(13.20 hodin)
(pokračuje Bartoň)

Závěrem řeknu, že tento návrh není předložen tak, aby pro Piráty byl akceptovatelný. Vznik agentury takto navržený považujeme za chybu, jsme však ochotni přistoupit na kompromis a hlasovat pro vznik této agentury, pokud budou akceptovány naše pozměňovacími návrhy, zejména ty, které se snaží zavést nějaké prvky transparentnosti, které se snaží omezit prokorupční prostředí v oblasti sportu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a prosím pana poslance Birkeho, připraví se pan poslanec Pojezný do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji mockrát, pane předsedající. Já budu velmi stručný, nicméně si neodpustím jednu věc, kterou bych mohl říct, a využít toho práva, že můžu v rozpravě promluvit, ale zásadně budu velmi stručný.

Já chci naopak poděkovat Milanovi Hniličkovi vaším prostřednictvím, pane předsedající, protože Milan prokázal, že nejenom na ledě, ale i v Poslanecké sněmovně dokáže jednotlivé komunikační proudy spojovat a že chce, a nejenom on, ale že záměrem nebo vůbec cílem vzniku této agentury se posouváme v oblasti sportu mílovými kroky dopředu. Takže Milane, ještě jednou, děkuji mnohokrát.

Nyní mi prosím ale dovolte, abych načetl už avizovanou legislativně technickou úpravu pro třetí čtení. V souladu s § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny navrhuji u pozměňovacího návrhu F10 obsaženého ve sněmovním tisku 241/5:

a) úpravu legislativně technické chyby v tomto znění: V § 3e odst. 2 písm. f) slovo "sportovních" nahradit slovem "sportovní";

b) doplnit úpravu, která logicky vyplývá z předneseného pozměňovacího návrhu v tomto znění: V § 7d odst. 2 text "§ 3e odst. 2" nahradit textem "§ 3e odst. 2 a 3" a v § 7d odst. 3 nahradit text "v § 3e odst. 2" textem "v § 3e odst. 4".

Myslím si, že nejenom když jsem tohle přečetl, tak všem je naprosto jasné, co máme dělat, nicméně dovolte mi krátké odůvodnění. Tam myslím, že pochopíte, že ustanovení § 3e v pozměňovacího návrhu F10 má jinou vnitřní strukturu než ustanovení § 3e v mém komplexním pozměňovacím návrhu schváleném garančním výborem a výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Proto je nutné v pozměňovacím návrhu F10 uvést i změnu vnitřních odkazů navazujících ustanovení. Myslím, že tím je věc naprosto jasná.

Pane předsedající, dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Ferjenčík. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem se chtěl zeptat zástupců vlády, bohužel tu není pan premiér, což chápu vzhledem k tomu, že je v zahraničí, a ideálně kdyby tu mohl být i pan ministr Plaga nebo pan ministr Brabec jako místopředseda vlády, že vláda má jmenovat ředitele té nově zřizované sportovní agentury, tak jsem se chtěl zeptat vzhledem k tomu, že tady v zákulisí skutečně létá ta informace, že tím ředitelem se má stát pan poslanec Hnilička, pan poslanec Bartoň to řekl i na mikrofon, že se tomu zákonu přezdívá lex Hnilička, tak jsem se chtěl zeptat zástupců vlády, případně tedy přímo pana Hniličky, jestli je pravda, že se má stát tím ředitelem, nebo jestli to může vyvrátit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím, abyste se obracel na ostatní poslance mým prostřednictvím. A nyní je do rozpravy přihlášen pan poslanec Pojezný.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Pěkné odpoledne, dámy a pánové. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Určitě moje řeč bude i o agentuře a předpokládám, že do budoucna bude fungovat pod vedením možná Milana Hniličky, tak jak kdysi ten náš tým, ve kterém byl on na přelomu století, a udělal pro nás asi největší hokejový úspěch.

Samozřejmě že i náš klub je pro to, aby sportovní prostředí bylo co nejstabilnější, aby mělo nějakou vizi kvalitního rozvoje, proto jsme také my přivítali ten nový subjekt, který má být na sportovní scéně, čímž je Národní sportovní agentura. Jsme také přesvědčeni a doufáme, že i obsazení této agentury bude vysoce kvalifikovanými, kvalitními lidmi, neúplatným personálem, takže bude vytvořen zásadní předpoklad pro spravedlivější, průkaznější, chcete-li věrohodnější rozdělování finančních prostředků státu právě do této oblasti.

Už jsem posledně upozornil, a myslím, že i praxe nám v současné době trošku ukazuje, že bude nutné následně přijmout zákon o sportu, který bude řešit globální postavení tělesné kultury, tělesné výchovy a sportu ve společnosti nejen jako veřejně prospěšné činnosti, ale jako nedílné součásti harmonického humanitního rozvoje člověka a společnosti. A v něm právě by měl být zakotven ten institut Národní sportovní agentury. A právě možná to bude na ní, aby se tím zabývala jako jedním z prvních úkolů.

Já si osobně nesmírně cením všech pozměňovacích návrhů od různých poslanců, ale také klubů, ať už od sociálních demokratů, nebo od Jakuba Jandy. Je vidět, že existuje přece jenom shoda v této Poslanecké sněmovně, že sport je pro nás všechny velkou a zásadní prioritou. Trošičku mě mrzí, že na podvýboru pro sport jsme hned neprojednali komplexní pozměňovací návrhy ze strany sociálních demokratů a Kuby Jandy. Bylo to z toho důvodu, že nebyl jeden ještě vytvořen, zpracován, u toho prvního se nezúčastnil předkladatel, nicméně měli jsme možnost si to prostudovat, a je vidět, že shoda a průnik témat je velký pro všechny politické strany.

Byly mně blízké i názory pana kolegy Lukáše Bartoně, nicméně já jsem si udělal takový průzkum ve sportovním prostředí, hlavně u malých vesnických klubů, a myslím si, že pokud bych souhlasil s jeho návrhy, tak jenom ztížíme zatím v této době činnost těchto klubů. Musím upozornit, že při žádostech o dotace má s vyplněním problémy na 40 % oddílů, z toho 15 % oddílů vůbec o tyto finanční prostředky nežádá. Vesměs jsou to ty malé kluby, kde jsou ať už starší trenéři, nebo vedou to starší funkcionáři, kteří používají na rozdíl od pirátů mobil na to, aby se dovolali nebo poslali esemesku, a ne na to, aby třeba přes mobilní aplikace dělali spoustu dalších činností. Nicméně tím nechci tyto funkcionáře shazovat.

Trošku mě překvapily ty návrhy ohledně sídla agentury. Myslím si, že abychom ztížili sportovnímu prostředí funkčnost, tak potom ano, můžeme to dát někde na kraj republiky, můžeme to dát do Bruntálu, do Žďáru nebo do Ostravy. Já proti Ostravě nic nemám, nicméně pokud centra všech velkých sportovních svazů i například olympijského hnutí máme tady u nás v Praze a ta agentura má živě komunikovat právě s nimi, tak by došlo pouze k velké komplikaci, a proto doporučuji vám všem i mému klubu, aby pro tohle nehlasovali.

Dovolte mi na závěr říci, popřát panu kolegovi Juránkovi, aby to vedl tak jako na garančním výboru, ať se to podaří tady schválit, a věřím, že shoda bude taková, že nakonec rozhodnutí Sněmovny pomůže českému sportu. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP