(9.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A vy nejste ani ochotni hlasovat o znění toho bodu. Můžete být proti. To vám můžu vyčítat, nemusím vyčítat. Na to máte plné právo. Nicméně, pane místopředsedo Okamuro, myslím, že ta podpisová listina se nevztahuje na ten bod. Ten bod měl konkrétní název. Samozřejmě vetovat se to dá, můžeme dát časový prostor poslancům, mohou to doplnit, ten název bodu, pak to bude plně v souladu s jednacím řádem. Ale bianko šek na to, že už nikdy se nebude hlasovat o žádném návrhu programu, doplnit program například na této schůzi nebo příští. Příště byste mohli podepsat listinu, námitka na zařazení nového bodu, na kterékoliv příští schůzi. Bylo by to stejně cenné jako to, to znamená bezcenné. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: S přednostním právem předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Já bych jenom řekl, že jsem obdržel ten návrh v průběhu toho, kdy byl ten návrh navržen, takže z mého pohledu je to v pořádku i podle dosavadní sněmovní praxe a také jsme se tady poradili s vedením Sněmovny. Tak pane předsedo, prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Když se mě včera novináři ptali, co na to říkám, tak jsem řekl: Pitomostmi se nehodlám zabývat. Já bych upřímnosti té snahy bavit se o této záležitosti věřil v okamžiku, kdyby se stejným zápalem kolegyně a kolegové, kteří navrhují tento bod, se tady rozhořčovali nad trenýrkami nad Hradem nebo kdyby alespoň jemně obočí povytáhli při řádění Pussy Riot v chrámu Krista Spasitele. To bych jim potom věřil. To bych se k tomu dokonce i připojil. (Pobavení na pravé straně sálu.) Ale protože všechno má jakýsi svůj účel, tak i tomuto nevěřím, že je to vedeno ušlechtilou snahou o ochranu historické památky, kterou tento sál je. A já si osobně myslím, že náš čas bychom neměli nad podobnými věcmi utrácet.

Kdyby náhodou byla nějaká pochybnost o platnosti onoho seznamu, který vetuje zařazení tohoto bodu, vzpomínám si, v době, kdy byl předsedou Poslanecké sněmovny Václav Klaus, podobným způsobem jsme my, klub KSČM, také nějakým seznamem vetovali nějaký bod, a nám to tehdy Sněmovna neuznala. Tak aby to bylo čisté a jasné, pokud někdo jiný ještě bude vetovat zařazení tohoto bodu jako poslanecký klub, poslanecký klub KSČM se k tomuto vetu připojí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. A pak tady mám písemnou přihlášku poslankyně Pekarové. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já se nechci vyjadřovat k obsahu toho návrhu. Čistě k těm procesním záležitostem jsem chtěl říct, že souhlasím s názorem, že je opravdu nešťastné předkládat listiny, na kterých není uvedeno, jakého bodu se to týká. Máme v našich právních předpisech zakotveno, že projev vůle musí být dostatečně určitý, a pokud není jasné, kterého bodu se týká, tak je neplatný. Pokud tady existovala taková praxe, že se předkládají listiny pouze se seznamem podpisů a někdo k tomu řekne, čeho se to vlastně týká, nebo v okamžiku, kdy se předkládá ten bod, tak se omlouvám, ale z právního hlediska to nelze považovat za validní.

Čili já bych poprosil, jestli by bylo možné, pokud tady takováto praxe byla, tu praxi upravit a podepisovat anebo předkládat listiny, ve kterých bude uvedeno, kterého bodu se konkrétně týkají. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dosavadní praxe byla taková, že máme v zákoně o jednacím řádu větu: Návrh na doplnění schváleného pořadu schůze Sněmovny nelze projednat, vznesou-li proti němu námitku nejméně dva poslanecké kluby nebo 20 poslanců. Není to více specifikováno, poradili jsme se s vedením Sněmovny, je to dosavadní zvyklost tímto způsobem to podat, je to přijatelné a já jsem to také v tomto smyslu přijal. A upřímně řečeno, už jsme to přijali, takže na tom ani nehodláme v tuto chvíli nic měnit. Ale je to otázkou další diskuse případně potom ale u dalších, budoucích záležitostí.

Takže místopředseda Sněmovny, poslanec Pikal, potom předseda ODS Petr Fiala. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já s vámi, pane místopředsedo, nemůžu souhlasit. V tom jednacím řádu se jasně píše proti němu, a na té podpisové listině není, pokud jsem to pochopil, stanoveno, proti kterému navrženému bodu se ta námitka podává. Takže já dávám námitku proti vašemu postupu. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Je tedy pravda, že vy jste se hlásil o něco dřív. Dáme prostor předsedovi hnutí ANO. Prosím. Omlouvám se, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl vznést veto na zařazení tohoto nového bodu jménem poslaneckého klubu ANO a KSČM.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme tady veto. Nyní předseda ODS Petr Fiala. Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Tím je to, pane místopředsedo, vyřešeno. Formálně je to v pořádku, nicméně já se ohrazuji proti vašim slovům, že vedení se tady poradilo a že to takhle je přípustné. Já s tímto postupem nesouhlasím, podle mě to není přípustné, a navrhuji, abychom se na vedení Poslanecké sněmovny domluvili, že tímto způsobem nelze vetovat návrh na zařazení nového bodu, pokud tam není napsáno ani datum, ani ten bod, proti kterému je to veto vznášeno. To je můj názor. A nemůžete vydávat váš názor za stanovisko vedení Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já se omlouvám, že jsem vás do toho vedení šířeji nezahrnul. Pravda, s vámi jsem se neporadil, poradil jsem se s prvním místopředsedou Poslanecké sněmovny, poslancem Filipem, a také s ředitelkou organizačního odboru. (Smích zprava.) To znamená... No, jestli je někdo zvolen prvním místopředsedou Poslanecké sněmovny, tak jsem se ho zeptal. A byl vybrán předsedou Poslanecké sněmovny. Dobře. Já bych o tom dál už nepolemizoval. Myslím si, že je určitě namístě, abychom se o tom poradili, pakliže jsou nějaké námitky.

Takže další vystoupení, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Pan místopředsedo, vaším prostřednictvím mluvím k vám. Vedení Sněmovny jsou volení zástupci, nikoliv aparát Poslanecké sněmovny. To jenom pro pořádek, abyste si srovnal, kdo Poslaneckou sněmovnu řídí.

A k tomu vetu, které zde zaznělo. Samozřejmě máte na to plné právo, mohl jste si vybrat z koaličních partnerů i sociální demokracie, jejímž jménem jste mohl to veto dát, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího. Vybral jste si komunistickou stranu, protože tohle chování skutečně víc svědčilo a vypovídá o komunistickém papalášském chování než o čem jiném. Myslím si, že tím, že se dostatečně nevymezujete vůči tomuto chování, tak pouze připouštíte to, že toto chování jste ochotni tolerovat, připadá vám normální a nechcete o něm diskutovat. Kdybyste aspoň řekl, že vám skutečně nepřipadá normální tančit na stole, tančit zde na těchto stolech řídícího schůze, tak bych to pochopil. Jediné, co se děje, je, že posunujete hranici, co je ještě možné a co jsme ochotni tolerovat. Mně osobně je to líto, protože to snižuje důstojnost Poslanecké sněmovny. Můžeme tady svést tisíc soubojů ohledně různých zákonů a je to naprosto v pořádku. Ale věřte, že tančit na stolech v Poslanecké sněmovně je nepřijatelné a je za hranou. Čekal jsem v tomhle tom u vás větší míru citlivosti a respektu k této komoře. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Honosíme se tady kde kdo demokratickými přístupy, demokratickým étosem a já nevím čím vším. A takovou tu minimální zásadu slušnosti, když už se nějaké slušnosti dovoláváme, že bychom měli jednat za přítomnosti toho, jehož se ta věc tak bytostně dotýká, to si jaksi nepřipouštíme? Ptám se jen tak do prostoru. Pan předseda tady není, tak pojďme to odložit, bavme se o tom a hlasujme o tom, až tady pan předseda bude, například. To je jeden z hlavních důvodů, proč jsem se k tomu vetu připojil.

A pak ještě krátké, leč pro dnešní den důležité doplnění mého vystoupení. Víte, my místo toho, abychom dnes tak trošku svátečně si tento pátek užívali, tak jsme zase zabředli do sporů, které snad ani nejsou hodny tohoto sboru. A proto si dovolím, vedle toho, co se tady děje, a možná také abych to trošku přehlušil i směrem k veřejnosti, všem ženám přítomným v toto budově a všem ženám-občankám České republiky popřát vše nejlepší k Mezinárodnímu dni žen. Děkuji. (Potlesk spíše zleva a středu sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě s přednostním právem místopředseda Sněmovny, poslanec Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já si dovolím pár poznámek. Zaprvé bych chtěl upřesnit, že první místopředseda Sněmovny nebyl na první místopředsednickou pozici zvolen, ale byl na ni jmenován. To jenom pro přesnost. Tím nesnižuji nijak to, že na této pozici je, nicméně Sněmovna ho tam nezvolila.

Druhá věc. Já bych trval na své námitce, i když samozřejmě chápu, že to veto již zaznělo od dvou klubů, to znamená, že ten bod již projednáván nebude. Nicméně považuji za vhodné se procesně vyrovnat s tím, jestli tedy je, nebo není možno předkládat bianko šeky. (Mpř. Okamura: Ano, budeme o tom hlasovat.) Tedy pardon bianko podpisové listiny.

A třetí věc už jsem asi řekl, takže děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP