(9.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže je zde návrh na přestávku pět minut, a pokud nikdo nic nemá proti, tak vyhlašuji přestávku do 9.24 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno na 5 minut.)

 

Pánové předsedové, už máme výsledek, nebo potřebujeme ještě pět minut? Ještě tři minuty, dobře. Tak já prodlužuji přestávku do 9.27.

 

(Jednání bylo přerušeno na 3 minuty.)

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 9.27, čas vyhrazený na poradu předsedů klubů skončil a já prosím pana předsedu Faltýnka, aby nás seznámil s výsledky.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Takže jsme se dohodli, že výstupem z jednání příštího grémia Poslanecké sněmovny by mělo být pevné zařazení bodů následovně. Na středu 27. 3. jako první bod z důvodu účasti pana ministra Brabce v Senátu odpoledne jsme se dohodli - u toho už pak nebyl pan kolega Stanjura - aby Informace vlády o klimatu byla ve středu ráno jako první bod. A odpoledne máme první zařazený bod číslo 159, jako první bod odpoledne ve 14.30, Informace vlády o financování sociálních služeb, a potom, po tomto bodu, by bylo pokračování debaty k mýtu.

A pokud se týká církevních restitucí, pokud se nám nepodaří je dneska doprojednat, tak klub KSČM je bude navrhovat zařadit do programu na dubnovou schůzi, a sice na úterý 16. 4. jako první bod odpoledne. Ale to není výstup z grémia, to je návrh, který bude podán klubem KSČM. Takže tolik dohoda. Předpokládám, že jsem to řekl správně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Chápu to správně, že v tuhle chvíli nic nenavrhujete a tohle jsou předpokládané výstupy z grémia? Nebo se to má teď...

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: (Mimo mikrofon: Ano. Co? Chcete to hlasovat?) Dobře, je i varianta to tedy odhlasovat, čili berte to jako můj návrh na změny programu pořadu 27. schůze Poslanecké sněmovny, tedy mimo ten návrh KSČM k církevním restitucím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Jistě, to nelze teď hlasovat. Tak já děkuji. Seznámím vás ještě s jednou omluvou. Paní poslankyně Němcová se omlouvá dnes od 12 do 14 hodin, v případě, že bychom pokračovali i po 14. hodině, tak i do konce jednacího dne, z pracovních důvodů. Tak a ještě pan předseda Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Vzhledem k tomu, že dohoda předsedů poslaneckých klubů respektuje návrh klubu KDU-ČSL na zařazení mýta ve středu odpoledne jako druhý bod, tak já svůj návrh stahuji a nechám ho hlasovat v návrhu pana předsedy Faltýnka. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP