(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Vojtěcha Munzara. Připraví se paní poslankyně Němcová.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Opravdu jsem už nechtěl vystupovat, ale to neustálé opakování slov pana kolegy Bláhy vaším prostřednictvím, právo a svoboda. Pane kolego vaším prostřednictvím, prosím, nezaměňujte slovo nárok za právo a slovo regulace, zákaz, příkaz ze strany státu za slovo svoboda. Množství zákazů a příkazů, toho, co mají lidi dělat o státní svátek, opravdu ke svobodné vůli nepřispívá. Naopak ji stát omezuje. Každým zákazem, každým zákonem omezuje svobodu. Tak to prosím neopakujte. A pokud chcete prosadit zájem třeba vašich zaměstnanců, nárok vašich zaměstnanců, nezaměňujte to za právo a svobodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další v pořadí. Požádám o vystoupení paní poslankyni Němcovou. Připraví se pan poslanec Ferjenčík a ještě mám třetí přihlášku, pana poslance Bláhy. Paní poslankyně, máte dvě minuty. Prosím.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, doufala jsem, že panu kolegovi Bláhovi špatně rozumím. A proto ho chci vaším prostřednictvím požádat, aby mi tady ještě jednou vysvětlil, koho myslí těmi ksindly, o kterých mluvil. Možná jsem špatně poslouchala, ale rozuměla jsem, že tím myslí ty, kteří mají nepravidelnou pracovní dobu, což je tedy řada profesí od medicíny přes dopravu, bezpečnostní složky, poslance a tak dále - mohla bych pokračovat. Prosím o vymezení. A zároveň se zásadně, ale zásadně ohrazuji proti tomu, aby kterémukoliv občanovi České republiky kterýkoliv poslanec říkal, že je ksindl! (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Ferjenčíka. Mezitím, než se dostavíte, přečtu dvě omluvy. Paní poslankyně Pavla Golasowská se omlouvá od 13.30 do konce jednání z osobních důvodů. Druhá omluva je paní poslankyně Jana Krutáková, omlouvá se mezi 12.30 až 14.00 z rodinných důvodů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl jsem jenom poděkovat panu poslanci Bláhovi, že tady otevřeně vystupuje v debatě, že snáší své argumenty. Doufám, že se nebude v budoucnu dít, až zase budou opoziční poslanci snášet své argumenty, že je budou poslanci vládní koalice obviňovat z nějakého zdržování, obstrukcí a tak podobně. Parlamentní debata sem patří a jsem rád, že probíhá.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní pan poslanec Bláha, zatím poslední faktická poznámka. Prosím, máte dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Bláha: Děkuji za dotazy a rád je zodpovím. Sám mám nerovnoměrnou pracovní dobu v některých profesích, ale nikdy si nedovolím naplánovat zaměstnanci na svátek den pracovního volna, pokud mu ten den pracovního volna na to normálně nevychází. Pošlu vám e-maily od pracovníků firem, kteří bohužel mají tu smůlu, že takto jim to naplánují jejich zaměstnavatelé. Na den svátku jim naplánují den pracovního volna, tím pádem jim nemusejí platit svátek a ještě udělají to, že si to musí napracovat, protože jinak jim chybí hodiny. Tak to v té naší České republice je. Když to nevíte, tak jsem rád, že jsem vás s tím mohl seznámit, a budu rád, když se se mnou tomu budete věnovat, protože podporuji nerovnoměrnou pracovní dobu. Je to v pořádku, ať si firmy mohou vybrat, ale měly by dodržovat to, že pokud vychází na den, kdy měl dotyčný pracovat, svátek, tak mu tam schválně nenaplánuju volno, protože vím, že do práce nepůjde. Je to blbost, že jo?

A co se týče zdravotnických zařízení. Já si vážím většiny doktorů, dalo by se říct všech. Vážím si zdravotnických zařízení. Myslím si, že máme zdravotnictví na neuvěřitelné úrovni. S řadou z nich jsem dobrý známý. A řeknu jenom jedno. Moje dcera před rokem rodila a měla problémy. Skvěle se o ni postarali, ale s tím, že když problémy po jednom dni pominuly, tak nám bylo sděleno: nemůžeme vás pustit, protože tady nikdo není, kdo o tom může rozhodnout. Prostě je omezený provoz. Prostě je. To samé mám bohužel u tchyně. (Předsedající upozorňuje na čas.) Je nemocná. (Předsedající opět upozorňuje na čas.) A zrovna když přijede na vyšetření, tak ji v den svátku nevyšetří. (Předsedající důrazně upozorňuje na čas.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím o dodržování času. Kdyžtak se prosím přihlaste znovu. Jinak se nám to tady zvrtne.

Nyní mám tedy tři faktické poznámky. Pan poslanec Stanjura, předseda poslaneckého klubu ODS, připraví se paní poslankyně Majerová a pan poslanec Kasal. Pane předsedo, máte slovo, dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Chci reagovat na několik vystoupení pana poslance Bláhy. On tady říkal, že jeho vystoupení jsou vnímána jako úsměvná. Já je tak nevnímám. Myslím, že pan poslanec má mimořádný dar pozurážet většinu Sněmovny a většinu našich lidí, pokud náhodou mají jiný názor než on. "Já tomu rozumím, kdyžtak přijďte, já vám to vysvětlím. Pokud máte jiný názor, tak nežijete v reálném světě a vůbec tomu nerozumíte."(Důrazně.) Cituji doslova pana poslance. Já vím, že to tak nemyslel. "Znám plno lidí, kteří mají nepravidelnou pracovní dobu, a já jim říkám ksindlové." Tohle řekl pan poslanec Bláha. A když ho kolegyně upozornila, tak mlčí.

A teď jenom pro pobavení, abych ho trošku popíchl. Ta jeho logika uvažování, vystupování: Já jsem zásadně proti tomu, aby se pracovalo ve státních svátcích. Představte si, že někdo nařídí volno ve státní svátek místo toho, aby ho poslal do práce. (Důrazně.) Platí první věta, pane poslanče Bláho prostřednictvím pana místopředsedy, nebo platí vaše druhá věta?

Já ten nešvar znám, já ho kritizuji, ale poprosil bych pana předsedajícího, když tady někdo začne vykládat zdravotní příběhy svých příbuzných, aby ho volal k věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další faktická. Paní poslankyně Majerová, připraví se pan poslanec Kasal a jako poslední je zatím přihlášený pan poslanec Bláha.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Dobrý den. Vážené kolegyně, kolegové, prostřednictvím pana místopředsedy chtěla bych doplnit svou kolegyni paní Němcovou a našeho předsedu Zbyňka Stanjuru. Já vás žádám o vysvětlení, proč používáte příměr ksindl k lidem s nepravidelnou pracovní dobou! Vy máte neustále plnou hubu úcty, morálky a poučování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Oslovujte se prosím jenom prostřednictvím předsedajícího.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Já ale žádám o vaše vysvětlení toho slova. Jestli si myslíte, že můžete jakéhokoliv člověka ve společnosti nazývat ksindl, tak bych byla ráda, aby ti lidé věděli, proč je tak nazýváte. Měl byste se stydět!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Znovu požádám, abyste se oslovovali pouze prostřednictvím předsedajícího v souladu s jednacím řádem, aby se poslanci neoslovovali přímo.

A nyní má tedy faktickou poznámku pan poslanec Kasal, následuje pan poslanec Bláha. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji, pane předsedající. Jenom vyloženě vysvětlení. To je právě to, pane kolego, že ve zdravotnictví, jak jste to řekl, je potom ta věc, že se tam ošetřují opravdu ti, kteří to potřebují. A co se týká porodu, to je úplně přesný příklad toho, že děti se rodí, kdy potřebují: ve svátek, v noci. (Veselost v sále.) A my u toho musíme být. A jsou tam plně vybavené lékařské týmy. Ne že tam někdo chybí. My tam jsme v plném nasazení a očekáváme, kdy k tomu dojde. Na druhou stranu právě proto, že není jiným způsobem omezeno, tak o víkendech je provoz tak jako ve všedních dnech, a teď mluvím o těch ambulancích. A tam tedy ti rozumní lidé nemusí chodit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zatím poslední faktickou přihlášku mám přihlášeného pana poslance Bláhu. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Bláha: Děkuji za dotaz. Ještě jednou vysvětlím pro všechny, kteří mi nerozuměli, a omlouvám se za to, že mi nerozumíte. Je to moje chyba, že to neumím vysvětlit.

Takže firma, která zaměstnává zaměstnance s nepravidelnou pracovní dobou, má možnost rozvrhnout pracovní dobu tak, jak určí ona. To znamená, že připadá-li na nějaký tento měsíc, třeba na všední den, svátek, tak ta firma určí, že v tento den bude pro zaměstnance den pracovního volna. V ten okamžik mu ten svátek nezaplatí. Nepoužil jsem příměr, který jste tady říkala, na zaměstnance, ale právě na podnikatele, kteří zneužívají systému nerovnoměrné pracovní doby.

A řeknu to pro vás ještě jednou. Myslel jsem si, že máte ekonomické vzdělání, o kterém jste mluvila. A nezlobte se, že o tom mluvím, ale už jsem to tady opakoval několikrát. Jestliže firma zneužívá svého postavení na to, že na den svátku naplánuje den pracovního volna, a tím se vymezí z toho, že musí, i když nepracuje, zaplatit zaměstnanci svátek, tak je to prostě v rozporu s mým vnitřním přesvědčením, protože já to nedělám a nedělají to všichni slušní zaměstnavatelé. Dělají to pouze ti, které jsem nazval, co si o nich myslím. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP