(12.10 hodin)
(pokračuje Mihola)

Ta regulace si myslím, že je věc rozumná a normální. A ve své podstatě jsou regulací i samy státní svátky. Vždyť vlastně státní svátky máme po zákonodárném procesu. Tady o nich rozhodujeme. Některé jsou i novějšího data, tak to sami víte, že jsme se k nim takto hlásili, tak se netvařme, že je nám regulace něco cizího. Když to vezmu ad absurdum, tak by se někdo mohl rozčilovat, že co vůbec nějaké svátky. Kdyby nějaký workoholik chtěl pořád pracovat, a teď vlastně celý ten režim je nějakým způsobem ve sváteční dny utlumený. Všechno neběží tak jako ve všední den, nebo máloco. Takto absurdně bychom mohli navzájem polemizovat, že vlastně svátky vůbec nepotřebujeme, nebo je nezavádějme, jak už tady zaznělo, protože to potom opravdu nemá smysl udělat jeden krok a ty další, které jsou související, pak popírat, nebo někomu bránit.

A nepleťme do toho prosím hasiče nebo nějaké takové složky, které mají opravdu asi jinou důležitost a jinou náročnost než to, co si můžeme koupit den předem nebo den potom.

Mohl bych tady citovat vyjádření Národního centra pro rodinu. Myslím, že jste ho dokonce dostali napříč politickými kluby. Skoro bych řekl, že všechny poslanecké kluby se v určitý čas hlásí k podpoře rodin, rodin s dětmi apod., a tak by vás mohlo zajímat, jak se staví k té novele právě toto Národní centrum pro rodinu. Odmítá ji.

Čekal jsem více od sociálních demokratů a vládu tolerující KSČM, protože - ať se kolegové nezlobí, mírně do nich šťouchnout musím v tomto smyslu. Pokud by to skutečně vnímali jako závažnou věc, tak by se do toho opřeli více v rámci koalice nebo v rámci té toleranční spolupráce. Já dobře vím, co tady před nějakým časem zdůraznil pan předseda Faltýnek. Vím, že hnutí ANO to za minulé vládní koalice nepodporovalo, ale zároveň, když to prošlo, tak tady padala vyjádření: Necháme to nejdříve aspoň pár let fungovat a uděláme analýzu. Je tady prosím nějaká analýza na stole? Nebo si tady chceme nakukat, že tou analýzou je tady ta změna, se kterou přichází pan kolega Nacher, tedy vyjmout z toho velkoobchod? Takhle vypadají analýzy hnutí ANO? To se tedy lekám, jestli to platí v národohospodářské oblasti.

A pak bych rád připomněl, a mrzí mě - kolegové z mnoha klubů, zde nepřítomný pan kolega Kalousek nebo někteří členové ODS, já vím, že tady nesedí paní Udženija, ale je součástí vedení, a někteří další včetně pana kolegy Nachera totiž se vyjadřovali. Jako první argument byl - změňme ten chaos. Ten chaos, že některých svátků se to týká, některých se to netýká. Prosím, kdo náhodou by teď o tom pochyboval, projděte si stenozáznamy, říkal to pan kolega Nacher, říkal to opakovaně pan kolega Kalousek, říkala to paní kolegyně na dálku Udženija v pořadu s Michaelou Jílkovou. Najděte si to. Opravdu to takhle zdůrazňovali. Takhle jsme se dojímali, jak nám jde o to, aby to bylo jednotné.

I já říkám, ať je to jednotné, ať není chaos. Proto přicházím s pozměňovacím návrhem, který by se týkal všech státních svátků. Je to prosím vás i argument pro to, abychom příště nedělali a nepřijímali návrhy, které jsou polovičaté. Já jsem k senátnímu návrhu měl od začátku výhrady, protože to tam skutečně nebylo vyargumentováno, proč jen vybrané svátky a to, jestli se někdo bál nebo nebál, že když místo osmi najednou dá čtrnáct státních svátků, tedy všechny, že to bude příliš velká porce, tak to je opět nesmysl a prostě na tu polovičatost u mnoha věcí potom dojíždíme. Stejně tak je blbost, abychom si naběhli tím, že vyjmeme velkoobchod a vzápětí tady budeme řešit x řevnivostí, proč vyjmuli velkoobchod a proč ne tohle a támhleto. Vždyť to známe.

Tak prosím vás, demokraticky se rozhodněme a říkejme si to na rovinu - buď chceme, aby ty sváteční dny, není jich tolik, je to třináct dnů, prosím vás, co to je, to fakt žádnou ekonomiku nezboří. Tak buď to chceme a budeme hrdi na to, aby měly nějaký zvláštní režim, tak jak jsou v mnoha zahraničních zemích. Nechci poukazovat, říkám to jen jako zkušenost, že oni sami, už jsem to možná citoval, Němci sami říkají "my víme, že bychom to nemuseli mít, ale my jsme rádi, že to máme". Tak buďme buď rádi, že ty státní svátky máme, a ctěme je opravdu jako v jiném režimu, anebo si řekněme ne, my budeme nejworkholičtější národ Evropy, sice jsme je za třicet let nepředehnali, což je div při té předchozí neregulaci oproti těm silně regulovaným zemím, takže vliv to patrně opravdu žádný nemá, ale aspoň bychom si to řekli na rovinu. Takže buď chceme v tom mít řád, nebo chaos, ale veškeré další věšení bulíků na nos je prostě nadbytečné.

Nabízím tedy ten svůj pozměňovací návrh. Týká se všech státních svátků a věřím, že ho podpoříte.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Alenu Gajdůškovou. Jako poslední v obecní rozpravě se připraví pan poslanec Jiří Bláha, v tuto chvíli poslední. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, ctěná Sněmovno, svoje vystoupení rozdělím na dvě části. Za prvé vás chci informovat o petici, která právě k tomuto projednávanému bodu dorazila do Poslanecké sněmovny, a petiční výbor se jí zabýval, a za druhé si dovolím říci něco sama za sebe.

Informace o petici za zachování zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě ve stávajícím znění dorazila do Poslanecké sněmovny. Počet petentů byl 14 064 a počet archů 722. K tomu dodávám, že tato petice byla ještě podpořena Svazem pekařů, takže můžeme mluvit o těch dvou desítkách tisíc lidí, kteří se i takto veřejně a prokazatelně podepsali za to, aby současná legislativní úprava zůstala zachována tak, jak v této chvíli je.

Petenti ve své petici požadují zachování současného znění zákona o prodejní době v maloobchodě, to je zakotvení uzavření obchodu ve vyjmenovaných svátcích. Petice je tedy výrazem nesouhlasu s projednávanou novelou příslušného zákona, který toto ustanovení mění. Současná praxe se podle zástupců petentů osvědčila a není potřeba změny. Vychází vstříc požadavku zaměstnanců na volno o některých státních svátcích, jak je obvyklé v různé míře v zemích Evropské unie. Uzavření nebo otevření obchodů se týká nejen zaměstnanců v daných obchodech, ale i navazujících provozů.

Se zástupci petentů jsem se sešla jako zpravodajka výboru. Petiční výbor poté schválil konání veřejného slyšení k této petici. Veřejné slyšení proběhlo 20. února 2019. Za petenty vystoupila prezidentka Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb paní Renáta Burianová. Mimo jiné uvedla základní důvody, které vedou zaměstnance k podpoře petice a uchování stávající podoby zákona, a paní předsedkyni doplnili další zástupci petentů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP