(11.30 hodin)
(pokračuje Chvojka)

My jsme rádi jako sociální demokracie, že jedna z těch mnoha věcí, které ČSSD prosadila a které se podařily v tom minulém funkčním období, bylo prosadit pro velkou skupinu zaměstnanců omezení pracovní doby v maloobchodě a velkoobchodě. Díky tomuto zákazu prodeje o některých svátcích mají zaměstnanci marketů více volna a podle našeho názoru si lidé na omezení prodejní doby zvykli bez nějakých velkých zásadních problémů. A my bychom neradi, aby zaměstnanci těchto marketů o tento výdobytek, o který jsme se snažili jako sociální demokracie po dlouhá léta, byli bychom neradi, aby zaměstnanci o tento výdobytek přišli. Proto nebudeme hlasovat pro jakékoliv pozměňovací návrhy, které rozvolňují tento zákon. To znamená, ani jeden návrh, který nějakým způsobem chce oslabit to, co jsme dlouhá léta chtěli, nebudeme podporovat.

Bohužel pravicové strany, ale tam je to pochopitelné, ale i hnutí ANO podpořily návrh, který maximálně vychází vstříc zájmům řetězců a to je pro nás nepřijatelné. Myslím si, že hnutí ANO by si mohlo rozmyslet, na čí straně vlastně stojí. Jestli na straně zaměstnavatelů, nebo zaměstnanců.

Ideální je stát na straně obou, ale v tomto případě ten zákon je samozřejmě koncipován jako ochrana těch, kteří musejí o svátcích chodit do práce. My stojíme samozřejmě historicky na straně zaměstnanců a chceme jít ještě dál. Rádi bychom a podpoříme ten pozměňovací návrh, který chce rozšířit omezení pracovní doby o svátcích na všechny státní svátky. Nechceme dělat rozdíly. Znění zákona, který dnes projednáváme, tak jak byl schválen v minulém funkčním období, tak víte, že výčet těch svátků byl velkým kompromisem, ale byl kompromisem, který už tehdy z mého pohledu a zvláště dnes samozřejmě, a nejenom z mého pohledu, není logický. Protože každý státní svátek podle zákona o státních svátcích je rovný tomu druhému, všechny státní svátky jsou si rovny, není žádný z nich nadřazen tomu druhému. Není kategorie více významných či méně významných státních svátků. A my bychom byli rádi, aby pokud o tom budeme hlasovat, jako že musíme, abychom rozšířili omezení prodeje na všechny státní svátky. Rozdělení na ty, kdy je zavřeno, a rozdělení, kdy není, nemá logiku. A lidé se v tom nevyznají. To je špatně.

Pracovníci v marketech pracují tvrdě, jejich práce je náročná, a proto je spravedlivé, aby zaměstnanci těchto obchodních řetězců měli volno tak jako ostatní. Děkuji. (Poslanec Birke vyjadřuje souhlas silným potleskem.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Faltýnek je přihlášen s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Já věřím, že se vlezu do těch dvou minut. Jenom pro oživení paměti, jak to vlastně bylo v tom minulém volebním období. Tento zákon byl schválen dominantně hlasy sociální demokracie, KDU-ČSL a KSČM. My jako hnutí ANO jsme tehdy hlasovali proti tomuto zákonu nebo nehlasovali jsme pro tento zákon. Nicméně, nicméně, my jsme přišli s Patrikem Nacherem s návrhem, když je to zákon, který se týká hlavně prodejní doby v maloobchodě, tak jsme přišli s tím podle § 90, abychom pouze vyňali z tohoto zákona velkoobchod, nebudu jmenovat konkrétní firmy, ale všichni víme, o které firmy se jedná. S tou argumentací, že když jsme ponechali v tom zákoně, který zakazuje prodej o některých svátcích, možnost prodávat v obchodech do 200 metrů, tak právě tito obchodníci nakupují v tom velkoobchodě. Do velkoobchodu nechodí normální lidé nakupovat, chodí tam podnikatelé, nemůžou tam chodit děti do 14 let a toto byla ta motivace, proč jsme navrhli tento zákon podle § 90 s touto jedinou úpravou. Bohužel to bylo zavetováno, proto se ten zákon otevřel znovu.

Já tady chci říct za náš klub, my nemáme sice závazné hlasování v této věci, nicméně že podpoříme pouze vynětí toho velkoobchodu z tohoto zákona s tím, ať to zůstane tak, jak to je o těch svátcích, které jsou v tomto zákoně schváleny, protože si myslíme, že není dobré každou chvíli měnit zákony. Tolik naše odůvodnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Budou následovat faktické poznámky. Pan poslanec Dolínek, Nacher, pan předseda Stanjura, pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré dopoledne. Vážený pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, nemusíme si tady přece nalhávat, že v tom Makru ti lidé jsou jenom ti, co mají obchody. Jděte se tam podívat! Pozitivní je, že tam nemůžou děti, to s vámi souhlasím, to odblokovává jeden z argumentů, aby o svátcích nebyla hlavní náplň života, že se jde do toho supermarketu. To je pozitivní na tom, co jste řekl. Ale když tam někdy do Makra zajdete, podívejte se tam, tam těch, co opravdu nakupují do obchodů, to poznáte podle nákupních vozíků, to poznáte podle sortimentu, co kdo nakupuje, je nechci říct minimum, ale podle mě menšina. Nenalhávejme si, že tam nechodí lidé ti, kteří mají OSVČ na něco úplně jiného, mají živnostenský list nebo jinou možnost získat tu kartičku, a ti tam normálně chodí nakupovat, jako by šli do jiného obchodu. Samozřejmě někteří využívají daňové možnosti, co tam jsou, někteří nakupují za ty ceny včetně DPH, nemají žádné odečty, ale prostě tam nakupují, protože někdo má radši, že tam je lepší maso, někdo tvrdí, že je tam zase pohodlnější nákup. To už je úplně jedno. Někdo to dělá jako měsíční nákup. Ale neříkejme si tady prosím, že tam v zásadě nakupují ti, co zásobují svůj maloobchod. Podle mě to není pravda.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Nacher. Máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Já si kolegy Chvojky nesmírně vážím, my jsme spolu dělali insolvenční novelu, ale já jsem jeho vystoupení nepochopil. Já jsem tu jako jeden z předkladatelů předložil to, aby tam bylo vynětí toho velkoobchodu. A vy vlastně po nás a po mně tady jakoby chcete, po hnutí ANO, jak jsem pochopil, abychom vlastně hlasovali proti něčemu, co jsme navrhli. To je to samé, jako byste přišli se zrušením karenčním, pak by tady byl pozměňovák, aby byla prodloužena na pět dnů, a já bych vás tady přemlouval, abyste pro to hlasovali. Tak jako pojďme, už jsme si to tady řekli v těch třech čteních, a pojďme jít aspoň opravdu zase zpátky k tomu selskému rozumu. My jsme to tady navrhli, chtěli jsme jenom vyjmout, kdyby to tady zůstalo v té devadesátce, tak už jsme se tím dávno nemuseli zabývat a nemusely tady být ty dva extrémní póly.

A pokud jde o ty nákupy, když už tady jsem, v těch velkoobchodech, teď reakce na kolegu Dolínka prostřednictvím pana předsedajícího, tam přece ten základní argument tenkrát, když jste to schvalovali, byl přece ta shoppingová turistika. To je, jako že ti lidé tráví s celou rodinou v obchodním centru, tam dají do dětského koutku, tam si něco koupí, tamhle, tamhle. To u těch velkoobchodů prostě není možné! Dokonce mám pocit, že mi někdo říkal, že do velkoobchodu nepustí mladšího než 15 let. To je přece podstatný rozdíl! To, že tam jde někdo z OSVČ s cílem si to koupit pro jiný účel než pro prodej, to já se tady s vámi hádat nebudu. Ale tam jde přece o to zabránění shoppingové turistice. Vy jak chcete plánovat, aby ti lidé byli s těmi rodinami a nebyli v těch nákupních centrech, tak to tady skutečně nenastává, tento okamžik. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Už nám jenom chybí, aby sociální demokraté navrhli, že budeme kontrolovat nákupy OSVČ, zda to potřebují pro svou činnost, nebo ne. Nějaký moudrý úředník by rozhodoval, co padá do předmětu jejich podnikání a co ne, když nakupuje ve velkoobchodě.

Já se chci ohradit proti argumentaci pana předsedy Chvojky - že ty pozměňovací návrhy jsou v zájmu marketů, jste říkal. Jsou v zájmu občanů. Ti rozhodují svým chováním, zda budou nakupovat, nebo ne. Kdyby se občané spontánně rozhodli, to, co jim chcete vy zákonem nařídit, jak se mají chovat o svátcích - já to nepodporuji, aby se o svátcích nakupovalo, ale je to svobodné rozhodnutí našich občanů. A v jejich zájmu navrhujeme zrušit zákon, který nemá žádný smysl. To je celé. Takže prosím vás, můžete říkat: My jako levicová strana víme lépe než naši občané, co mají dělat, proto navrhujeme regulaci a pravidla a budeme je vymáhat. Budeme to kontrolovat. Ten tam nakupuje v makru a on je to instalatér a koupil si tam maso, takže to vlastně je proti tomu, co by měl dělat, atd. Ale nepoužívejte argumenty, nenapadejte chybnými argumenty ty, kteří s vámi politicky nesouhlasí.

Ta debata je. Názory jsou různé, to je legitimní, ale vy můžete za tu debatu. Říkal to tady pan zástupce předkladatelů, pan poslanec Nacher. Dávno jsme mohli rozhodnout hlasováním. Hlasováním v devadesátce, jestli jsme pro, nebo proti. Díky vám jsme ztratili měsíce debat. Pak si stěžujete. Ty debaty se neustále opakují. A dneska jsme ve stejné situaci, jako jsme byli před mnoha měsíci. Nakonec rozhodneme o tom původním návrhu hlasováním, případně o několika pozměňovacích návrzích. A pak si tady stěžujete, jak se opakuje, jak ta pravice pořád něco chce, ale vy jste nám to umožnili, a já vám za to děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP