(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám několik přihlášených. Takže jak prvního vyzývám pana poslance Marka Nováka a připraví se pan poslanec Jan Bauer. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás rád nyní seznámil se sněmovním dokumentem, který jsem vložil do systému pod číslem 2398. Jedná se o komplexní pozměňovací návrh k danému tisku. Do tohoto návrhu je vlastně včleněna část sněmovního tisku 333 především z důvodu, že není jisté, zda se včas stihne ten jmenovaný tisk projednat. Jedná se o to, aby potom nedošlo v tom tisku 333 k problémům implementace po jeho vyhlášení.

Co se týká zásadních změn, tak se jedná jak o první, tak o druhou etapu eNeschopenky a v kostce můžu říct, že se zde řeší ta osmidenní lhůta, která tady byla dlouhou dobu nějakým způsobem diskutována, tak, že zaměstnavatel vlastně dnes čeká až osm dnů. Těchto osm dnů vlastně je řešeno na lhůtu bez prodlení, to znamená v rámci elektronické komunikace okamžitě, a samozřejmě účinnost jako taková je ošetřena tak, aby první etapa byla spuštěna současně s účinností karenční doby, tedy od 1. 7. 2019, a následně byl dostatek času na druhou etapu.

Případné dotazy jsem připraven zodpovědět. Dovolím si ještě upozornit, že v podrobné rozpravě podám návrh na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením v projednávání garančního výboru na sedm dnů. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další v pořadí - požádám o vystoupení pana poslance Jana Bauera a připraví se pan poslanec Petr Pávek.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové, dovolte mi nejprve, abych řekl, že ve věci zavedení plnohodnotné eNeschopenky do českého právního řádu je obrovský chaos. Já se přiznám, že jsem větší chaos ještě neviděl, a musím říci, že nechci být kritický pouze k vládě, ale nejenom vláda, ale i samotná paní ministryně v tom chaosu skutečně překonává sama sebe.

Chtěl bych nejprve na úvod představit svůj pozměňovací návrh, který byl vložen do systému pod číslem 2381, a samozřejmě v podrobné rozpravě se k tomuto pozměňovacímu návrhu následně pak přihlásím. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit dodržení slibu vlády daného osobně předsedou vlády Andrejem Babišem, že současně se zrušením tzv. karenční doby bude zavedena funkční elektronická neschopenka. Ať si o tom myslíte kdokoliv z vás cokoliv, je evidentní, že ani vláda, ani premiér Andrej Babiš není schopen tento svůj slib dodržet. A právě z tohoto důvodu navrhuji svůj pozměňovací návrh, který je připraven ve třech variantách, a v podstatě každá varianta znamená odložení účinnosti zrušení karenční doby, co se týká zákona č. 32/2019 Sb., a samozřejmě ve všech variantách se jedná o posunutí.

Já samozřejmě tímto především dávám paní ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové a samozřejmě i panu premiérovi České republiky Andreji Babišovi klid na práci, klid na přípravu kvalitní legislativy, a určitě ne aby se do české legislativy zaváděla elektronická neschopenka tímto chaotickým způsobem. My jsme tady na začátku v rámci uvedení tohoto bodu slyšeli úvodní zprávu, jak se vlastně celá ta legislativa vyvíjela, z úst paní ministryně Maláčové, tak mi dovolte, abych to shrnul možná trochu jiným způsobem. Snažil jsem se to psát opravdu velmi lidsky, protože nemá cenu, abych vás teď při pátečním odpoledni zahlcoval nějakými detaily nebo konkrétními zněními návrhů zákonů.

Vláda v minulém volebním období prosadila s pomocí vládního poslance zákon, který posléze neuměla uvést v život, a tak do Parlamentu poslala zákon, který ten původní zákon ruší. Jenže se bohužel ukázalo, že rušicí zákon se nepodaří přijmout včas, a tak vládní poslanec prosadil na podzim pozměňovací návrh k jinému projednávanému zákonu, který ten úplně původní zákon odsunul v čase. Mezitím však vláda poslala do Parlamentu další zákon, který vylepšuje ten úplně původní zákon, ale ne úplně dostatečně, a tak nyní vládní poslanci předkládají návrh, jak ho vylepšit ještě jednou o něco víc, ale překvapivě nikoliv cestou změn v předloženém vylepšovacím zákoně, ale cestou změn v rušicím zákoně, který měli původně zamítnout, protože po odsunutí účinnosti úplně původního zákona se tento stal naprosto zbytečným. A aby toho nebylo dost, ty návrhy vládních poslanců jsou komplexní a momentálně jsou v systému hned dva. Já mám pocit, že tak jak se do rozpravy přihlásil pouze pan kolega Novák, že ten původní, který byl předložen na začátku tohoto týdne ze strany paní poslankyně Maxové, pravděpodobně nebude načten.

Vláda a paní ministryně práce a sociálních věcí si prostě z Parlamentu udělala holubník a já se obávám, že jediným důsledkem tohoto legislativního chaosu bude eNeschopenka, kterou budeme za rok zase rušit nebo nějakým způsobem pozměňovat.

Chtěl bych právě v rámci obecné rozpravy využít § 90 odst. 3 a tímto podávám návrh na vrácení k projednání tohoto návrhu zákona garančnímu výboru.

Chtěl bych také pro členy sociálního výboru, ale hlavně pro členy hospodářského výboru říci, že realita je taková, že se zákon o zavedení elektronické neschopenky pod sněmovním tiskem 333 v podstatě vykostil a jako nosič tohoto vykostění se používá právě tento sněmovní tisk číslo 204. V praxi to bude znamenat, že přestože na jednání hospodářského výboru, ale i sociálního výboru byl sněmovní tisk 333 přerušen, tak v případě, že bude dnes načten komplexní pozměňovací návrh, tak žádní členové hospodářského výboru, žádní členové sociálního výboru se již nebudou moci k tomuto návrhu vyjádřit, budou prostě hlasovat ano, nebo ne a samozřejmě nebudou mít v žádném případě možnost podávat jakékoliv pozměňovacími návrhy. To je podle mě prostě nepředstavitelné a je to pro mě nepřijatelné. Dobře, rozumím tomu, že se obchází Poslanecká sněmovna, obcházejí se členové hospodářského výboru, ale i sociálního výboru, to tady občas nastává, ale co je neuvěřitelné, a to se chci zeptat touto cestou prostřednictvím pana předsedajícího paní ministryně, jestli se také, protože předpokládám, že poslanecký návrh pana kolegy Nováka byl dělán v kontextu a ve spolupráci s ministerstvem, jestli by nebylo slušné se také zeptat těch, kterých se to pak ve finále bude týkat, to jsou ti praktičtí lékaři, kteří už dlouhou dobu avizují svou občanskou nespokojenost, protože oni se už k tomu v žádném případě nebudou moci vyjádřit, a buďto berte, nebo neberte. Takto je to postaveno.

Na závěr bych chtěl říci, že jestli chcete, vážení členové nebo kolegové z vládní koalice v letošním létě znemožnit pana ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama, tak to propusťte dál. Rozumím tomu, jestli ho chcete znemožnit. Ten zákon se nedá ve své verzi od 1. července plnohodnotně připravit. Já jsem připraven a věřím, že Senát bude velmi rozumný a že tento návrh vrátí, a jsem přesvědčen o tom, že čas pro dostatečnou přípravu, pro implementaci především ve vztahu k praktickým lékařům bude nedostatečný a že skutečně nastane chaos v českém zdravotnictví, hlavně u praktických lékařů. A v neposlední řadě, jestli chcete skutečně poslat obecně české zdravotnictví do velkého chaosu, protože tímto nesporně zmatek nastane, prosím, propusťte tento návrh dál do dalšího čtení.

Já bych vás chtěl moc z tohoto důvodu požádat, abyste zvážili, jakým směrem se praktické zavedení plnohodnotné eNeschopenky bude uvádět v český právní řád, a abyste vyhověli mému návrhu na vrácení tohoto návrhu garančnímu výboru. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP