(11.10 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Já bych chtěl z tohoto místa a v této situaci vyzvat jednak příslušné parlamentní výbory, to znamená výbor pro bezpečnost, komise, podvýbory, například komisi pro kontrolu GIBS, aby se zcela vážně zabývaly situací, kdy evidentně dochází k úniku informací ať již z policie, nebo ze státního zastupitelství, alespoň tak se nám to může jevit, když je někdo upovídaný ještě dříve než oficiální stanovisko příslušné instituce, ať už policie, nebo státního zastupitelství, zazní na příslušné tiskové konferenci. Podle mého soudu jsou to věci, které vážně narušují důvěryhodnost policie, státního zastupitelství, důvěryhodnost celého procesu vyšetřování. A aspoň řada z nás tak postupuje v okamžiku, kdy dostanu dotaz na podobné věci.

Prosím pěkně, my tady nejsme od toho, abychom komentovali, hodnotili nebo nějakým způsobem vstupovali do živé činnosti živých kauz, které probíhají. Proto ještě jednou prosím, vyzývám, žádám příslušné parlamentní výbory, tedy zejména výbor pro bezpečnost, podvýbor pro policii, komisi pro kontrolu GIBS, aby v rámci své kompetence činily a pokusily se zjistit a nějakým způsobem také vyvodit závěry z toho, že tady taková situace nastává. Dovolím si poznamenat, že to je krok pro upevnění demokracie, nikoliv pro její rozbíjení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem se dále nikdo nehlásí, takže vás seznámím s omluvami, které jsou zde k dispozici. Paní poslankyně Ivana Nevludová se omlouvá z dnešního jednání od 13.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů, paní poslankyně Jana Levová od 11.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů a od 12.30 do konce jednání z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Grospič. (V sále je velký neklid a hluk!)

 

Zahajuji projednávání dalšího bodu. Je to

 

107.
Návrh poslance Karla Raise na vydání zákona, kterým se mění
zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí
nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
/sněmovní tisk 179/ - třetí čtení

Nicméně projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 6. března po ukončení rozpravy před závěrečnými slovy. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 179/4. Usnesení garančního výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 179/5. U stolku zpravodajů je už pan poslanec Karel Rais jako navrhovatel a zpravodaj garančního výboru, což byl rozpočtový výbor, pan poslanec Roman Onderka. Jak už jsem říkal, rozprava byla ukončena.

Ptám se, zda má někdo zájem o závěrečné slovo. Pan navrhovatel má zájem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Velmi stručně jenom proto, že jsme přetrhli informační nit, čeho se ten zákon týká. Návrh zákona se týká toho, že je to v podstatě náprava chyby, která je v návrhu zákona ze Senátu. Týká se toho, že ve stávajícím návrhu je v podstatě prominuta daň z nabytí nemovitosti v případě, když jde o bytovou jednotku v bytovém domě. Zapomnělo se na bytové jednotky v rodinných domech. Toto řeší tento návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, tento materiál a návrh usnesení projednal rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Doporučuje Poslanecké sněmovně schválení tohoto pozměňovacího návrhu a vyjádřil se k jednotlivým pozměňovacím návrhům k návrhu kolegy Raise.

Rozpočtový výbor navrhuje Poslanecké sněmovně jakožto garanční výbor, aby hlasovala o pozměňovacích návrzích v tomto pořadí: A - varianta I, ve znění legislativně technické úpravy, viz bod 1. Pokud bude přijat, jsou pozměňovací návrhy pod označením A varianta II až IV, B i C nehlasovatelné.

Hlasovat dále další legislativně technické úpravy, budou-li ve třetím čtení načteny, a to B - pozměňovací návrh 2022, bod 1 jako celek. Pokud bude přijat, jsou návrhy A varianta II až IV nehlasovatelné.

Dále A varianta II. Pokud bude přijat, jsou návrhy A varianta III až IV nehlasovatelné.

A varianta III. Pokud bude přijat, je návrh A varianta IV nehlasovatelný.

A varianta IV.

Následně B - pozměňovací návrh 2022, bod 2 a B - pozměňovací návrh 2062.

A jako poslední C.

Chci upozornit, že všechny tyto pozměňovací návrhy projednal rozpočtový výbor a ke všem se vyjádřil stejně, to znamená, že je nedoporučuje. Jako poslední hlasování by bylo hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Vidím přihlášku k proceduře. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych dát protinávrh v tom smyslu, že jako předkladateli pozměňovacího návrhu 2022 mi nedává smysl, aby se hlasoval samostatně, proto bych chtěl požádat, aby se pozměňovací návrh 2022 hlasoval jako celek - bod 1 i bod 2 jako druhý, nebo respektive po návrhu A varianta I. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Jestli rozumím protinávrhu, nejprve by se hlasoval bod A varianta I.

 

Poslanec Roman Onderka: Kolega navrhuje, abychom hlasovali variantu I s tím, že následně by se hlasovalo B, to znamená pozměňovací návrh 2022, a to dohromady, to znamená bod 1 i 2 jedním hlasováním. Jako zpravodaj s tím problém nemám. Předkladatel kolega Rais mi také říká, že souhlasí. Je otázkou, jak ostatní kolegové z pléna.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: V tomto případě bych to v souladu s jednacím řádem chápal jako protinávrh. Budeme hlasovat o tomto protinávrhu a pak budeme schvalovat proceduru jako celek. Pokud se už nikdo nehlásí a je to takto srozumitelné, nyní budeme hlasovat o protinávrhu, jak byl nyní přednesen.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 168 přihlášeni 174 poslanci, pro 129, proti nikdo. Návrh byl přijat. Takže jsme přijali návrh na to, že budeme nyní hlasovat o proceduře v souladu s tím, co jsme nyní schválili.

 

Pane zpravodaji, pro jistotu řekněte, o čem teď přesně budeme hlasovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP