(12.30 hodin)
(pokračuje Bláha)

Výhody tohohle dne - máme den pracovního klidu a volna. Možnost trávit tento den s rodinou, dětmi, rodiči, prarodiči, příbuznými, přáteli. Je čas na důstojnou oslavu, zamyšlení nad tradicemi, protože podle tradic když se podíváte do první republiky, do Rakouska-Uherska a jiných dob, tak přijdete na to, že vždy se svátky dodržovaly. Všude bylo zavřeno, nikde se neobchodovalo. V naší zemi to tak vždycky bylo. Takže to jsou výhody toho státního svátku.

Nevýhody a omezení, které dneska máme. Máme omezený provoz místní a celostátní veřejné dopravy. Máme omezený provoz většiny zdravotnických zařízení. A teď bych vás kolegy zdravotníky rád vyzval: Pracujete snad v nemocnicích na plný výkon? Jsou tam všichni doktoři a všechny sestry? Nejsou omezeny žádné operace? Nejsou? Takže praktičtí lékaři mají otevřeno, zubaři mají otevřeno, specialisté mají otevřeno. Je omezen provoz lékáren. Většina lékáren v České republice má zavřeno. Omezený provoz všech zájmových spolků. Uzavřený provoz úřadů. Uzavřený provoz složek státní správy. Uzavřený provoz ministerstev, uzavřený provoz Sněmovny, uzavřený provoz škol, školek, jeslí.

A tady u toho bych se zastavil, protože většina těch, kteří jdou do práce, jsou ženy. Kam asi většinou, když jsou v práci, dávají své děti? Do těch škol, školek, jeslí. Nemůžou. Musí oslovit svoji rodinu, aby se o jejich děti postarala. Všichni tady zvedáte ruku, že potřebujeme podpořit rodiny s dětmi. Tímto je moc nepodpoříme.

Co je zajímavé, že je uzavřen prodej automobilů. Většina prodejců automobilů, přestože vytvářejí největší HDP a největší zisk v rámci naší České republiky, tak mají zavřeno.

Chtěl bych se tady u té první části zmínit o jedné věci. Myslím si, že je důstojné se zabývat myšlenkami, které tady byly odjakživa. To znamená, že v neděli se nepracovalo, chodilo se do kostela a svátek se ctil. Jeden z navrhovatelů byl součástí strany, která toto celou dobu propaguje a za jeho předsednictví i propagovala. Tak mě zaráží, že najednou hovoří úplně jinak.

Argumenty navrhovatelů - odměna a peníze. Přečtěte si zákoník práce. Zaměstnanci náleží za práce ve svátek v první řadě možnost čerpat náhradní volno. Někteří, kteří mají nepravidelnou pracovní dobu, a já jim říkám takzvaní ksindlové, tak plánují pravidelně pracovní dobu tak, aby na svátek vyšlo zaměstnancům vždycky den pracovního volna. Takže pak jim ten svátek nikdy nezaplatí. Takže tím byste se měli zabývat a možná že byste nastavili více rovnosti mezi námi všemi.

Argumenty navrhovatelů - právo a svoboda. Svoboda podnikání. Opravdu chcete stavět právo a svobodu jedné firmy nad právo a svobodu tisíce rodin, právo a svobodu podnikat nad právo a svobodu mít ve svátek volný den tak, jak je v zákoně stanoveno? Opravdu chcete stavět právo a svobodu několika zahraničních vlastníků, kteří veškerý zisk vyvedou mimo republiku, nad právo a svobodu českých občanů a firem?

Navržená úprava - další argument. Navržená úprava dopomáhá těm, kteří mohou mít otevřeno, nakoupit suroviny a zboží. Tento argument nemá svůj reálný ekonomický ani sociální podklad. Žádný podnikatelský subjekt nezatíží svůj podnikatelskou činnost nebo svůj podnik žádným úkonem, pracovní dobou, pozváním lidí do práce tak, aby zhoršili už tak špatnou ekonomickou situaci v den svátku. Protože ve svátek je běžné a v létě nedosahují obraty těchto obchodů, které mají ve svátek otevřeno, ani 30 procent běžného dne, kdežto mzdové náklady jsou dvoj- až trojnásobně vyšší. Nechce zatěžovat rodiny spolupracovníků zbytečným nástupem do práce v den svátku.

Prostě žádná firma, která zaměstnává lidi, tak si váží svých zaměstnanců a nechce zatěžovat zbytečně jejich rodiny tím, že manželky nebo otcové nebo známí budou v práci. Veškeré firmy, instituce, nemocnice, které musejí zajistit v den svátku běžný provoz, omezují co nejvíce rozsah svých služeb tento den na minimum.

Opravdu chceme stavět právo a svobodu jednotlivců nad právo a svobodu většiny národa? Našich spoluobčanů? Pokud ano, tak jim to prosím řekněme rovnou, že je nám jedno, že vaše děti budou trávit bez svých rodičů. Je nám jedno, že nemáte možnost důstojně oslavit svátek. Je nám jedno, že v době, kdy většina národa slaví a odpočívá, vy musíte do práce. Nám jde především přece jen o to, abychom my mohli jít do obchodu a splnili si své potřeby.

Je to úsměvné. Opravdu je to úsměvné. Tady zaznělo, že mé příspěvky jsou úsměvné, ale pro mě je tohle k pláči. A já bych vás chtěl jen poprosit, zvažte dobře své rozhodování, jestli opravdu chcete stavět právo a svobodu našich občanů nad právo a svobodu jedné firmy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vaše vystoupení spustilo lavinu faktických poznámek, takže mám tady čtyři. Nejprve požádám o vystoupení pana poslance Davida Kasala. Dále se připraví pan poslanec Vojtěch Munzar, paní poslankyně Miroslava Němcová a pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Takže čtyři v tomto pořadí. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec David Kasal: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já ani nevím, kde mám začít. Začnu asi úplně obyčejně.

Vážený pane kolego jménem pana předsedajícího, podle mě žijete úplně mimo realitu. Nevím, jestli na téhle zeměkouli, ale já samozřejmě vám řeknu ze zdravotnického prostředí jen to, že ono tam třeba méně lidí je, ale myslíte si, že na sobotu a na neděli odcházejí pacienti domů? Ten personál, který tam je, musí ošetřit všechny lidi, kteří v té nemocnici jsou. Hrnou se tam hordy dalších. Takže je to o tom, že ten výkon je ještě mnohem větší, když už se o tom budeme bavit. Pominu to, že jste řekl, že do práce chodí jenom ženy. Já neberu genderovou vyváženost, ale to jste vzal trošku za hranu.

Druhá věc, co se týká nejmladší generace, a já ty lékaře zaškoluji. Víte, jaký je problém? Ano, my tady vycházíme z tradic a svátky jsou brány k tomu, že určitým způsobem ukazují státnost a tak dále. Ta nejmladší generace to bere jen jako volno. Jen jako volno. A já mám problém je do těch služeb i dát. A v tuto chvíli to je tak, že za nějakou dobu budeme rozhodovat, že ty lékaře tam budeme muset nechávat, protože jinak neobstarají ty pacienty. Oni chtějí mít volno a nerozhoduje, jestli to je svátek, nebo není. To o tom vůbec není. A v tom volnu, v tom svátku se chtějí vyžít, chtějí mít dostupné služby, chtějí si jít i třeba nakoupit. Ale to je o tom nechat těm lidem ten prostor, ať si žijí tak, jak chtějí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP