(10.40 hodin)

 

Poslanec Ondřej Profant: Nyní budeme hlasovat o legislativně technických návrzích, jak byly předneseny.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 146, přihlášeno 172 poslankyň a poslanců, pro 171. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Nyní budeme hlasovat návrh F1 kolegy Bartoška, který vypouští všechny věci týkající se stošestky z návrhu zákona. Garanční výbor tento návrh doporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Předkladatel? (Stanovisko nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 147, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro 147, návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dalším návrhem je návrh A1 výboru pro veřejnou správu. Ten je u garančního výboru bez doporučujícího stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko předkladatele? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 148, přihlášeno 172 poslankyň a poslanců, pro 25. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Ondřej Profant: Teď se nám staly nehlasovatelnými návrhy A2 a A3. Budeme hlasovat o návrhu B1, který je od výboru pro obranu a který garanční výbor nedoporučuje. (Ze sálu se ozývají hlasy: A4.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Zpravodaj se domlouvá s poslancem Bendou.) Takže znovu.

 

Poslanec Ondřej Profant: Budeme teď hlasovat B1 a až pak A4. Lišilo by se to podle toho, jak dopadlo hlasování k návrhu F1. Kdyby byl neschválen, tak by to bylo jinak.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím o stanovisko, abyste ještě jednou zopakoval.

 

Poslanec Ondřej Profant: Návrh B1, nedoporučující stanovisko výboru.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo. Vzhledem k tomu, že vnímám jisté nesrovnalosti v rámci procedury, tak aby nedošlo k pochybení, žádám vás o pětiminutovou přestávku, abychom si srovnali, v jaké fázi hlasování této procedury jsme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobře. Vyhlašuji přestávku do 10.48.)

 

(Jednání bylo přerušeno od 10.43 do 10.48 hodin.)

 

Takže máme 10.48, já zagonguji, aby přišli všichni do jednacího sálu. Poprosím vás o klid, protože procedura je opravdu složitá. Předpokládám, že se sladily noty, abychom mohli pokračovat.

Prosím, pane zpravodaji, můžete pokračovat.

 

Poslanec Ondřej Profant: O přestávce jsme se tady shodli po konzultaci s legislativou, že teď má být opravdu A4. Prohodil jsem tyto dva body. Chci vás ujistit, že teď už je procedura lineární, takže už tam nebudou takovéto problémy. Tady byl složitější ten výborový návrh.

Teď budeme hlasovat A4, což je návrh výboru pro veřejnou správu. Výbor pro veřejnou správu k němu nezaujal žádné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já bych poprosil, jestli byste mohl více mluvit na mikrofon, protože já to tady prostě neslyším.

 

Poslanec Ondřej Profant: Ano. Takže budeme hlasovat návrh A4 bez stanoviska garančního výboru.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko předkladatele? (Nesouhlasné.)

 

Poslanec Ondřej Profant: Omlouvám se, ještě bych rád upozornil, že tohle je právě návrh související s GDPR a jednáme o něm v jiném tisku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 149, přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro 2. Návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP