(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. Reflektuji samozřejmě váš návrh, o kterém budeme hlasovat po skončení obecné rozpravy. Následně tady mám jednu faktickou poznámku, je to pan poslanec Milan Brázdil. Prosím, vaše dvě minuty. A připraví se pan poslanec Petr Pávek v obecné. Prosím.

 

Poslanec Milan Brázdil: Já děkuji za slovo. Chci reagovat. Včera se konalo setkání předsedů lékařských komor okresních sdružení v Břevnovském klášteře - a dlouhá debata, já jsem byl členem. Po čtyřech a půl hodinách jeden ze závěrů je, že elektronickou neschopenku lékaři chtějí. Jsou pro to. A jsou velmi jaksi nakloněni tomu, aby fungovala. Ale - a ten otazník je, že to musí být pro ně velmi dobré a pohodlné. Nic jiného, než že vyběhne tedy jméno, příjmení atd., dá tam svoji diagnózu toho lékaře, který něco diagnostikuje, a datum zahájení té neschopnosti. Dál - nechtějí s tím už mít nic společného. V takovéto podobě lékaři podpoří napříč. A nemusí to být jenom praktici, jak tady byly zmiňováni, ale i ambulantní specialisté, zkrátka všichni, kdo neschopenky dávají.

Tedy já bych jenom chtěl to upřesnění, že lékaři jsou pro neschopenku, ale musí být tedy příjemná, pohodlná a prostě nezatěžující celé ambulance. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další s faktickou, resp. zatím jediný, pan poslanec Petr Bauer. Prosím. Vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Bauer: Já jsem Honza Bauer, pane místopředsedo Poslanecké sněmovny. (Předsedající: Omlouvám se.) Ale to nevadí. V rámci faktické.

Já bych chtěl poděkovat svému předřečníkovi a chtěl bych, aby tady i z tohoto místa zaznělo, že nejenom já osobně, ale i Občanská demokratická strana vždy podporovala a podporuje plnohodnotné zavedení elektronické neschopenky. Na tom se naprosto shodneme. Samozřejmě, podporujeme kvalitní legislativu. Ne tu, která je připravená a která podle mého názoru skutečně povede pouze v létě letošního roku k chaosu v českém zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Omlouvám se ještě jednou. Děkuji. A nyní tedy v obecné rozpravě pan poslanec Petr Pávek a připraví se paní poslankyně Pekarová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové, já obdivuji kolegu Bauera za vybíravý slovník, kterým přednesl kritiku tohoto návrhu zákona. Já se musím hodně držet, abych nezvolil jiný slovník. Už jste někdy zažili představení navrhovatele a ministra, v tomto případě ministryně kolegyně Maláčové, aby přednesla tak komplexní novelu zákona v tak málo větách, bez jakékoliv argumentace, bez jakéhokoliv výkladu, bez jakéhokoliv obsahu? Neuvěřitelné!

To, co se tady stalo, a to, co tady popsal už můj předchůdce Jan Bauer, tak je, že prostě během posledního týdne se vykostil návrh zákona, sněmovní tisk 333, tím vlastně, přestože byl uprostřed projednávání ve výborech, tak tím najednou vlastně není o čem jednat, protože prostě se podařilo vykostit. Dostal se do sněmovního tisku 204, který tady právě teď projednáváme. To je naprosto neslýchané. To prostě, já... Prostřednictvím pana předsedajícího paní ministryně, vy jste se úplně utrhla ze řetězu. Něco takového prostě vůbec není možné. Takovéhle věci se tady nedají dělat. A to mluvím jako zastánce eNeschopenky. Jednoznačně. Jako mluvím za sebe, mluvím i za náš klub. Jednoznačně podporujeme eNeschopenku. Vždyť jsme se tady na tom dohodli, že zrušení karenční doby bude doprovázet funkční elektronická neschopenka.

Vy jste tady řekla, že část funkcí bude fungovat od půlky roku. Můžu se vás zeptat, která část? Myslíte ty přesuny papíru? Vždyť na to nejste nachystaní ani na tom ministerstvu. Není na to nachystaná ani Česká správa sociálního zabezpečení, nejsou na to nachystaní lékaři. Není na to nachystaný vůbec nikdo v této podobě. Co to je za politiku? Nezlobte se na mě, to je neuvěřitelná drzost a neuvěřitelný paskvil, který jste si dovolila tady předložit! Já budu samozřejmě podporovat pozměňovací návrhy, které byly předneseny, a odsunutí té lhůty, pokud k tomu vůbec dojde. A samozřejmě se přidám a navrhuji celé Poslanecké sněmovně, aby vrátila celý tisk k projednání organizačnímu výboru, tak jak to bude navrženo v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Měl jste na mysli garančnímu výboru. A jenom jsem vás chtěl upozornit, že podle jednacího řádu ministry můžete oslovovat přímo. Nemusíte oslovovat mým prostřednictvím. Poslance je potřeba oslovovat mým prostřednictvím. Tak.

Nyní tedy s faktickou poznámkou paní poslankyně Valachová, připraví se paní ministryně Maláčová, následně pan poslanec Veselý. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já si dovolím zareagovat na některé ze svých předřečníků. Myslím si, že slova jako chaos, utržení z řetězu a podobně nejsou namístě. Pokud jsem dobře poslouchala paní ministryni práce a sociálních věcí, tak ona tady jenom zopakovala to, co tahle Sněmovna už několikrát slyšela. Ministerstvo práce chce zavést funkční eNeschopenku co nejdříve. Je na to politická shoda. A opakovaně jste tady museli slyšet v minulých měsících to, že budeme postupovat postupně, část 1. ledna, část od 1. 7. A plná funkčnost eNeschopenky 1. ledna 2020, což je o rok dříve než tedy ten dřívější odklad, který opozice po právu kritizovala.

Rozumím tomu, že mohou vznikat otázky jak na straně koaličních, tak opozičních poslanců, ale poprosím o korektnost debaty. A bezpochyby paní ministryně bude velmi detailně reagovat zejména v rámci garančního výboru a já věřím, že tu shodu najdeme.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní přečtu dvě omluvy. Pan ministr Richard Brabec, ministr životního prostředí, se omlouvá odteď do konce jednacího dne z pracovních důvodů a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip se omlouvá od 12.15 do konce jednacího dne z dnešního jednání.

Dále tedy paní ministryně stáhla faktickou, takže na faktickou vyzvu pana poslance Petra Pávka a připraví se pan poslanec Ondřej Veselý.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo. Krátká replika na kolegyni Valachovou. Slyšeli jste ode mě něco o vládě, o opozici, o sociální demokracii, o koalici? Ne. Víte proč ne? Protože pro mě tohle není politika, pro mě je tohleto o fungování této země. Proto jsem to nepoužil. A moje kritika a moje výtky směřují čistě k paní ministryni Maláčové a je mi úplně jedno, za jakou je tady stranu, protože prostě tu eNeschopenku nemá připravenou, není schopná ji reálně pustit. A to jediné, co opravdu nepotřebujeme, je, abychom si přidělali ještě papíry a prodloužili lhůty. Nezávisle na tom, v jaké formě to tady projde, jestli projdou ty... Takže nemusíte si to vztahovat jaksi do vašeho klubu. Nebylo to takhle myšleno. Je to prostě osobní selhání ministryně práce a sociálních věcí paní Maláčové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou pan poslanec Ondřej Veselý. Následně na faktickou pan poslanec Jan Bauer, následně paní ministryně Maláčová a následně paní poslankyně Valachová. Prosím, máte dvě minuty.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl také vaším prostřednictvím vyzvat kolegu Petra Pávka, aby při svém vystoupení odlišil nesouhlas s něčím nebo pochybnosti od nějaké osobní animozity, protože takto to vystoupení znělo. Já jsem srovnal vystoupení Honzy Bauera, protože já vím, jak se jmenuje, a vaše. Oba dva jste vyslovili nesouhlas s tím, jak to vypadá a jak to probíhá. Ale jeho vystoupení bylo korektní. Vaše korektní nebylo. Prosím, chovejme se jako gentlemani. Oslovoval jste dámu, chovejte se takto. Vím, že jste toho schopen, tak prosím příště, abychom uvedli a vedli debatu tímto směrem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní tedy na faktickou pan poslanec Jan Bauer - Honza Bauer, ano. Takže vaše dvě minutky. (S úsměvem.)

 

Poslanec Jan Bauer: Dovolte mi ještě jenom zkráceně zareagovat na slova mé předřečnice paní poslankyně Valachové. Vy jste řekla, budeme... nebo paní ministryně bude řádně diskutovat na garančním výboru. Já bych vás chtěl jenom uvést na pravou míru, že se velmi mýlíte. eNeschopenka se řádně diskutuje na garančním výboru a na hospodářském výboru, kam to bylo přiřazeno v rámci sněmovního tisku 333. Oba dva ty tisky byly jak na hospodářském výboru, tak na sociálním výboru přerušeny. Tam máme dostatečný prostor diskutovat. Tam dokonce zazněly rozumné návrhy, jak tento sněmovní tisk modifikovat, a měli jsme dostatečný prostor ve druhém čtení ve spolupráci s paní ministryní předkládat své pozměňující návrhy. Vy jste udělali neuvěřitelnou věc. Neuvěřitelnou věc, že ten sněmovní tisk, který je přerušen, jste vykostili, vložili jste ho do pozměňujícího návrhu v rámci sněmovního tisku č. 204, který je ve druhém čtení, a tím jste znemožnili jakoukoliv diskusi, o které tady mluvíte, po které tak strašně voláte jak na hospodářském výboru, tak na sociálním výboru, protože se bude pouze hlasovat o tomto nebo o jiném pozměňujícím návrhu. Jen abyste věděla, že se zásadně mýlíte. A je to o to neuvěřitelnější, že tento sněmovní tisk číslo 204 má znamenat odpískání eNeschopenky. V té původní verzi znamená odpískat a zrušit eNeschopenku, nebo aspoň její významné části. V tom je ta tragédie toho návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP