(13.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Pan poslanec Klaus za výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu asi závěrečné slovo přednášet nebude. Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já svolám poslance do sálu.

Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Jenom chci říci, že já nemohu hlasovat, protože mi tady nefunguje hlasovací zařízení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já vás všechny odhlásím a prosím, přihlaste se. Pane zpravodaji, prosím, seznamte nás mezitím s procedurou.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Děkuji za odhlášení. Procedura, tak jak byla navržena, prosím, a hned jsem na to upozorňoval - je navržena takto:

Za prvé budeme hlasovat o legislativně technických úpravách, které byly načteny ve třetím čtení, a to načetli dva poslanci, pan poslanec Birke a pan poslanec Janda.

Za druhé budeme rozhodovat o tom, podle kterého komplexního pozměňovacího návrhu budeme pokračovat, to znamená, hlasování druhé bude o komplexním pozměňovacím návrhu A.

Za třetí, když neprojde A, bude hlasování o B, a nebude-li schváleno, budeme hlasovat o E2.

To jsou, jak jsem říkal na začátku, ty komplexní pozměňovací návrhy.

Dále tam máte variantu: Bude-li schváleno A nebo B, pokračujeme D1 části B a C, D2, D4, D7, D8. V případě neschválení D8 půjdeme na D5. Při neschválení D8 půjdeme také na D6 a při neschválení D8 půjdeme také na E6. Potom následně bude F2. Bude-li schváleno, je nehlasovatelné E4 část A. Za třinácté, bude-li schváleno F2, budeme hlasovat o E4 část B, nebude-li schváleno F2, budeme hlasovat o E4 část A a B. Za čtrnácté je to E5, za patnácté F1, za šestnácté F3, za sedmnácté společné hlasování F5, F6, F7, za osmnácté F8, za devatenácté F9. F10 bude-li schváleno, je nehlasovatelné F4. Pouze v případě neschválení F10 se hlasuje F4, a bude-li schváleno F10 nebo F4, stává se nehlasovatelným D1 část A. Za 22. pouze v případě neschválení F4 a F10 je D1 část A. Za 23. D3, za 24., 25. a 26. rozhodujeme o změně místa agentury v pořadí Bruntál, Žďár nad Sázavou a Ostrava. Po tomto hlasování už můžeme návrh zákona hlasovat jako celek.

Pokud dojde k neschválení, budeme pokračovat... pokud dojde ke schválení E2, bude následovat varianta neschválení A ani B, a tam potom následně se dostaneme k jinému druhu hlasování. Tam budeme hlasovat za páté hlasování D1 část B a C, za šesté D2 část B, C, D, za sedmé D4, za osmé D8 s výjimkou části C2, za deváté F1, následuje F2, F3, F8, F9 a znovu se vracíme k tomu rozhodnutí o těch sídlech D9, C a E1 a návrh zákona jako celek.

Poslední varianta je, že neschválíme žádný z komplexních pozměňovacích návrhů a potom páté hlasování bude D1 část B a C, za šesté D2, následuje D4, D8 s výjimkou části D a E, za deváté pouze v případě neschválení D8 D5, následně také při neschválení D8 E6. Za jedenácté E3, následuje F2, bude-li schváleno, je nehlasovatelné E4 část A. Za třinácté, bude-li schváleno F2, hlasovat o E4 část B. Za čtrnácté E5, za patnácté F1, za šestnácté F8, za sedmnácté F9, za osmnácté F10. Pak je nehlasovatelné F4. Nebude-li schváleno F10, zase jsme u F4. Za dvacáté, pouze v případě neschválení F4 a F10 hlasujeme D1 část A. Za dvacáté první D3, za 22., 23. a 24. znovu rozhodujeme o místě agentury v pořadí Bruntál, Žďár nad Sázavou a Ostrava.

Na závěr hlasujeme návrh zákona jako celek.

Tím jsem přečetl kompletní proceduru. Jsou v tom všechny možnosti, s tím, že je i přes legislativu ověřeno, že nebude na žádný pozměňovací návrh zapomenuto. Tímto dávám toto jako návrh procedury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan místopředseda Chvojka se hlásí k proceduře, takže prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ani ne tak k proceduře, ale hlavně jde o čas. My nevíme, jak dlouho budeme hlasovat, a asi by byla škoda, abychom ve 14.00, kdy nám bude třeba chybět závěrečné hlasování nebo poslední tři hlasování, museli jít domů. Já bych chtěl požádat o to, jestli bychom mohli dodělat i po 14. hodině jenom tento tisk, tento návrh zákona, jestli je to možné. To znamená, navrhuji projednat tento bod po 14. hodině. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: To je prodloužení doby pro třetí čtení, což se obávám, že nejde takto jednoduše. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ono to samozřejmě jde, pokud není námitka, ale ta námitka existuje. Jménem dvou poslaneckých klubů, KDU a ODS vetuji tento návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: V tom případě bychom tedy hlasovali pouze do 14. hodiny. Já tady mám ještě omluvenku. Omlouvá se nám pan poslanec Výborný mezi 13.45 a 14.00.

Prosím, pane zpravodaji, myslím, že můžeme hlasovat o proceduře.

 

Poslanec Stanislav Juránek: První hlasování je legislativně technické úpravy, které byly načteny poslanci Birkem a Jandou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane zpravodaji, myslím, že nejdříve bychom měli schválit proceduru.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Pardon, musíme schválit nejprve proceduru. Nebyla žádná jiná námitka, je jediný návrh na proceduru, jak ho navrhl garanční výbor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 185 je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat s touto procedurou. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Jak už jsem uvedl, jsou zde dvě legislativně technické úpravy. V obou případech doporučuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Navrhovatel? (Doporučuje.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro schválení legislativně technických úprav. Kdo je proti?

hlasování číslo 186 je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji.

 

Tím jsme schválili úpravy. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Jsme u komplexních pozměňovacích návrhů. Komplexní pozměňovací návrh A - doporučuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování - pardon. Ještě stanovisko navrhovatele? Ukončuji hlasování. (Navrhovatel doporučuje.) Děkuji. Já jsem ukončil hlasování. Omlouvám se, prohlašuji je za zmatečné.

 

Zahajuji další hlasování číslo 188. Ptám se, kdo je pro komplexní pozměňovací návrh A. Kdo je proti?

V hlasování číslo 188 je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 113, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Další hlasování je o bodu D1 část B a C. Jde o rozšíření požadavků na žadatele o podporu, transparentní účet.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko? (Zpravodaj: Stanovisko - nedoporučuji.) Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování číslo 189 je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 43, proti 96. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Bod D2 rozšiřuje povinnosti agentury včetně dálkového přístupu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím o stanovisko. (Zpravodaj: Nedoporučuji.) Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 190 je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 43, proti 104. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP