(13.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Tím jsme vyčerpali písemné přihlášky do rozpravy. Nicméně ještě zde mám nějaké faktické poznámky. Než pozvu prvního řečníka, tak vás seznámím s omluvenkou. Omlouvá se nám paní poslankyně Valachová z dnešního jednání od 13 hodin do konce jednacího dne z rodinných důvodů.

A nyní prosím pana poslance Bendu, který je přihlášen s faktickou poznámkou, ale já ho v sále nevidím... Takže poznámka propadá. Prosím pana poslance Bartoně s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Černohorský, poté pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Feri. Prosím, pane poslanče. (V sále je hlučno.)

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Já bych reagoval na pana poslance Pojezného. Opravdu jsme dlouho diskutovali, na jakou míru transparentnosti, jakou měrou, jakými věcmi můžeme zatížit tu nejmenší sportovní organizaci, a opravdu ten návrh, co jsem dával, je úplně minimalistický. Akorát do rejstříku vyplnit údaje, s jakými peněžními prostředky organizace hospodaří -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane kolego, já vás přeruším a pak vám přidám čas. Prosím sněmovnu o klid. Já vím, že se nám blíží konec, ale mohli bychom to zvládnout dojednat v klidu. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: A to nejzásadnější - zřídit si transparentní účet. Opravdu to není administrativně náročné. Všechny sportovní organizace stejně nějaké účty používají, stačí si zajít do banky nebo elektronicky zažádat o zřízení, aby byl transparentní, a více to není administrativně náročné, protože pak už je jenom transparentní a je vidět na financování té organizace. To, co zaznívá, a byly argumenty v rozpravě, jeden třeba uvedu, je, že pak už nikdo předsedu sportovní organizace nebude chtít dělat, protože jeho členové, členové té sportovní organizace, uvidí na financování té organizace. To byl jeden z nejzávažnějších argumentů, proč nemít transparentní účet.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A prosím pana poslance Černohorského, který je další s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. (Hluk stále trvá.) Já znovu požádám sněmovnu o klid. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já bych naopak přesun z Prahy podpořil. Co se týče budoucího umístění, tak když si promluvíte prostřednictvím pana předsedající s některými zástupci, kteří museli pořizovat budovy k úřadům tady po Praze, tak to není úplně tak jednoduché. Navíc bych chtěl říct, že ten úřad nebo ta agentura má do budoucna komunikovat stěžejně elektronicky, takže její sídlo je pouze záležitostí toho, aby všechno se neumísťovalo do Prahy. Ale ty menší sportovní kluby budou ty žádosti a všechno podávat elektronicky. Takže pro nás je stěžejní to, jaké je tam datové připojení, nikoliv kde ten úřad fyzicky sídlí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za nevyužití času. A prosím pana poslance předsedu Stanjuru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já chci samozřejmě podpořit přesunutí agentury, pokud už má vzniknout, ale já nejsem pro do Ostravy. O elektronické komunikaci mluvil můj předřečník. A jestli zpravodaj komunistické strany říká, že je výhodné, aby se potkávali tady, když mají to sídlo, tak já si myslím, že to právě výhodné není. Všechny ty, co tady vyjmenoval, jsou budoucí příjemci dotací a je mnohem lepší, když ta komunikace proběhne písemně, elektronicky. Je to mnohem transparentnější než nějaké schůzky v Praze, protože to mám blízko, v nějaké restauraci, a tam si kluci, kteří o tom budou rozhodovat, sednou, vypijí kafe a pobaví se. Takže ten argument, že sídlo různých svazů, a já to nijak nezpochybňuji, je v Praze, a proto musí být sídlo agentury v Praze, je prostě lichý.

A protože se dívám na pana předkladatele, na hlavního tahouna tohoto návrhu zákona - já vím, že se vám možná nechce jezdit do Ostravy, ale to pendolino je fajn a Ostrava je také fajn, tak já myslím, že byste to mohl podpořit, abyste ukázal, že to není jenom o tom, jestli je to pohodlné pro budoucího předsedu. Velmi často říkáme, že v těch regionech, které jsou strukturálně postižené, a mezi ně patří Moravskoslezský, by mohly být i nějaké centrální úřady. Světe, div se, jeden z centrálních úřadů roky sídlí v Opavě. Pamatuji si ty obavy, které tady zaznívaly - já jsem tu v té době nebyl, když se to schvalovalo - o tom, že ta inspekce pro bezpečnost práce musí komunikovat s Ministerstvem práce a sociálních věcí, což je pravda, a jak se to bude dít, když to sídlo bude v Opavě, a funguje to úplně normálně. Funguje to výborně. Představte si, oni si umí poslat mail tam i zpátky a nemusí na to jezdit z Prahy do Opavy nebo z Opavy do Prahy. A stejný případ by byl i v té Ostravě.

Tak já bych jako zástupce Moravskoslezského regionu tento návrh bezesporu podpořil a věřím, že to udělá kolega pan poslanec Hnilička. A protože jeho slovo u tohoto návrhu zákona je velmi důležité, a kdyby to podpořil, tak pevně věřím, že ten návrh projde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za dodržení času. Znovu požádám Sněmovnu o klid. Prosím pana poslance Feriho, který je přihlášen poslední s faktickou poznámkou. A mám tady informaci, že se našel odznáček klubu FC Victoria Plzeň, tak kdyby něčí byl, prosím, přihlaste se. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já to vezmu velmi krátce fakticky. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dvacet pět minut, to zvládneme. Dovolte mi jenom krátce prezentovat stanovisko poslaneckého klubu TOP-09.

My tento návrh nepodpoříme. Myslíme si, že vznik agentury je nesystémový, že stojí zcela mimo ústavodárcem určený přísný systém dělby moci a systém vah a protivah. A kdyby navrhovatel chtěl přijít s něčím systémovým, tak to máme novelu, která je založena na novelizaci kompetenčního zákona.

V každém případě podpoříme pozměňovací návrhy, které se snaží tento návrh nějakým způsobem vylepšit a chtějí z něj udělat něco víc než jen nějaký pašalík a průtokový ohřívač peněz. A ač nejsem z Ostravy, tak podpoříme i pozměňovací návrh, který přesune tu agenturu do Ostravy. Je tam hezky. Zuzana Ožanová mi ukazuje palec nahoru. Děkuji. Pojďme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To je v tuto chvíli poslední faktická poznámka. Stejně tak... Pan poslanec Polanský se ještě hlásí do rozpravy z místa. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji. Jenom v rychlosti, aby zaznělo na mikrofon. Piráti podpoří všechny ty pozměňovací návrhy, které přesouvají sídlo agentury z Prahy po sobě, tak jak budou načteny. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Bylo to skoro slyšet. Nicméně nyní bychom se měli... Pokud se nikdo další nehlásí do rozpravy... Ještě pan poslanec Bartoň. Tak prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Já jenom v rychlosti. Když jsem tady odůvodňoval své poslanecké návrhy, já jsem zapomněl na Bruntál. Proto bych zalobboval. Bruntál je město, kde by se agentura pro sport vyjímala. Bruntál je okres z České republiky s nejnižší průměrnou mzdou a právě umístění sídla agentury by určitě pomohlo tomuto městu, tomuto okresu. Děkuji. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A pokud se již nikdo další nehlásí do rozpravy z místa, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova navrhovatele. Nevypadá to. Má pan... Za zpravodaje jestli vystoupí pan poslanec Juránek se závěrečným slovem? Tak prosím.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Budu mít velmi krátké závěrečné slovo, protože bych chtěl říct, že ta agentura splňuje ty podmínky, které tady zásadně zazněly. To znamená, aby byla transparentní, aby se tady lépe než v současné době ve sportovním prostředí přidělovaly finanční prostředky. Aby to bylo nikoliv projektovým způsobem, ale dotací, aby kvůli tomu, že dostanou dotaci až v září, ty kluby nemohly a nemusely o tu dotaci přijít.

A další záležitost, která je důležitá. Tady nejde o to, jestli v Praze jsou ty jednotlivé sportovní svazy a mají tady sídlo. Ale mají tady sídlo všechna ministerstva, která se na sportu podílejí. A tady bych rád zdůraznil, že proto by to měla být Praha, protože jeden z pozměňujících návrhů, který garanční výbor doporučil, také mluví o tom, že všechna tato ministerstva by se měla podílet na sportovní infrastruktuře. Tedy jinými slovy, chci ještě na závěr dodat, že ta agentura splňuje i tu podmínku transparentnosti, o které tady bylo mluveno ze strany Pirátů, a ta transparentnost je tam velmi přesně dána. A na druhou stranu skutečně malé oddíly nejsou schopny podat návrhy nebo takovým způsobem, aby to odpovídalo té normě, aby tu dotaci mohly dostat. To znamená, ty pozměňovací návrhy ze strany Pirátů jdou příliš proti malým klubům, zvláště mimo Prahu. Z mé strany vše. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP