckých klubů, hnutí ANO, KSČM, takže o tom hlasovat nebudeme.

Dále tady máme návrh předsedy poslaneckého klubu ČSSD pana poslance Chvojky. Těch návrhů je tady vícero.

 

Takže zaprvé bod 19, Státní pozemkový úřad, zařadit pevně na 13. 3. jako třetí bod. Takže všichni víme, o čem hlasujeme.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 133, přihlášeno 173 poslanců. Pro 141. Proti 1. Návrh byl přijat.

 

Další návrh pana předsedy poslaneckého klubu ČSSD, pana poslance Chvojky, je bod 22, krmiva, tisk 397, zařadit jako čtvrtý bod 13. 3. odpoledne.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 134. Přihlášeno 173 poslanců. Pro 123. Proti 0. Návrh byl přijat.

 

Další návrh pana předsedy poslaneckého klubu ČSSD Chvojky je bod 24, je to zákon o lesích, tisk 408, zařadit jako pátý bod na 13. 3. odpoledne.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 135. Přihlášeno 173 poslanců. Pro 170. Proti 0. Návrh byl přijat.

 

Vypořádali jsme se s návrhy předsedy poslaneckého klubu ČSSD pana poslance Chvojky. A nyní paní poslankyně Věra Kovářová navrhuje zákon o pozemních komunikacích, tisk 338, bod 75, a jsou tady dva návrhy.

 

Zaprvé budeme hlasovat o tom, zdali ho 13. 3. navrhuje zařadit po již pevně zařazených bodech.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 136. Přihlášeno 173 poslanců. Pro 58. Proti 0. Návrh byl zamítnut.

 

V tomto případě paní poslankyně Kovářová navrhuje druhou variantu, aby to bylo zařazeno jako bod 6 po bodech, které byly schváleny na návrh pana poslance Chvojky.

Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 137. Přihlášeno 174 poslanců. Pro 61. Proti 0. Návrh byl zamítnut.

 

Jako poslední návrh na úpravu pořadu schůze Poslanecké sněmovny tady mám návrh paní poslankyně Pekarové Adamové. Je to bod s návrhem Ostudné chování předsedy Poslanecké sněmovny a navrhujete zařadit dnes jako druhý bod.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 138. Přihlášeno 172 poslanců. Pro 46. Proti 55. Návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP