(10.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V tuto chvíli nemám přihlášeného nikoho do rozpravy, takže končím rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Pan navrhovatel? Ne. Zástupci jednotlivých výborů? Není zájem. Já zagonguji před hlasováním.

Než budeme pokračovat, přečtu omluvy. Pan poslanec Klaus se omlouvá od 11.40 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Marian Jurečka dnes od 11 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Jana Levová od 10.30 do 11.30 z pracovních důvodů, paní poslankyně Andrea Babišová z dnešního jednání ze zdravotních důvodů, pan poslanec Milan Chovanec od 11 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů.

V tuto chvíli přistoupíme k hlasování o zamítnutí. V případě, že toto neprojde, budeme hlasovat o návrhu na opakování druhého čtení. A v případě, že ani toto neprojde, tak přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já znova zagonguji. Poprosím vás o klid, abychom věděli, o čem hlasujeme. Já to znovu zopakuji. Budeme v tuto chvíli hlasovat o zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? (Námitky navrhovatele a zpravodaje.) Ukončuji hlasování, prohlašuji ho za zmatečné. Odhlašuji tady všechno, co tady mám. Omlouvám se. A budeme v tuto chvíli hlasovat o návrhu na opakování druhého čtení.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? (Ze sálu se ozývají hlasy: Odhlásit.) Odhlásit. Takže ukončuji hlasování. (V sále je neklid.) Odhlásím vás všechny. Přihlaste se prosím svými registračními kartami. Tak. Přihlášení po odhlášení jste. Nechám hlasovat o vrácení do druhého čtení. Znovu vás odhlásím. Poprosím vás o registraci.

Pan předseda Vondráček má náhradní kartu číslo 10.

Jste všichni přihlášení po odhlášení? Abychom se znovu nepřihlašovali a neodhlašovali.

 

Budeme hlasovat o návrhu na opakování druhého čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 141, přihlášeno 169 poslanců, pro 62. Návrh byl zamítnut.

 

V tuto chvíli budeme hlasovat o zamítnutí tohoto zákona.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 142, přihlášeno 169 poslankyň a poslanců, pro 36. Návrh nebyl přijat.

 

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Takže já si myslím, že ještě před procedurou by se mělo hlasovat stažení návrhu C, které tu vznesl pan kolega Michálek k jeho návrhu. Nebo to můžeme udělat automaticky. (Poslanec nehovoří na mikrofon. Poslanci špatně slyší. Namítají, aby řeč znovu opakoval.) Takže já si myslím, že bychom ještě jako úplně první před procedurou měli hlasovat stažení návrhu C, které chtěl předkladatel - tady Jakub Michálek.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrá. Takže já nechám hlasovat o stažení návrhu C.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 143, přihlášeno 170 poslankyň a poslanců, pro 166. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dále budeme hlasovat -

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já bych vás poprosil, jestli byste nás mohl znovu seznámit s procedurou, abychom si ji odhlasovali.

 

Poslanec Ondřej Profant: Ano, ano. On ještě tam bude protinávrh pana Bendy k proceduře.

Takže samotná procedura, abychom věděli, k čemu děláme protinávrh. Samotná procedura je sněmovní tisk 52. Tak ta je přímo v tisku. Tam asi není potřeba nějaké velké seznamování. Bude se hlasovat nejdříve legislativně technické návrhy, poté F1, poté A1, A2, A4, poté A3, poté B1. Dále E1, I2, E2.1, E2-2, B2, B3, B4, C, D, F - C bylo staženo, velmi se omlouvám. Takže D, F2, F3, F4, F5 dohromady. I3, následuje G1 a G2-6, G2-4 a 5, G2-7, G2-8 až 10, G2-11. Následně G, které vychází z pozměňovacího návrhu 1824, jako celek. Pak návrhy H, I1, I4, I5, J1, J2, K a L.

Při načítání procedury, jak jsem již upozornil, kvůli aktuálními vývoji musíme rozčlenit bod 4 procedury na tři body kvůli totožnosti s úpravou ve sněmovním tisku 139. To jsou ty změnové zákony k GDPR. Oddělit pozměňovací návrhy A4 do vloženého bodu 4+. Zbytek pak musíme rozdělit na dvě varianty, neboť po načtení legislativně technické úpravy k A1 A2 v případě přijetí F1 se stává nehlasovatelným.

Procedura by tedy zněla: bod 4a - návrhy A1, A2. Bod 4b - návrhy A1, A2, bod 4+ návrhy A4. To je úprava, k níž nás nutí technická stránka věci.

Pak je tu onen... Teď budeme ještě hlasovat ten protinávrh pana poslance Bendy, který vlastně prohazuje bod 10 a 13 procedury. To znamená hlasovat B4 namísto E2-2. Takže teď bychom měli hlasovat o protinávrhu pana poslance Bendy.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já nejprve nechám hlasovat o proceduře. Pan poslanec Benda se hlásí k proceduře. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Já se velmi omlouvám, pane zpravodaji, ale jedno upřesnění. V bodu 4 se dá hlasovat bod A1, ten je hlasovatelný s tím návětím. Bod A2 se hlasovat nedá. Ten s tím není spojen. Ten už je vypuštěn. Bod A3 je také nehlasovatelný. A A4 je hlasovatelný. Takže v bodě 4 je hlasování A1 a A4. Ale body A2 a A3 už jsou nehlasovatelné, pokud projde F. (Zpravodaj: Ano, je to tak.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak, dobře. Já doufám, že jste všichni pochopili proceduru jako já. (Pobavení v sále, rozruch.) Necháme si ji tedy odhlasovat, že souhlasíme s takto navrženou procedurou.

 

Poslanec Ondřej Profant: Ne, ne, ne. Ten protinávrh. Nejdřív hlasujeme protinávrh pana Bendy, který zaměňuje ten návrh výboru pro obranu namísto návrhu pana Kalouse. Zaměňuje pořadí i hlasování, ale ony jsou neslučitelné, takže o kterém se bude hlasovat jako první. To je jen prohozené.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrá. Takže nechám hlasovat o protinávrhu pana Bendy.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 144, přihlášeno 172 poslankyň a poslanců, pro 71. Návrh byl zamítnut.

 

V tuto chvíli si necháme odsouhlasit proceduru, jak byla přednesena.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro takto navrženou proceduru? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 145, přihlášeno 172 poslankyň a poslanců, pro 155. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP