(11.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko předkladatele? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 162. Přihlášeno 176 poslankyň a poslanců, pro 61. Návrh byl zamítnut. Další

 

Poslanec Ondřej Profant: Dále je bod 25 hlasovací procedury. Zase bod G z pozměňovacího návrhu, ze sněmovního dokumentu 1824, to je jeden celek, garanční výbor ho nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko předkladatele? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 163. Přihlášeno 176 poslanců, pro 55. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Ondřej Profant: Tak, nyní máme body H nehlasovatelný, totožný s F1, I1 nehlasovatelný, totožný s F1, I4 nehlasovatelné, totožné s E1-3. A přejdeme tedy do bodu procedury 29, kde je návrh I5. Bez stanoviska výboru.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko předkladatele? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 164. Přihlášeno 177 poslankyň a poslanců, pro 57. Návrh byl zamítnut. Další prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dále jsou body J1 a J2. Oba dva jsou nehlasovatelné, protože jsou totožné s E1-3 a E1-2, čili přejdeme k bodu K, který je, jsou technické změny ohledně pdf nahrávaných do registru smluv. Garanční výbor dal nedoporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko předkladatele? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 165. Přihlášeno 177 poslankyň a poslanců, pro 135. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Poslední pozměňovací návrh je návrh L, který odsouvá účinnost do devátého měsíce daného kalendářního roku po vyhlášení a bez stanoviska výboru.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Připomínka z pléna.) Prosím? (Hlasy z pléna.)

 

Poslanec Ondřej Profant: Kalendářního roku, kdy bude vyhlášen ve Sbírce. (Hlasy z pléna.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Já se moc omlouvám, ale když už pan zpravodaj to komentuje, tak prosím, ať to komentuje správně. Není to devátý měsíc kalendářního roku, ale nabývá účinnost prvním dnem devátého měsíce kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Odsouvá o devět měsíců. Není to 1. září, ale devět měsíců po jeho účinnosti. Tak prosím, buď to neříkejme, nebo to říkejme přesně.

 

Poslanec Ondřej Profant: Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak, děkuji za zpřesnění panu předsedovi Bendovi. A stanovisko? (Zpravodaj: Bez stanoviska výboru.) Předkladatel? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 166. Přihlášeno 177 poslankyň a poslanců, pro 42. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Ondřej Profant: Teď už nám zbývá jen zákon jako celek, ke kterému dal garanční výbor doporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Ivana Bartoše, Jakuba Michálka, Radka Holomčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 50, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se kdo, je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 167 přihlášeno 177 poslankyň a poslanců. Pro 113. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk vpravo.)

 

S přednostním právem se hlásí pan předseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, paní a pánové já jen reakci. Nechtěl jsem narušovat průběh hlasování a neměl jsem to k dispozici okamžitě, když hovořil pan zpravodaj, respektive zástupce navrhovatelů, a dovolte mi tedy odcitovat z nálezu Ústavního soudu číslo 32 z roku 2017. Ústavní soud neshledal srovnatelné postavení s jinými subjekty. Takže přesně opačně říkal pan kolega Michálek. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan předseda Michálek s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Pokud se chcete vyjadřovat k činnosti Ústavního soudu, tak prosím uveďte všechny okolnosti. Nález, který jste citoval vy, je nález jednoho senátu. Já jsem citoval nález, který je nález celého pléna Ústavního soudu. To zaprvé.

Zadruhé, ten nález se týkal toho, předpokládám, že je to ten nález, který se týkal toho, jestli ČEZ má postavení povinného subjektu, a Ústavní soud řekl, že v zákoně je napsáno, že se zákon o svobodném přístupu k informacím vztahuje na veřejné instituce a že ze zákona to není možné dovodit dostatečně určitě. A vyjádřil se, že samozřejmě nic nebrání, aby v případě ČEZu se zákonodárce rozhodl, že bude v tomto režimu. Akorát to musí uvést dostatečně určitě.

Takže není možné používat tento nález, který jste citoval na argumentaci proti tomu, aby ČEZ byl v režimu stošestky. Tolik pro úplnost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: S přednostním právem pan místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jsem přesně citoval nález Ústavního soudu číslo 32 z roku 2017. Reagoval jsem tak na vaše slova, pane předsedo Michálku prostřednictvím předsedajícího, která jste tady řekl, že ta rovnost těch vlastnických forem je zachována. Není zachována! To je ta věta z Ústavního soudu. Tolik ode mne. Já si nemyslím, že tady budeme teď s přednostním právem se předhánět a zdržovat jednání schůze, ale prosím, když se tady argumentuje Ústavním soudem, aby se argumentovalo zásadně pravdivě.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan předseda Kováčik má sice přednostní právo, já bych ho ale požádal, aby umožnil vystoupení panu poslanci Kaňkovskému, který se chce vyjádřit k hlasování.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl jen uvést k hlasování číslo 166, že jsem hlasoval proti, a na sjetině mám pro. Děkuji. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, ano, rozumím. Pan předseda Kováčik. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo pane předsedající. Paní a pánové, jedná se o obsah ve sporu mezi panem kolegou Michálkem a Filipem, nikoliv o formu. Tak jako o obsah jde těm našim spoluobčanům, kteří už od včerejška nás bombardují dopisy a podněty, a já vás při využití přednostního práva jenom nepatrně zdržím, ale přesto si myslím, že jde o závažnou problematiku. Není jenom o tom, co včera běží v médiích a k večeru jsme se potom dozvěděli i z tiskové zprávy policie, respektive státního zastupitelství ve vztahu ke kauzám, které se od včerejška odehrávají, ale i o věci, které šly předtím, a obecně tedy obsahově jde o to, že média mají i závažné informace o probíhajících úkonech stíhání nebo vyšetřování nebo šetření nebo dalších věcech spojených s činností orgánů ať už policie, nebo státní zastupitelství ještě dříve, než policie nebo státní zastupitelství ty vlastní kroky podniká. To jsou podněty, které chodí, věřím, že i vám ostatním, nejen nám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP