(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Luzar. Připraví se pan poslanec Grospič. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím budu reagovat na kolegy, kteří tady hovořili. Ano, tento zákon není o občanech. Je to zaměstnancích. Ano, tento návrh je o zaměstnancích, těch, kteří by mohli pracovat klidně dvanáct, patnáct, osmnáct hodin, když to zákon nebude regulovat. Proto jsou zákony, které regulují provozní dobu nebo pracovní dobu. Proto jsou zákony, které omezují pracovní dobu. Protože samozřejmě v nejlepším zájmu občanů, zaměstnavatelů, všech bude, ať všichni pracujeme 24 hodin denně. Ať se točí byznys. Proto tady máme zákony, které omezují tuto možnost a chrání zaměstnance. A toto je jeden z návrhů, který chrání zaměstnance a umožňuje jim, aby mohli ve svátcích být doma. Když už ty svátky tedy máme. Potom zrušme svátky. A když už je máme, tak to zkusme udělat tak, aby ti lidé mohli být doma. Proto taky tento návrh byl a hovoří o nějakém kompromisu velikosti prodejen. Ano, ten počet těch svátků - měl by být na všechny. Toto můžeme řešit. Ale ten návrh, který tady je a hovoří o velkoobchodech - zase znovu upozorňuji, je rozdíl mezi velkoobchodem a velkým obchodem a definice tady toho je jasně dána. A kontrolní orgán, který přijde vymáhat, jestli je zavřeno, nebo není zavřeno, narazí na ten problém, že i ten obchod, kde jsou prolézačky, kde si tam hrají děti, kde tam všichni takhle, jak tady bylo popisováno, krásně shoppují, předloží doklad, že on přece také v jedné desetině procenta prodává jako velkoobchod, tudíž splňuje tuto zákonnou podmínku velkoobchodu a na něho se to nevztahuje. V ten moment všechen ten dozorový orgán, který bude mít snahu vymáhat tento zákon, skončí na tomto jediném faktu. To bude realita. A jestliže tento návrh projde, tak jak je nastaven, klidně se vsadím s překladateli, že to takhle bude fungovat. A to je částečně i to nakousnutí -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: (Vstupuje do řeči:) Pane poslanče, váš čas. Děkuji. Pan poslanec Grospič, po něm pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, já jsem tady posledně, když jsme to projednávali v druhém čtení, hovořil o tom, kolik je v České republice supermarketů, velkoobchodů, těch že je zhruba padesát šedesát, jak se ten počet nižší (?) a kolik tam je zaměstnáno lidí. Čili celkem vlastně v těch segmentech velkoobchodů je zaměstnáno přes 800 tisíc zaměstnanců. A myslím si, že je absurdní, a nehodí se to ani do této Poslanecké sněmovny, abychom argumentovali tím, že prostě do určitých velkoobchodů nemohou děti do 15 let, a proto tam ti zaměstnanci mohou pracovat a proto mohou být otevřeny a můžou být v jiném režimu. Prostě ti zaměstnanci si zaslouží, aby měli volno ve svátek tak, jako zaměstnanci v ostatních velkoobchodech. A když to může fungovat v jiných zemích v Evropské unii okolo nás, myslím si, že to může fungovat i v České republice. A nijak to neohrožuje spotřebitele trhu, ale naopak to dává důraz, že ctíme důstojnost zaměstnanců, pracovního práva a že z nich neděláme v podstatě figurky, které neznají kolikrát ani čtrnáct dní dopředu rozvrh své pracovní doby, jsou vděčni za to, že si mohou vydělat v sobotu a v neděli, protože to je ohodnoceno více, a tím se jim zvýší jejich mzda a oni tedy mohou si dosáhnout na nějaký lepší výdělek, než kdyby pracovali normálně. To je nedůstojné a směšné. Vůbec tento návrh zákona tady neměl padnout.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Faltýnek, připraví se pan poslanec Bláha. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane předsedající. Mám obavu, že tady v té debatě si vzájemně nerozumíme. Já jsem ty argumenty, proč jsme v devadesátce předložili s Patrikem Nacherem ten návrh, a Zbyňkem Stanjurou a dalšími, tady zdůvodnil. Stávající platný zákon říká, že obchody do 200 metrů čtverečních můžou mít otevřeno a restaurace automaticky mají otevřeno ve svátcích.

Teď se pokusím prostřednictvím pana předsedajícího částečně odpovědět panu Dolínkovi. Ano, on má částečně pravdu. Jsou tam v tom Makru, když už jste jmenoval konkrétně Makro, lidé, kteří nejsou podnikatelé a živnostníci v tom smyslu, že by tam nakupovali jako kdyby pro svůj hlavní předmět podnikání. Ale těch je tam menšina. Když se podíváte na ty vozíky, jsou tam hlavně právě ti malí obchodníci a hlavně ti restauratéři, kteří tam nakupují pro svoje provozy. Takže jenom zkusme používat argumenty relevantní a věcné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bláha. Připraví se pan poslanec Dolínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, také bych chtěl zareagovat na to, co tady zaznělo. Já si velice vážím kolegů, ale bohužel musím konstatovat, že tady trošku naletěli na lep právě těm řetězcům. Naletěli na lep právě těm řetězcům. Protože to, že chodí nakupovat ti drobní, je totální nesmysl. Vy byste poslali zaměstnance v den svátku do práce nakupovat, když ten dotyčný nemusí jít do práce? Ne. Necháte ho doma, protože tím vám stoupají náklady. V den svátku je běžný kšeft všech firem ve službách o 50 až 70 procent ponížen. Všichni se snaží pokrátit veškerý provoz na minimum. Nakupovat rozhodně ti malí jdou den předem, aby nemuseli v den - za prvé - kdy je svátek, brát své zaměstnance do práce pro nákup v Makru, a za druhé, aby vyhověli jejich požadavkům, že chtějí být s rodinami. Argumentace, že narovnáváme prostředí, aby mohli ti malí nakupovat, je prostě bezpředmětná. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Dolínek, připraví se pan poslanec Sklenák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já bych byl právě velmi nerad, aby se to zvrhlo v nějaké sociální inženýrství. Proto jsem tady jenom pouze podotkl - aspoň, že tam nemohou ty děti. Ale to není k meritu věci.

Chtěl bych tady zdůraznit, co řekl pan předseda Chvojka. Hlavní důvod je, že my říkáme, že zaměstnanci mají zůstat o státních svátcích doma. To, kdo chodí kdy nakupovat, je věc každé rodiny, každé fyzické osoby, je to věc každého. My neříkáme, co má kdo dělat ve svém volném čase. My říkáme, že má právo na volný čas i ten zaměstnanec v supermarketu.

A jenom k panu předsedovi Stanjurovi prostřednictvím pana předsedajícího. Tady v úterý byl pokus několik zákonů udělat rychle v devadesátce. Všechny opozice vetovala. Jeden vedle druhého! Tak pak nám tady nepředhazujte, že chceme diskutovat!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Sklenák, po něm paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, já jsem se přihlásil v reakci na slova pana předsedy Stanjury, kdy on řekl, pokud jsem si to dobře poznamenal, že ty otevřené obchody jsou v zájmu občanů, že to je jejich svobodné rozhodnutí, že chtějí o svátcích nakupovat, a my bychom jim to tedy měli umožnit. V této logice bychom ale taky mohli třeba o svátcích otevřít úřady, protože lidé by si možná ve státní svátek chtěli vyřídit něco, co si nestihli vyřídit v pracovní dny, a tak bychom mohli třeba mít otevřený stavební úřad nebo obecní úřad a tak dále.

Já chci všem připomenout, že součástí našeho právního řádu je také něco, čemu se říká zákoník práce. Zákoník práce rozděluje dny v roce na pracovní dny a dny pracovního klidu. A státní svátky jsou právě určeny jako dny pracovního klidu. Asi ne náhodou. Asi právě proto, aby lidé v tyto dny nemuseli pracovat. A v podstatě ten spor se podle mého názoru vede o to, jestli otevřené supermarkety splňují tu podmínku, kterou zákoník práce dává třeba lékařům, řidičům a tak dále, to znamená, že může být nařízena pouze taková práce, která uspokojuje nutně životní potřeby obyvatelstva. A já si prostě myslím a my si jako sociální demokraté myslíme, že se bez těch sedmi dnů v roce obejdeme bez těch otevřených obchodů. A jestli vy tvrdíte, že ne, že potřebujete i těch sedm dní mít otevřeno, abyste si mohli jít nakoupit, tak je to podle mého názoru velmi sobecké.***
Přihlásit/registrovat se do ISP